RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele

 2. 3. 2022

Dlouhodobá víza pro ukrajinské pracující.

Pomoc ukrajinským pracovníkům.

SBERBANK.

Finanční trh 8. týden.

Dlouhodobá víza pro ukrajinské pracující

24.2.2022, Zdroj: ČTK

Ukrajinci pracující v České republice s krátkodobým vízem by měli mít možnost získat dlouhodobá víza bez nutnosti návratu na Ukrajinu.

V dopise premiérovi Petru Fialovi  to napsal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Komora vyzvala také k rychlejšímu slučování rodin ukrajinských zaměstnanců. Uvedla to v souvislosti s krizí v rusko-ukrajinských vztazích a hrozbou vpádu ruské armády na Ukrajinu.

V roce 2021 Hospodářská komora zpracovala přes 4500 žádostí zaměstnavatelů o více než 21.000 kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny. Podle dlouhého má komora informaci od ministerstva zahraničí, že se pozastavuje vyřizování krátkodobých a dlouhodobých víz na ambasádě v Kyjevě a generální konzulát ve Lvově a spolupracující vízové centrum zatím činnost nepřerušily. „Ovšem vzhledem k eskalující situaci v zemi je nutné dopředu počítat s možností, že dojde k uzavření i těchto zastupitelských úřadů, a nebude tak možné zajistit další dlouhodobě požadovaný počet nových žádostí od zaměstnavatelů,“ uvedl Dlouhý.

Bez zaměstnanců z Ukrajiny se v ČR neobejdou zejména obchod nebo ubytovací a další služby. „Proto chceme jednat o tom, aby vláda umožnila co nejrychlejší sloučení ukrajinských rodin a hladké vyřízení těchto žádostí, jejichž počet aktuálně rychle roste. Vnímáme postoj českých zaměstnavatelů a projevenou společenskou odpovědnost vůči jejich ukrajinským zaměstnancům a doporučujeme co nejrychleji adekvátně nastavit kvótu pro co nejrychlejší vyřízení sloučení rodiny,“ podotkl viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Hospodářská komora zároveň nabídla svou součinnost při vyjednávání o zefektivnění vízové politiky a dalších záležitostí týkajících se současných dopadů ukrajinské krize na firmy. „Proto bychom uvítali zapojení komory do činnosti meziresortní pracovní skupiny, kterou vláda zamýšlí vytvořit, s cílem připravovat systémová opatření s ohledem na rizika spojená se současnou situací na Ukrajině,“ uvedl viceprezident komory Radek Jakubský. Hospodářská komora podle něj podporuje, aby se žadatelé o víza nemuseli vracet do zemí původu kvůli podání žádostí nebo vyzvednutí uděleného víza

Komora v dopise předsedovi vlády zároveň upozornila na dlouhodobě nedostatečně nastavenou kvótu pro některé země v Programu kvalifikovaný zaměstnanec. „Zejména Indie, Kazachstán, Moldavsko a Mongolsko jsou země, kde dlouhodobě nekoresponduje nastavená kvóta se zájmem českých zaměstnavatelů o zahraniční pracovníky. Ta mnohdy převyšuje několikanásobně nastavenou kvótu, což způsobuje prodloužení vyřízení zaměstnanecké karty zahraničního pracovníka, a tím dobu nástupu u českého zaměstnavatele,“ dodal viceprezident komory Zdeněk Zajíček.


Pomoc ukrajinským pracovníkům

25.2.2022, Zdroj: ČTK

Podnikatelé, kteří mají zájem a možnost pomoci ukrajinským občanům i firmám, mohou své nabídky posílat na e-mail Hospodářské komory ukrajina@komora.cz.

Mnohé podniky začaly podle Svazu průmyslu a dopravy oslovovat své pracovníky ukrajinského původu, aby je ujistily o podpoře a připravenosti pomáhat v závislosti na vývoji situace. Průběžně budou sledovat a vyhodnocovat jejich případné obavy a potřeby. Sdělil to prezident svazu Jaroslav Hanák. Doplnil, že Svaz průmyslu jedná s příslušnými úřady a podniká potřebné kroky v otázce udělování víz pracovníkům z Ukrajiny a jejich rodinám.

V současné chvíli je podle Hanáka nutné zajistit jednoduchý vízový proces pro rodinné příslušníky ukrajinských pracovníků v ČR tak, aby se jejich rodiny dostaly do ČR co nejdříve. „K tomu je třeba i koordinovaná pomoc se zajištěním jejich rychlé a bezpečné přepravy a následný celkový adaptační proces podpory po jejich příchodu,“ uvedl. Dále je nezbytné jednat s ukrajinskou stranou o jejích občanech, kteří pracují v tuzemsku, pro případ dalšího vyhrocení situace. Nutné je také automaticky prodloužit platnost stávajících pracovních i krátkodobých víz všem Ukrajincům, kteří jsou momentálně v ČR.

V tuzemsku je podle ministra vnitra Víta Rakušana 200 000 Ukrajinců s dlouhodobým pobytem a 60.000 ukrajinských občanů zde žije na základě nějaké formy krátkodobějšího pobytu. „Po prvotním bezpečnostním screeningu se budeme snažit tady zajistit těm 60 000 lidí na krátkodobém pobytu pobyt dlouhodobější bez toho, aby k vyřízení formalit museli jet do Kyjeva nebo na ambasádu či zastupitelský úřad. To bychom všechno vyřizovali tady,“ uvedl ve středu po jednání vlády.

Sdružení pro zahraniční investice – AFI je od rána v kontaktu se stovkami pracovníků z Ukrajiny, kteří žádají o pomoc. Většina jich chce v ČR zůstat, ale potřebují jasné vyjádření vlády, že umožní urychleně přivézt rodinné příslušníky a legalizuje jejich pobytu v tuzemsku. „Poslední zprávy naznačují, že na ukrajinských hranicích se situace přiostřuje. V současné situaci máme informace, že přes hranice jsou pouštěny pouze ženy, děti a muži nad 60 let. Rozhodnutí České republiky by mělo být v řádu hodin,“ řekla členka Řídícího výboru AFI Gabriela Hrbáčková. Sdružení je podle ní v kontaktu i s ukrajinskými dopravci a ve chvíli, kdy by dostali pokyn, jsou schopni svážet ženy a děti do ČR.

Podnikatelé, kteří mají zájem a možnost pomoci ukrajinským občanům i firmám, mohou své nabídky posílat na e-mail Hospodářské komory ukrajina@komora.cz. V případě, že to situace na Ukrajině umožní, chce komora zprostředkování pomoci koordinovat s vládou a dalšími úřady.

Vyhrocená situace a očekávané sankce vůči Rusku budou mít podle Svazu průmyslu negativní dopad na mnohé české firmy. Svaz průmyslu je podle Hanáka připraven podpořit českou vládu i Evropskou unii v jejich krocích, které budou oprávněnou reakcí na agresi a porušování mezinárodního práva. Zároveň ale také sníží dopad konfliktu na ekonomiku a společnost, dodal.


SBERBANK.

Ergo pojišťovna, ode dne 25.02.2022, mění číslo účtu pro platby pojistného z banky Sberbank na banku ČSOB. Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 126971750/0300 Tato informace je i na našich webových stránkách https://ergo.cz/klientsky-servis/platba-pojistneho.

Rádi bychom ubezpečili klienty i partnery, kteří mají v souvislosti s mimořádnou situací na Ukrajině a ve Sberbank obavy o své prostředky, které mají u naší pojišťovny v rezervotvorném životním pojištění, že pojistné na investiční životní pojištění je průběžně investováno v souladu se zvolenou investiční strategií do fondů MEAG či Conseq. Pojistné z ostatních druhů rezervotvorného pojištění je investováno do českých státních dluhopisů. Správa těchto cenných papírů není nijak ovlivněna současnou mimořádnou situací.

Ondřej Valíček
ERGO pojišťovna, a.s.
Pracovník servisního centra
BB Centrum budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
Tel       +420 221 585 111
Ondrej.Valicek@ergo.cz
www.ergo.cz


Finanční trh 8. týden

22-03-01 IN Finanční trh 8 týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526