Tři osmičlenné týmy se 25. září 2019 utkaly v okresním kole soutěže Talenty pro firmy T-Profi. Zázemí a prostory pro tuto akci poskytla Střední škola strojírenská a elektrotechnická v Nové Pace. Soutěž pořádá již 4. rokem Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje na podporu polytechnického vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

„Právě zapojení zaměstnavatelů je v konceptu těchto soutěží stěžejní. Účast odborníka z praxe jako kapitána týmu, který koordinací činností soutěžících předává své bohaté zkušenosti zejména dětem ze základní školy, je přirozenou a hravou formou dnes tolik skloňovaného kariérového poradenství,“ popisuje Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. 

Model polytechnické stavebnice připravený výhradně pro tuto soutěž sestavovali žáci páté třídy Základní školy v Komenského ulici, studenti druhého ročníku hostitelské Střední školy strojírenské a elektrotechnické a zástupci tří významných zaměstnavatelů – Seco Industries, s.r.o., Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a SQS Vláknová optika a.s. Tým pod vedením ing. Miloše Dolejšího, zaměstnance poslední jmenované společnosti se stal vítězem novopackého klání a postupuje do krajského kola, které se uskuteční 15. listopadu v Hradci Králové.

Vítězem novopackého klání Talentů pro firmy se stal tým společnosti SQS Vláknová optika a.s.

Vítězem novopackého klání Talentů pro firmy se stal tým společnosti SQS Vláknová optika a.s.

O svůj zážitek se s námi podělil jeden z mladších soutěžících: „Bylo to těžké, ale zajímavé. Tuto stavebnici už jsem viděl, ale stavěl jsem z ní poprvé. Je úplně jiná a mnohem náročnější než stavebnice, se kterými si s kamarády běžně hrajeme. Dílky jsou kovové a nestačí je pouze zamáčknout do sebe, musí se sešroubovat malými šroubky a pořádně utáhnout. Moc mě to bavilo.“ 

Ojedinělý koncept odborné soutěže je zaměřen zejména na zvýšení zájmu mladých lidí o techniku, zlepšení image technických oborů, přilákání nadaných žáků a poskytnutí inspirace pro budoucí volbu povolání. 

Tým Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje