V úterý 10. března přivítal ředitel Radek Zelenka na půdě Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje velvyslance Tuniska Moncefa Hajeri s doprovodem. Předmětem setkání byla diskuze nad nastavením aktivní spolupráce českých a tuniských podnikatelů.
Velvyslanec Moncef Hajeri navrhl uspořádání pracovní cesty, v rámci které by se podnikatelé z Královéhradeckého kraje mohli seznámit s fungováním podniků v Tunisku. Plán poznávací cesty by měl být realizován už na podzim tohoto roku. Podnikatelé z Královéhradeckého kraje tak dostanou možnost blíže poznat tuniskou oblast Sfax, která je druhou ekonomicky nejvýznamnější oblastí v Tunisku. Velvyslanec by rád české podnikatele propojil s firmami právě v tomto regionu.

„Těší mě, že tuniský velvyslanec Hajeri konkrétně hovořil o možnostech provázání Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje na komoru tuniskou. S největší pravděpodobností dojde mezi námi k podpisu memoranda o spolupráci a já doufám, že se tak nastartuje mnoho aktivit, které podpoří naše členy a podnikatele v regionu ve spolupráci s tuniskými partnery,” okomentoval setkání ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Zelenka.

Od kultury k podnikání
Snahy o intenzivnější česko-tuniskou spolupráci nejsou novinkou. Návštěva velvyslance navázala na aktivity z loňského roku, kdy zástupci Gymnázia Boženy Němcové oslovili vybranou školu v Tunisku, která se do vzájemných česko-tuniských aktivit s nadšením zapojila, a partnerství vyústilo v uspořádání Dnů Tuniska, které probíhaly jak v Hradci Králové, tak v Praze.

Úsilím tuniské strany ale není jen vzájemně podporovat kulturní a poznávací akce, ale vzájemné aktivity přenést do hospodářské, potažmo podnikatelské roviny a věnovat se možným ekonomickým provázanostem. „Forma spolupráce může být buď exportní, tuniská strana tu může najít partnery pro společné investice, případně může dojít k oboustranným dodávkám technologii a inovací,” popisuje ředitel Zelenka plánované aktivity a dodává: „Tuniská strana by také ocenila, kdyby některé naše firmy založily v Tunisku svou základnu pro obchodování v celé Africe.” Tunisko dle slov velvyslance aktivně hledá nové obchodní partnery ve střední Evropě, protože v současné chvíli teritorium spolupracujících zemí sahá od Francie, na kterou se Tunisko soustředí, přes Itálii, Španělsko, Velkou Británii, až po Portugalsko.

Přátelské setkání s konkrétním výstupem
„Ačkoliv šlo o úvodní a spíše seznamovací setkání, tuniská strana byla v určitých bodech velmi faktická. Jasným výstupem našeho setkání je plán pracovní cesty našich podnikatelů do Tuniska, která jistě přinese řadu nových podnětů ke spolupráci. Mimo to vyjádřil velvyslanec Hajeri konkrétní poptávku po české firmě, která by pro tuniského partnera mohla do lahví plnit a dále distribuovat olivový olej,” uzavírá Radek Zelenka.