Finanční správa připravuje výklad k dalším možnostem opravy základu daně u nedobytných pohledávek. 

Novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb. umožnila mnohem širší škálu důvodů pro snížení základu daně a daně. Věřitel může opravit základ daně, pokud uplatňuje svá procesní práva směřující k uspokojení pohledávky, i když prozatím nic nevymohl, a to v následujících případech:

  • pohledávka je vymáhána v exekučním řízení nejméně 2 roky a nebyla dosud zcela vymožena nebo tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka,
  • dlužník je v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji pohledávku, tato pohledávka byla zjištěna a přihlíží se k ní a insolvenční soud 
    1. rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs,
    2. schválil oddlužení a je zřejmé, že pohledávka zcela nebo zčásti nebude uspokojena,
    3. zastavil insolvenční řízení – nemožnost oddlužení, majetek je nedostatečný
  • dlužník zemřel a z řízení o pozůstalosti je zřejmé, že pohledávka nebude uspokojena
  • bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení uvedené výše, věřitel uplatnil svá procesní práva směřující k uspokojení pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle bodů uvedených výše a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. 

Připravovaný výklad se věnuje různým situacím i na příkladech. Například jde o posouzení 3leté lhůty pro opravu základu daně u dílčích plnění a celkového díla a příklady na stavění lhůty pro opravu během různých řízení. Návrh informace se zabývá i výší opravy základu daně na konkrétních číslech. Prozatím probíhá připomínkové řízení, po jeho ukončení bude informace zveřejněna na stránkách finanční správy.

 

Zdroj citace: Verlag Dashöfer