Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 31. 5. 2022

Elektronická žádost o řidičský průkaz usnadňuje lidem život již téměř rok.  

Finanční a odborná způsobilost pro vozidla nad 2,5 tuny.  

Elektronická žádost o řidičský průkaz usnadňuje lidem život již téměř rok.

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Už téměř rok usnadňuje elektronické podání žádosti o řidičský průkaz život desetitisícům řidičů. Ministerstvo dopravy nyní za tento projekt převzalo ocenění na 24. ročníku konference ISSS, kde se vyhlašovaly ceny Český zavináč pro nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR.

Po uplynutí desetileté platnosti si řidičský průkaz musí ročně vyměnit kolem půl milionu řidičů. Od 1. července 2021 mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu a vše vyřídit pohodlně online. Od spuštění této služby na Portálu občana ji využilo již více než 25 tisíc žadatelů, přičemž stále přibývá kolem čtyř set žádostí týdně.

„Ocenění resortu neznamená, že můžeme usnout na vavřínech. Cílem ministerstva je nabídnout občanům maximální možné pohodlí při využívání digitálních služeb resortu i do budoucna. Proto již nyní pracujeme na dalších projektech tak, aby občan při vyřizování svých záležitostí musel na úřady co možná nejméně a pokud možno vůbec,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Výměna je zdarma

V rámci ePodání lze žádost poslat s využitím datové schránky elektronicky přes Portál občana. Výměna je zdarma, nový řidičský průkaz si řidič může vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Požádat o nový doklad  je možné nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti.

Na Portál občana se lze přihlásit například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity, eObčanky, nebo datové schránky. Portál zobrazí formulář, na kterém jsou předvyplněny údaje z centrálního registru řidičů. V žádosti si řidič vybere jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde si nový řidičský průkaz vyzvedne. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu z posledního řidičského průkazu.

Při podání žádosti je možné nechat se přes SMS nebo e-mail informovat o schválení či zamítnutí žádosti. Do dvaceti dnů přijde také upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz je možné vyzvednout i na základě ověřené plné moci.

Další rozšíření služby

Ministerstvo dopravy plánuje na podzim tohoto roku další rozšíření této služby o podání žádosti o výměnu řidičského průkazu kvůli odcizení, ztrátě nebo změně údajů. Další chystanou online novinkou jsou tzv. BLESKY, tedy zrychlené vyřízení žádosti do pěti pracovních dnů.

V rámci digitalizace svých agend Ministerstvo dopravy připravuje samostatný Portál dopravy propojený s Portálem občana s důrazem na co největší uživatelskou přívětivost a kvalitu poskytovaných služeb. Na jednom místě zde budou zpřístupněny již digitalizované agendy, k nimž přibydou služby nové. Zmínit lze například životní události spojené s výměnou řidičského průkazu, předvyplňování formulářů z registru silničních vozidel, nové služby týkající se plavidel, leteckých agend a podobně.


Finanční a odborná způsobilost pro vozidla nad 2,5 tuny.

23.5.2022, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Nové podmínky začínají platit od 21. května 2022.

Podnik, který vykonává povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně s motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla nebo soupravy převyšuje 2,5 tuny, avšak nepřevyšuje 3,5 tuny, musí na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně:

  1. 1800 EUR na první používané vozidlo a
  2. 900 EUR na každé další používané vozidlo.

Dále musí takový podnik vykazovat požadovanou odbornou způsobilost, tzn. mít odpovědného zástupce. Podniky měly čas do 21. 5. 2022 tyto dvě nové podmínky splnit. Od 21. 5. pak tato vozidla budou muset při jízdách do zahraničí mít eurolicenci a budou se na ně vztahovat všechna pravidla přístupu na trh, jako na velká vozidla, tzn. včetně kabotáže a Osvědčení řidiče ze třetích států. Eurolicence je vydávána dopravcům teprve až na základě platné koncese na silniční dopravu, koncese vydává živnostenský úřad: Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republikyŽádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526