BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 26. 7. 2022

Provozní dokumentace k nářadí a malým spotřebičům.  

Vláda ČR schválila prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.  

Provozní dokumentace k nářadí a malým spotřebičům.

12.7.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o informaci, zda je nutné vést provozní dokumentaci skutečně ke všem elektrickým zařízením, nářadím apod.? Zejména se mi jedná o ruční elektrické nářadí (vrtačky apod.), zařízení (např. rychlovarná konvice, ventilátor, klimatizace), ale i neelektrické nářadí (šroubováky, kladiva, nůžky apod.).

K uvedenému dále prosím o informace, jaký zvláštní právní předpis stanoví, že musí být záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole? Pokud takový právní předpis k určitému pracovnímu nástroji není a ani průvodní dokumentace nic nezmiňuje, musí tak učinit zaměstnavatel, nebo ani on nemusí uvedené stanovit a tudíž se kontroly nebudou provádět?

Dále prosím, co všechno musí provozní dokumentace obsahovat? Jen protokoly o kontrolách a revizí? Je nutné na to mít vlastní dokument, nebo stačí mít zvláštní složku, do které se budou ukládat jednotlivé dokumenty – např. revizní zprávy apod.?

Odpověď:

Od 1.7.2022 platí nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které oproti dříve platné vyhlášce vyjmenovává v § 3, odst. 2, která elektrická zařízení nejsou vyhrazenými elektrickými zařízeními.

Jedná se o:

 1. a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 2. b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 3. c) zdravotnické elektrické přístroje,
 4. d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu[1]),
 5. e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

[1]) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto ustanovení tedy zcela ponechává na majiteli (provozovateli) jakým způsobem zajistí požadavek § 4 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (ve verzi 9, tj. od 1.7.2022),

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

 1. a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
 2. b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
 3. c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.

Tímto předpisem by mohlo být nařízení vlády č. 190/2022, to však Vámi uváděná elektrická zařízení z oblasti své působnost vylučuje. Návod pro majitele (provozovatele), jakým způsobem zajistí požadavek na bezpečnost elektrického zařízení (vyloučeného z nařízení vlády č. 190/2022 Sb., dle zákona 309/2006 nabízí například ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Tato norma obsahuje, kromě jiného, požadavky na revize a kontroly během používání elektrických spotřebičů, mezi něž je zahrnuto též elektrické ruční nářadí.


Vláda ČR schválila prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

23.6.2022, Zdroj: Vláda ČR (www.vlada.cz)

Dne 22. 6. 2022 byly vládou České republiky na jejím zasedání schváleny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Konkrétně se jedná o následující předpisy:

 • Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526