V pátek 24. dubna 2015 došlo v sídle Královéhradeckého kraje k podpisu Regionální sektorové dohody zaměřené na rozvoj textilního a oděvního průmyslu, který má v kraji silnou tradici. Dohodu podepsal hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol.

Mladým chybí chuť i kvalifikace

Ačkoliv je textilní a oděvní průmysl pro oblast Královéhradeckého kraje charakteristický, v posledních letech prošel zásadní zkouškou. Zeštíhlily výrobní kapacity a z oboru odešlo velké množství pracovníků. To vše má za důsledek klesající zájem studentů o odborné vzdělání v textilních oborech a snižování kapacit odborných středních škol. I samotné firmy v regionu nedokázaly dlouhodobě předpokládat poptávku po absolventech těchto oborů, což kruh nejistoty a nestability uzavíralo. Čím dál méně mladých lidí se tak rozhodovalo ke studiu textilních oborů a jejich kvalifikace po absolvování škol nebyla často pro zaměstnavatele dostačující. Na trhu zůstali významní zaměstnavatelé, kteří jsou zárukou kvalitního zaměstnání a vědí, co potřebují. Situace se stabilizovala, nicméně na dalším rozvoji pozitivního vnímání textilního a oděvního průmyslu nejen ze strany studentů, ale jejich rodičů a dalších aktérů, je třeba dále pracovat.

Dohodu podporují nejen instituce, ale i místní firmy a střední školy

Spolu s hejtmanem kraje Lubomírem Francem dohodu, která má být základním kamenem pro další snahy po zlepšení této situace, podepsal také prezident Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Josef Novák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové Martin Horák, prezident Asociace prádelen a čistíren Jan Chrištof, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Rostislav Dvořák, místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Zadrobílek, prezident Clutex – klastru technické textilie Jan Heřmanský a místopředseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS Vlastimil Skořepa. Své podpisy připojili i zástupci vybraných středních škol v regionu.

Výkonnými partnery regionální sektorové dohody jsou také významní regionální zaměstnavatelé: VEBA, MILETA, JUTA, LUKO, GRUND, NYKLÍČEK a spol., GRUND, VAMTEX, BARTOŇ – textil, INOTEX, Prádelny a čistírny Náchod.

Firmy najdou kvalitní zaměstnance, absolventi lepší práci

„Opakujeme to u podpisu každého dokumentu, ale v tuhle chvíli je to zvláště důležité. Regionální sektorová dohoda nebude jen teoretickým dokumentem se spoustou krasopisných podpisů, bude to dokument akční, který zaštítí dlouhodobé snahy o nárůst kvalifikace absolventů středních škol a jejich uplatnitelnosti na trhu práce v oblasti textilního a oděvního průmyslu. Svůj podpis na dohodu dnes přidám s nadějí, že stejně, jako pomůžeme absolventům získat práci, podpoříme i místní podnikatele, kteří šikovné a dostatečně odborně vybavené pracovníky mnohdy hledají velmi obtížně,“ komentoval slavností akt podpisu sektorové dohody ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Zelenka.

Aktéři dohody se propojí a školy nabídnou nové obory

Jaké konkrétní kroky budou podniknuty, aby cílů vytyčených při podpisu Regionální sektorové dohody bylo dosaženo? Dojde k vytvoření komunikačních, informačních a propagačních kanálů, které propojí Úřad práce, zaměstnavatele, školy a vzdělávací instituce, ale i rodiče a žáky, dále bude nastartována nebo zefektivněna spolupráce mezi jednotlivými aktéry k optimalizaci nabídky oborů na středních školách či jiných forem získání kvalifikace a celkově bude lépe využíván systém dalšího vzdělávání.

„Nejen cílem Krajské hospodářské komory, ale všech dalších partnerů, kteří k záštitě dohody přispěli, je ukázat textilní a oděvní průmysl jako znovu nabírající na síle, ale hlavně jako perspektivní a zajímavý obor, který má co nabídnout. V našich členských řadách nechybí zástupci společností z této oblasti průmyslu, a my je budeme chtít opravdu maximálně podpořit. Potom, co v loňském roce vznikla dohoda na podporu strojírenských firem, mě velmi těší, že navazujeme právě v této pro kraj tradiční výrobní oblasti,“ uzavírá Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.