RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 24. 6. 2024

Průvodce základy veřejných zakázek seznámí se základními instituty a postupy zadávacího řízení.*

Sousedské dětské skupiny.* 

Změny státního příspěvku ve III. penzijním pilíři od 1. 7. 2024.* 

Devizový trh 24. a 25. týden.* 

Průvodce základy veřejných zakázek seznámí se základními instituty a postupy zadávacího řízení.

13.5.2024, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal aktualizované vydání Průvodce základy veřejného zadávání. Publikace nahrazuje třídílného Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek, který byl vydán v letech 2019 a 2020. Nové zpracování má sloužit zejména jako pomůcka pro začínající nebo méně zkušené veřejné zadavatele, ale může pomoci také studentům a všem ostatním zájemcům o problematiku veřejného zadávání.

Úřad sice není metodickým orgánem pro oblast veřejného zadávání, ale jelikož vnímá složitost a citlivost veřejného investování, zaměřil se nad rámec čistě dozorové činnosti v rámci svých možností také na osvětu a sdílení svého know-how z výkonu dozoru. Děje se tak prostřednictvím pravidelně pořádaných Metodických dnů veřejného zadávání, účastí zástupců Úřadu na konferencích, seminářích, školeních a dalších setkáních se stakeholdery. Snahou je objasnit subjektům pohybujícím se ve světě veřejných zakázek proces zadávání z pohledu dozorového orgánu. O přiblížení své rozhodovací praxe a svých úvah usiluje Úřad rovněž prostřednictvím vydávaných Sborníků rozhodnutí a v případech, kdy je to možné, též některé zakázkové aspekty přibližuje prostřednictvím metodik či stanovisek. Právě někde na pomezí Sborníků rozhodnutí a metodiky je vystavěna i právě představená publikace.


Sousedské dětské skupiny.

22.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Péče pro předškolní děti se tak stane dostupnější Vláda schválila návrh novely zákona o dětských skupinách.

Novela zjednodušuje pravidla pro fungování dětských skupin i administraci státního příspěvku. Nově také zavádí tzv. sousedskou dětskou skupinu, kde bude možné v domácnosti pečovat až o 4 děti. Součástí novely je zavedení povinnosti pro obec zajistit podmínky pro výchovnou péči o dítě v dětské skupině ode dne jeho třetích narozenin do 1. 9. po třetích narozeninách, pokud nebylo přijato do spádové mateřské školy, současně se také zavádí kompenzace pro rodiče v případě, že obec místo pro dítě nezajistí.

Novela zjednoduší pravidla pro fungování dětských skupin a administraci státního příspěvku, o který už nebude nutné žádat opakovaně každý rok. Nově také upravuje pravidla pro tzv. sousedské dětské skupiny, kde bude možné v domácnosti pečovat až o 4 děti. I zde bude zajištěna odpovídající kvalifikace pečující osoby, stanovený plán výchovy a péče a dodržení standardů kvality. Zákon se zejména zaměřuje na bezúhonnost a spolehlivost pečujících osob a členů jejich domácnosti tak, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí pro děti.

„Většina rodičů se po rodičovské dovolené chce vrátit do práce ve věku tří let svého dítěte, ale zároveň uvádí, že pokud by byla dostupnější předškolní péče, do práce by se formou zkrácených úvazků nebo jiné flexibilní formy vraceli i o rok dříve. Nedostatek předškolních zařízení tak brzdí a znesnadňuje návrat matek či otců malých dětí do práce. Dřívější návrat rodičů do práce má pozitivní vliv na ekonomiku, je ale také důležitý i z hlediska udržení si odbornosti,“ doplnil ministr práce Marian Jurečka.

Součástí novely je zavedení povinnosti pro obec zajistit podmínky pro výchovnou péči o děti starší tří let v dětské skupině ode dne jeho třetích narozenin do 1. 9. po třetích narozeninách, pokud není dítě přijato do spádové mateřské školy. Obce mají již dnes ze školského zákona povinnost přednostně zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí starších 3 let k počátku školního roku. Nově tak bude upravena situace dětí narozených v průběhu roku, pro které není v mateřské škole volné místo. Obec může sama dětskou skupinu provozovat nebo se domluvit s jiným poskytovatelem, případně poskytnout rodiči kompenzaci, tj. uhradit rodiči prokazatelné náklady na službu, kterou si zajistil sám, a to do výše stropu úhrady rodiče za péči o dítě v dětské skupině.


Změny státního příspěvku ve III. penzijním pilíři od 1. 7. 2024.

17.6.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Od 1. 7. 2024 vstupují v platnost novinky týkající se doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění, se kterými je spojena změna ve výši přiznávání státních příspěvků.

Jejím cílem je zejména motivovat občany k vyšším měsíčním úložkám, které společně s příspěvkem od státu pomohou účastníkům spoření zajistit si dostatečnou finanční rezervu na stáří.

Od 1. 7. 2024 tak stoupne minimální příspěvek účastníka, od kterého je poskytován státní příspěvek, stejně jako maximální příspěvek účastníka, za který je poskytována maximální výše státního příspěvku. V rozmezí 500 – 1700 Kč bude nově státní příspěvek vždy činit 20 % z vkladu účastníka.

Změny ve výši příspěvků přehledně shrnuje tabulka:

Příspěvek účastníka Státní příspěvek dnes Státní příspěvek nově
100 Kč 0 Kč 0 Kč
200 Kč 0 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč 0 Kč
400 Kč 110 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
600 Kč 150 Kč 120 Kč
700 Kč 170 Kč 140 Kč
800 Kč 190 Kč 160 Kč
900 Kč 210 Kč 180 Kč
1 000 Kč 230 Kč 200 Kč
1 100 Kč 230 Kč + daně 220 Kč
1 200 Kč 230 Kč + daně 240 Kč
1 300 Kč 230 Kč + daně 260 Kč
1 400 Kč 230 Kč + daně 280 Kč
1 500 Kč 230 Kč + daně 300 Kč
1 600 Kč 230 Kč + daně 320 Kč
1 700 Kč a více 230 Kč + daně 340 Kč + daně

Účastník, který bude chtít upravit výši svého příspěvku v návaznosti na změny státních příspěvků, by tak měl učinit počínaje červencovou úložkou. Změnu je nutné komunikovat s penzijní společností, nestačí pouze začít posílat více peněz. 

K 1. 7. 2024 rovněž končí vyplácení státního příspěvku účastníkům, kterým byl přiznán starobní důchod, a to i v případě, že se jedná momentálně o důchod bez výplaty. Smyslem III. pilíře je dlouhodobé odkládání spotřeby a tvorba úspor na důchodový věk, ke které motivuje státní podpora. Ta svůj smysl a efektivitu ztrácí, když účastník v důchodovém věku využívá III. pilíř de facto jako pouhý krátkodobý spořicí produkt se státní podporou. Účastník, který dosud nedosáhl doby spoření nutné pro výběr prostředků ve formě jednorázového vyrovnání nebo penze (min. 5 let) nebo odbytného (min. 2 roky a vrácení státní podpory), může snížit svůj měsíční příspěvek na minimální výši (100 Kč) a s tímto minimálním příspěvkem splnit potřebnou dobu.

Příjemce starobního důchodu se zdanitelnými příjmy bude moci nadále využívat daňové zvýhodnění spoření na stáří. V případě příspěvků ve III. penzijním pilíři si bude moci od daňového základu odečítat všechny své příspěvky na rozdíl od účastníků, kteří dosud nejsou v důchodu a daňové zvýhodnění mohou čerpat až na úložky přesahující částku spojenou s výplatou státního příspěvku (v současnosti se s daňovým zvýhodněním pojí úložky nad 1 000 Kč měsíčně, k 1. 7. 2024 tato hranice vzroste na 1 700 Kč měsíčně).


Devizový trh 24. a 25. týden.

24-06-25 IN Devizový trh 24. a 25. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526