EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 10. 5. 2022

Dotaz: Likvidace demoličních odpadů fyzickou osobou. 

Připomínky: Revize směrnice o bezpečnosti hraček. 

Dotaz: Likvidace demoličních odpadů fyzickou osobou.

2.5.2022, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaké má možnosti fyzická osoba při likvidaci stavebních/demoličních odpadů např. z rekonstrukce, kterou vykonává vlastními silami?

Odpověď:

Na fyzické osoby se vztahuje povinnost dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zmíněný odstavec nařizuje povinnost mít zajištěno předání stavebního a demoličního odpadu, jestliže jej sami nezpracujete, do zařízení určeného pro nakládání s odpady (standardně bývá např. odpadářská společnost, skládkaři) a zároveň toto mít smluvně zajištěno ještě před samotným vznikem stavebního a demoličního odpadu (tedy např. před započetím rekonstrukce). Zde platí výjimka v případě, kdy stavební a demoliční odpady předáte obci (standardně třeba na obecní sběrný dvůr).

Jaké jsou tedy možnosti v praxi?

  • předat váš stavební a demoliční odpad na nejbližší sběrný dvůr zřizovaný vaší obcí či dle spádovosti vašeho teritoria.
    • pozn. 1: doporučujeme se předem informovat o skutečnosti jaké množství od vás sběrný dvůr bezplatně odebere – standardně to bývá v max. v jednotkách stovek kg/osobu/rok. Tyto informace bývají upraveny v obecně závazné vyhlášce nebo na webových stránkách sběrného dvora, popř. se informujte telefonicky. Na sběrný dvůr pochopitelně můžete odevzdat i množství přesahující bezplatný limit, v takovém případě však počítejte s tím, že vám bude účtována ceníková cena dle individuálních podmínek jednotlivého sběrného dvora.
    • pozn. 2: vybrané druhy stavebních materiálů např. obsahující azbest, dehet sběrné dvory nepřijímají. Tyto je třeba likvidovat prostřednictvím zařízení určeného pro nakládání s těmito druhy odpadů.
  • mít před započetím rekonstrukce smlouvu se zařízením určeném pro nakládání s danými druhy odpadů (standardně bývá např. odpadářská společnost, skládkaři). Po vzniku stavebního a demoličního odpadu následně tento odvést svépomocí nebo objednat svoz u vašeho smluvního partnera.

Připomínky: Revize směrnice o bezpečnosti hraček.

3.5.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi směrnice o bezpečnosti hraček.

Směrnice o bezpečnosti hraček stanoví bezpečnostní požadavky, které musí hračky splňovat, mají-li být uvedeny na trh v EU.

Cílem iniciativy je lépe chránit děti před riziky, které mohou být s hračkami spojeny, zejména před obsaženými chemickými látkami. Iniciativa navazuje na strategii pro udržitelnost chemických látek a z hodnocení stávajících pravidel bezpečnosti hraček dokončených v roce 2020. Zároveň usiluje o posílení jednotného trhu s hračkami.

Níže naleznete dotazník – EU 65_22 EK Revize směrnice o bezpečnosti hraček v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 16.5.2022

Dokument ke stažení:

EU 65_22 EK Revize směrnice o bezpečnosti hraček

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526