Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 6. 9. 2022

Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí.  

Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí.

5.8.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Nové prováděcí rozhodnutí Komise upravuje vnitrostátní odchylky jednotlivých států EU pro přepravy podle ADR.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1095 ze dne 29. června 2022, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí za účelem povolení některých vnitrostátních odchylek (oznámeno pod číslem C(2022)4302)

Vydáno dne: 1. 7. 2022
Účinné od: 1. 7. 2022

Směrnice 2008/68/ES obsahuje seznamy vnitrostátních odchylek, díky kterým je možné zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci. Tyto seznamy jsou průběžně aktualizovány. Česká republika nyní neuplatňuje vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí na svém území.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526