PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 24. 6. 2024

Informace o smrti uhlí jsou předčasné. Tato věc je žádaná, akvizice za miliardy dolarů.* 

Informacje o śmierci węgla są przedwczesne. Ten rodzaj ma wzięcie, przejęcia za miliardy dolarów.* 

Informace o smrti uhlí jsou předčasné. Tato věc je žádaná, akvizice za miliardy dolarů.

Přestože banky nehodlají financovat těžbu černého uhlí, existuje v něm segment, který se těší velkému zájmu firem, a aktiva jsou dokonce vyhledávána. Jde o koksovatelné uhlí.

  • O aktiva koksovatelného uhlí je velký zájem.
  • Koksovatelné uhlí stále nemá alternativu.
  • I přes ekologizaci výroby bude po palivu stále poptávka, i když země, které je

   nakupují, se mohou změnit.

Jaké je tajemství tohoto uhlí? Na rozdíl od uhlí používaného v teplárnách nelze koksovací variantu zatím nahradit. Z přibližně 1,8 miliardy tun železa vyrobeného ročně na světě až 70 procent vzniklo v hutnických pecích spalujících koksovatelné uhlí. Zbytek je produkt vyrobený v elektrických obloukových pecích, kde vstupem není železná ruda, ale ocelový šrot.

Tento problém byl diskutován na minulém zasedání Evropského hospodářského kongresu – koksovatelné uhlí prozatím neexistuje náhrada. Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Mnoho akvizic, protože cena je atraktivní a názory na každé uhlí jsou špatné

Není proto divu, že na trhu fúzí a akvizic je poměrně velká aktivita. Tou největší, která právě probíhá, je dokončení transakce akvizice uhelných aktiv kanadské společnosti Teck Resources těžařským gigantem Glencore. Společnost ze Švýcarska souhlasila se zaplacením 9 miliard USD, protože se jedná o doly na koksovatelné uhlí.

Jak poznamenávají analytici, Glencore se rozhodl zaplatit až čtyřnásobek odhadovaného EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) společnosti, která pro tento rok pořídila uhelná aktiva. Ale je to velmi skromná cena. Některé analýzy naznačují, že Glencore tuto transakci po pěti letech vyrovná. Pak z toho bude mít firma čistý zisk.

Australané produkují až polovinu uhlí pro ocelárny. Je tam také největší obchodní provoz. Společný podnik mezi BHP a Mitsubishi Corporation prodal dva doly na koksovatelné uhlí společnosti Whitehaven Coal za přibližně trojnásobek EBITDA, neboli 3,2 miliardy dolarů.

Nová technologie je sporná, místo starých se objeví noví zákazníci

I zde je transakce pro kupujícího vysoce zisková. Kupující zaplatil relativně málo. Whitehaven Coal navíc diverzifikuje své uhelné operace. Dosud byla založena hlavně na energetickém uhlí, nyní budou jejím hlavním byznysem uhelné doly pro ocelárny.

Uhelný byznys pro ocelářský průmysl samozřejmě srší oznámením změny technologie na nízkoteplotní procesy, které nevyžadují použití vysokoemisního (CO2) koksovatelného uhlí.

Podle analytiků Wood Mackenzie se do roku 2050 tento nízkoenergetický proces, při kterém pece spotřebují méně uhlí nebo vůbec žádné, sníží na polovinu. V Indii a dalších částech jihovýchodní Asie se však výroba oceli využívající koksovatelné uhlí může zvýšit až o 50 procent ve stejném období.

V této souvislosti bude zajímavé sledovat, co se stane s uhelnými doly Anglo American. Společnost chtěl převzít největší těžařský koncern na světě BHP, který nabídl přes 40 miliard USD. Transakce se nakonec neuskutečnila, protože cena byla považována za příliš nízkou. Plán oddělit aktiva od Anglo, m.j. uhelných. Nyní se jich Anglo možná bude chtít zbavit tváří v tvář probíhající restrukturalizaci. Již nyní je známo, že zájemců o doly na koksovatelné uhlí je poměrně hodně.

Zdroj: https://www.wnp.pl/gornictwo/informacje-o-smierci-wegla-sa-przedwczesne-ten-rodzaj-ma-wziecie-przejecia-za-miliardy-dolarow,847454.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp21-06-2024


Informacje o śmierci węgla są przedwczesne. Ten rodzaj ma wzięcie, przejęcia za miliardy dolarów.

Choć banki ani myślą finansować górnictwa węgla kamiennego, to jednak jest w nim segment, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm, a aktywa są wręcz rozchwytywane. Chodzi o węgiel koksowy.

  • Aktywa węgla koksowego budzą duże zainteresowanie.
  • Węgiel koksowy wciąż nie ma alternatywy.
  • Mimo zazieleniania produkcji paliwo nadal będzie cieszyło się popytem, choć mogą się zmienić kraje go kupujące.

W czym tkwi tajemnica tego węgla? W odróżnieniu od węgla wykorzystywanego w ciepłowniach, odmiany koksowej nie da się na razie niczym zastąpić. Z około 1,8 mld ton żelaza, jaką rocznie produkuje świat, aż 70 proc. powstała w piecach hutniczych, opalanych węglem koksowym. Reszta to produkt powstały w elektrycznych piecach łukowych, gdzie wsadem jest jednak nie ruda żelaza, a stalowy złom.

Zresztą o tym problemie mówiono podczas ostatniej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego – na razie węgiel koksowy nie ma zamiennika.

Sporo przejęć, bo cena atrakcyjna, a opinia o każdym węglu zła

Nic więc dziwnego, że na rynku fuzji i przejęć ruch jest dość spory. Największą obecnie realizowaną jest finalizacja transakcji przejęcia przez giganta górniczego Glencore, węglowych aktywów kanadyjskiej spółki Teck Resources. 9 mld dolarów firma ze Szwajcarii zgodziła się zapłacić, bo chodzi o kopalnie węgla koksowego.

Jak zauważają analitycy, Glencore zdecydowało się zapłacić aż czterokrotność szacowanej na ten rok EBITDA (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji) spółki skupiającej aktywa węglowe. Tyle że to bardzo skromna cena. Niektóre z analiz wskazują, że Glencore wyjdzie „na zero“ na tej transakcji już po pięciu latach. Potem firma będzie miała z niej czysty zysk.

Aż połowę węgla dla hut produkują Australijczycy. Tam też ruch w interesie jest największy. Spółka joint venture BHP i Mitsubishi Corporation sprzedała dwie kopalnie węgla koksowego spółce Whitehaven Coal za około 3-krotność EBITDA, czyli 3,2 mld dolarów.

Nowa technologia pod znakiem zapytania, w miejsce starych pojawią się nowi klienci

Tu również transakcja jest dla kupującego wysoce opłacalna. Kupujący zapłacił stosunkowo niewiele. Dodatkowo Whitehaven Coal dywersyfikuje swoją działalność węglową. Dotychczas opierał się bowiem głównie na węglu energetycznym, teraz głównym biznesem będą kopalnie węgla dla hut.

Oczywiście nad biznesem węgla dla hutnictwa krąży zapowiedź zmiany technologii, na procesy niskotemperaturowe, a więc niewymagające wykorzystania wysokoemisyjnego (CO2) węgla koksowego.

Według analityków Wood Mackenzie do 2050 r. ten niskoenergetyczny proces, w ramach którego piece zużywają mniej węgla lub w ogóle go zużywa, będzie aż o połowę mniejszy. Jednak w Indiach i innych częściach Azji Południowo-Wschodniej produkcja hutnicza z wykorzystaniem węgla koksowego może wzrosnąć nawet o 50 proc. w tym samym okresie.

Ciekawe w tym kontekście będzie to, co stanie się z kopalniami węgla Anglo American. Spółkę chciał przejąć największy koncern górniczy na świecie BHP, oferując ponad 40 mld dol. Ostatecznie do transakcji nie doszło, bo cena została uznana za zbyt niską. Nie podobał się także plan wydzielenia z Anglo aktywów m.in. węglowych. Teraz Anglo może chcieć się ich pozbyć w obliczu prowadzonej restrukturyzacji. Już wiadomo, że zainteresowanych na kopalnie z węglem koksowym jest całkiem sporo.

Żródło: https://www.wnp.pl/gornictwo/informacje-o-smierci-wegla-sa-przedwczesne-ten-rodzaj-ma-wziecie-przejecia-za-miliardy-dolarow,847454.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp21-06-2024

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526