Hradec Králové – Vítězný tým, který ve čtvrtek 28. dubna uspěl v prvním celostátním kole odborné soutěže Talenty pro firmy „T-profi“, složila dohromady Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Soutěž T-profi, jejímž záměrem je zvýšit v dětech zápal pro technické vzdělání, přivedla do Prahy celkem čtrnáct týmu reprezentujících jednotlivé kraje celé republiky. Týmy vznikly pod koordinací krajských hospodářských komor a skládaly se vždy z představitele vybrané firmy z regionu, žáků základních a studentů středních škol a pedagogického dozoru. Jejich cílem bylo z polytechnické  stavebnice postavit tiskařský stroj a na něm pak vytisknout žetony s logem.

Za Hradec Králové soutěžila firma Stueken s.r.o., studenti SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové

a dívky ze ZŠ a MŠ Štefcova, což bylo královéhradeckou specialitou. Děvčata se nezalekla technicky náročného úkolu a spolu s týmovými kolegy pomohla k celkovému vítězství.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje děkuje za podporu Královéhradeckému kraji a má radost, že se vítězný tým podařilo sestavit právě zde. Úspěch je skvělou vizitkou všech zúčastněných a mohl by přilákat nové zájemce o technické obory a řemeslo.

Na čtvrteční kolo soutěže naváže podzimní krajské kolo – uskuteční se 11. listopadu v Hradci Králové v rámci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Vítězné talenty opět postoupí do celostátního kola, kde budou muset dokázat, že zdárně obstojí v celorepublikové konkurenci.

Tým Krajské hospodářské komory KHK