MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 27. 6. 2022

MPO podpoří zavádění inovací a digitalizaci v podnicích. Připraveno je 500 milionů korun z Národního plánu obnovy.  

Změny v dotačním programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit.  

MPO podpoří zavádění inovací a digitalizaci v podnicích. Připraveno je 500 milionů korun z Národního plánu obnovy

17.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrtou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Cílem je podpořit zavádění inovací v malých a středních podnicích. Projektové záměry mohou firmy posílat do 5. srpna 2022.

„S ohledem na současnou nelehkou ekonomickou situaci se snažíme podporovat především menší firmy. V tomto případě půjde o zavádění technických řešení, která napomohou zvýšit efektivitu a tím i konkurenceschopnost těchto podniků. V hodnocení žádostí bude příznivě zohledněno, pokud konkrétní projekt povede navíc k energetickým úsporám či jiným způsobem ke zvýšení energetické odolnosti, což je téma, které musíme řešit i na úrovni jednotlivých podniků,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

O podporu, která bude poskytována z Národního plánu obnovy mohou žádat malé a střední podniky ze všech regionů ČR, tedy i z hlavního města Prahy.

Podpora je zaměřena na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Má tedy například dokončen vývoj nového produktu, případně se chystá pořídit hotové řešení formou licence, a musí připravit nový výrobní proces. Právě jeho zavedení lze podpořit, stejně tak poskytování nových chytrých služeb. Podpořit lze rovněž zefektivňování procesů prostřednictvím nových informačních systémů, které umožní zavést efektivnější řízení vztahů s odběrateli a dodavateli a také efektivnější řízení podpůrných činností v podniku. Obsahem projektu může být buď samostatně inovace produktu, výrobního procesu, organizační inovace, nebo libovolná kombinace těchto typů inovací, pokud tvoří v konkrétním případě jeden logický celek.

„V souvislosti s tím, že jednou z priorit Národního plánu obnovy je digitální transformace, je důležitou podmínkou projektů v tomto programu tentokrát prvek digitalizace. Projekty musí naplnit alespoň jeden z deseti stanovených tzv. digitálních cílů, mezi něž patří například kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, senzorika či aditivní výroba využívající digitální data,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Každý podnik může do soutěže přihlásit pouze jeden projektový záměr, na který může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun. Ministerstvo v úterý 28. června 2022 pořádá webinář, kde je možné získat další informace. Podrobnosti k vyhlášené soutěži, včetně registrace na webinář, jsou k dispozici na webu MPO.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-zavadeni-inovaci-a-digitalizaci-v-podnicich–pripraveno-je-500-milionu-korun-z-narodniho-planu-obnovy–268197/


Změny v dotačním programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podle změněných pravidel si o dotaci na vznik ubytovacích kapacit budou moci nově požádat i nestátní neziskové organizace a církve a náboženské společnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj se po dohodě s obcemi a městy rozhodlo vylepšit stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů. Jeho cílem je co nejvíce rozšířit ubytovací kapacity pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Tyto byty posléze zůstanou obcím, které je budou moci využívat pro své občany. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty například i nestátní neziskové organizace.

„Bohužel válka na Ukrajině stále trvá, Putin se nevzdává svého nesmyslného odhodlání si tuto svobodnou zemi podrobit. Konec uprchlické krize je v nedohlednu a Česká republika musí navýšit ubytovací kapacity nejen kvůli uprchlíkům. Rozšiřujeme proto okruh oprávněných žadatelů o dotaci, protože hromadná ubytovací zařízení pravděpodobně nebudou moci v nastávající letní sezoně uprchlíkům poskytovat nouzové ubytování. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou proto nově zahrnuty i nestátní neziskové organizace a církve a náboženské společnosti, které mohou výrazně rozšířit nabídku ubytování,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zároveň přímo na žádost ukrajinského ministra pro místní rozvoj poputuje 20 mil. Kč na pomoc s ubytováním vnitřních uprchlíků přímo na území Ukrajiny tak, aby co nejvíce lidí na Ukrajině zůstávalo. Tyto peníze půjdou na podporu dodávek modulárních domů.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526