Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 31. 7. 2023

Konec daňové úlevy na naftu? Dopravci se na budoucí výkyvy připravují palivovými doložkami.  

Vážní lístky – doba archivace.  

Outsourcing logistiky šetří náklady. V potravinářském sektoru pomáhá vykrýt sezónní výkyvy a flexibilně reagovat na změny na trhu.  

Konec daňové úlevy na naftu? Dopravci se na budoucí výkyvy připravují palivovými doložkami.

19.7.2023, Zdroj: LESENSKY.CZ (www.lesensky.cz)

Daňová úleva na naftu byla loni v červnu reakcí vlády na skokové zdražení pohonných hmot v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. V posledních měsících se však ceny drží na běžné úrovni a pro prodlužovaní slevy proto podle politiků není důvod. Sněmovna o zvýšení spotřební daně na naftu o korunu padesát na litr rozhodla minulý týden. Dřívější konec úlevy příští týden posoudí Senát.

Ceny nafty i benzínu před rokem stoupaly k padesáti korunám za litr a vláda na to reagovala zavedením slevy 1,50 korun na spotřební dani z nafty, aby tak ulehčila situaci především dopravcům, jimž skokově vzrostly náklady na provoz.

„Za velmi krátké období cena vyskočila o téměř patnáct korun za litr. Museli jsme jednat se svými zákazníky o zavedení palivové doložky, respektive navýšení cen dopravy nad rámec dohodnuté smlouvy. Naštěstí každý rozumný zákazník na navýšení cen přistoupil,“ popisuje jednatel společnosti Conti RSC, největšího českého dopravce v silo cisternové dopravě Ondřej Stöhr.

Vláda schválila zrušení úlevy už v květnu, ale kvůli obstrukcím v souvislosti s konsolidačním balíčkem či změnami v zákoně o střetu zájmů dosud prošla sněmovnou teprve minulý týden. Nyní se očekává, že sleva skončí od začátku srpna. Předlohu však bude muset ještě schválit Senát, který by o ní měl jednat 27. července.

Sdružení dopravců ČESMAD Bohemia už v minulosti varovalo před tím, že zrušení úlevy může ohrozit konkurenceschopnost českých dopravců ve srovnání například s polskými či maďarskými společnostmi. Čeští dopravci podle oborové organizace počítali při stanovování cen za svoje služby s tím, že sleva bude platit až do konce roku. Nafta je při naceňování klíčovou položkou.

Pro dopravce není nejdůležitější absolutní cena nafty, ale její porovnání s cenou, kterou mají k dispozici dopravci z ostatních států. Rozhodnutím vlády, které o půl roku zkracuje zákonem stanovené podmínky, o šance vyrovnaně soutěžit čeští dopravci přicházejí,“ uvedl mluvčí sdružení ČESMAD Bohemia Martin Felix.

Podle hlavního analytika společnosti Cyrrus Víta Hradila měla být naopak daňová úleva zrušena už před několika měsíci. „Už tehdy bylo zřejmé, že navzdory embargu na dovoz ropných produktů z Ruska žádný další dramatický skok v cenách nafty nehrozí a není tudíž nutné se bát katastrofických ekonomických dopadů,“ vysvětluje ekonom.

Podle něj na otálení se zrušením slevy nejvíce doplácí běžní daňoví poplatníci. „Snížení spotřební daně je de facto dotací z kapes daňových poplatníků směrem k autodopravcům. Běžný občan totiž nafty sám zdaleka nespotřebuje takové množství, aby na snížené dani vydělal více než kolik tratí ve veřejných rozpočtech,“ podotýká Vít Hradil.

Společnost Conti-RSC se v letošním roce rozhodla řešit možné výkyvy v cenách pohonných hmot zavedením palivové doložky do smlouvy s klienty. „V praxi to vypadá tak, že podle toho, jak se chová cena nafty, se poměrem upravuje cena přepravného. V této chvíli to znamená, že nás chystané zdražení neohrozí,“ uvedl Ondřej Stöhr.

Sdružení ČESMAD Bohemia navrhuje jako dlouhodobější opatření, jak zmírnit dopady zdražení nafty, zavedení tzv. profesionální nafty. Jde o to, že část nákladů uhrazených za pohonné hmoty by stát profesionálním dopravcům vracel.

Podle ekonoma Víta Hradila však bude zdanění nafty i po zrušení slevy ve srovnání s ostatními evropskými státy spíše nižší a obavy z ohrožení konkurenceschopnosti českých dopravců nejsou na místě. „Autodoprava je ovšem standardní byznys jako jakýkoliv jiný a daňový poplatník tak nemá žádnou zodpovědnost za to, aby měli dopravci levnou naftu,“ dodává.


Dotaz: Vážní lístky – doba archivace.

27.7.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o info, zda originály vážních lístků odpadů se musí archivovat po dobu 5 let, stejně jako průběžná evidence odpadů?

Odpověď:

Praxe je taková, že se archivuje vážní lístek, předávací list odpadu, ohlašovací list přepravy nebezpečného odpadu (OLPNO) nebo také faktura, ale pozor, jen pokud jsou na ní veškeré náležitosti k provedení záznamu do průběžné evidence. To všechno jsou doklady, které prokazují, či jinak dokládají, že došlo k předání odpadu mezi dvěma subjekty. Průběžnou evidenci máte povinnost archivovat 5 let a kontrolní orgán vždy vyžaduje doklad k ověření pravdivosti provedeného záznamu. Nezáleží na tom, o jaký doklad se jedná, ale musí prokázat, že došlo k předání, a podloží pravost záznamu. Vážní lístek je jen doklad z váhy o hmotnosti váženého. Pokud nemá náležitosti k doložení předávky odpadu, pak sám o sobě není vhodným dokladem. Vážní lístek je dokladem pro fakturaci, kde proti váze máme ve smlouvě cenu za tunu a můžeme vypočítat cenu za službu. Vážní lístky bývají připojeny jako jeden z dokladů u faktury a popravdě nikde není napsáno, že pro průběžnou evidenci jej mít musíte. To neplatí ale pro nebezpečné odpady, kde máme povinnost shraňovat doklady související s přepravou 5 let (§ 46 odst. 1 písm. c zákona č. 541/2020 Sb.). K doplnění ještě mohu dodat, že v § 94 odst. 2 je uložena povinnost v průběžné evidenci uvést „údaje o množství odpadu“, je na vás, jak budete kontrolnímu orgánu při kontrole dokazovat, kolik to vážilo.

Když se ale budeme výhradně držet povinností, které vyplývají ze zákona č. 541/2020 Sb., tak v § 94 odst. 2 je napsáno, že se evidence vede „způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva“. Vyhláška č. 273/2021 Sb. v § 26 uvádí, že se vede „podle listu 2 přílohy č. 13“. Jinými slovy z povinností popsaných v platných předpisech naopak nevyplývá mít k průběžné evidenci jakékoliv doklady. Při kontrole máte povinnost předložit průběžnou evidenci a ukazování dokladů by vám mohlo paradoxně i uškodit, kdyby náhodou průběžná evidence nebyla vedena tak úplně „přesně a správně“.


Outsourcing logistiky šetří náklady. V potravinářském sektoru pomáhá vykrýt sezónní výkyvy a flexibilně reagovat na změny na trhu.

1.6.2023, Zdroj: LESENSKY.CZ (www.lesensky.cz)

V aktuálně zhoršené hospodářské situaci se mnoho firem zaměřuje na optimalizaci svých logistických procesů a hledá nové způsoby, jak snížit náklady a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Jedním z řešení může být outsourcing logistických služeb, který nabízí mnoho výhod. Například snížení provozních nákladů, zlepšení kvality služeb díky odbornosti a zkušenostem partnerů, zvýšení flexibility a efektivity distribuce zboží a mnoho dalších.

Průzkum provedený společností Capgemini v roce 2017[1] se zaměřoval na využívání outsourcingu logistických služeb a jeho dopad na výkonnost jejich logistického řetězce. Podle výsledků tohoto průzkumu drtivá většina oslovených firem, které se rozhodly logistické operace outsourcovat, zaznamenala pozitivní změny. U 91 % společností šlo o přínosy v oblastech efektivity, 75 % pozorovalo pokles nákladů a nadpoloviční většina zaznamenala zvýšení flexibility a rychlosti reakce na tržní podmínky.

V oblasti přepravy čerstvých potravin jsou tyto výhody neoddiskutovatelné. Outsourcing logistických služeb může potravinářským firmám pomoci snížit náklady zahrnující nákup a údržbu logistických zařízení, školení a platy pro logistický personál a podobně. Potravinářské firmy také nemusejí po celý rok udržovat vlastní sklady, které kvůli sezónním výkyvům nebývají zcela zaplněné.

Místo toho mohou podniky využít služeb skladování zboží v logistických centrech, kde jsou skladovací prostory optimalizovány pro obsluhu různých sortimentních skupin, jejichž prodejní špičky se dostavují v různých obdobích roku. To umožňuje potravinářským firmám využívat své zdroje efektivněji a soustředit se na svou hlavní činnost – výrobu a prodej potravin.

S tím souvisí i vyšší flexibilita. Externí logistický partner je pružnější než interní logistické oddělení firmy a lépe se přizpůsobuje měnícím se podmínkám na trhu. Logistický operátor má k dispozici rozsáhlou síť poboček a sběrných spojů, což mu umožňuje konsolidovat zboží od několika výrobců a doručovat ho častěji do různých míst. Tím se zjednodušuje proces skladování a vykládky zboží, snižuje byrokracie a umožňuje lepší koordinace práce zaměstnanců skladu.

Vysoká efektivita díky husté síti poboček

Outsourcing logistických služeb může potravinářským firmám pomoci zlepšit také efektivitu jejich podnikání a zvýšit konkurenceschopnost na trhu. „Segment Fresh Logistics disponuje rozsáhlou sítí poboček po celém Česku a je členem European Food Network, což mu umožňuje dodávat zboží na jakékoli místo v Evropě s optimálními náklady. Využitím našich vnitrostátních nebo mezinárodních distribučních služeb mohou výrobci zvýšit svou konkurenční výhodu a doručit zboží zákazníkům i v nejvzdálenějších místech,“ popisuje ředitelka segmentu Fresh Logistics společnosti Raben pro Česko a Slovensko Michaela Dražanová.

Outsourcing přepravy a skladování zboží je pro potravinářské firmy výhodný. Logistické společnosti mohou v této oblasti nabídnout své zkušenosti a specializaci, což snižuje riziko chyb a špatné manipulace s potravinami. Díky tomu se mohou potravinářské firmy soustředit na hlavní činnost, tedy výrobu a prodej produktů. Logistická firma zajišťuje vhodné podmínky pro přepravované a skladované zboží, což pomáhá mírnit riziko poškození a znehodnocení potravin.

Potravinářské normy v Česku i ve zbytku EU vyžadují, aby tepelné podmínky potravinářských výrobků byly kontrolovány po celou dobu jejich cesty od výrobce až ke spotřebiteli. Logistické společnosti s tím musejí počítat. „Aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost produktů, musí být teplota zboží neustále monitorována v celém procesu: od převzetí od zákazníka přes skladování až po doručení na místo určení. Zvláště u produktů z čerstvého masa a ryb s omezenou dobou trvanlivosti je klíčové udržovat nepřerušený chladicí řetězec, aby nedošlo ke znehodnocení produktů,“ vysvětluje Michaela Dražanová.

Outsourcing je na vzestupu

Outsourcing logistických služeb je nejen v oblasti potravinářství výrazným trendem, který bude v budoucnu dále růst. Potvrzuje to například i předloňský průzkum společnosti Gartner[2], podle kterého zvýšilo v roce 2021 svůj rozpočet na outsourcing logistiky 66 % vedoucích pracovníků v logistice a 74 % očekává zvýšení i v následujících dvou letech.

[1] studie Globální stav outsourcingu logistiky 2017. Capgemini Consulting, Penn State University a Penske Logistics, 26. 9. 2016 (dostupné zde)

[2] Tisková zpráva: Gartner Supply Chain Practice: Gartner Survey Finds 74% of Logistics Leaders Expect Their Logistics Outsourcing Budget to Increase in the Next 2 Years, 14. 12. 2021 (dostupné zde)

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526