RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 9. 1. 2023

Bude vám od roku 2023 zřízena datová schránka? Pro všechny OSVČ bude povinná.  

Zpřísnění parametrů EU ETS znamená růst cen energie pro průmysl.  

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023.  

Devizový trh 1. týden.  

Bude vám od roku 2023 zřízena datová schránka? Pro všechny OSVČ bude povinná.

Podnikatelé se od ledna 2023 dočkají významné změny. Všem OSVČ a firmám budou automaticky zřízeny datové schránky. O tom, že se povinnost nakonec nedotkne těch, kteří nepodnikají, ale využívají svou elektronickou identitu, rozhodli v prosinci poslanci.

02.01.2023 | BusinessInfo.cz

Podle původního návrhu zákona z dílny ministerstva vnitra měly být datové schránky (DS) povinně zřizovány všem, kteří komunikují se státem prostřednictvím bankovní identity, eObčanky s čipem, služby Moje ID, mobilního klíče eGovernmentu, I.CA s čipovou kartou nebo údajů NIA ID. Pokud by tito lidé nechtěli datovou schránku používat, museli by ji deaktivovat na příslušné pobočce CzechPointu (deaktivace trvá tři dny).

Zákon měl mimo jiné usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Ministerstvo vnitra si ale původní představu rozmyslelo. „Datové schránky jsou bezpečným a moderním způsobem komunikace se státem, nechceme ale k jejich užívání nikoho nutit. Proto povinnost používat datové schránky od začátku příštího roku pro fyzické osoby rušíme,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan. Rozhodnutí vlády posvětili začátkem prosince poslanci.

Původní novela byla schválena na jaře

Poslanecká sněmovna schválila už letos na jaře novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek (DS). Pozměňovací návrh k novele schválili poslanci 2. prosince.

Datovky mají nesporné výhody pro všechny, říká expert

Podle ředitele divize eGovernment ve společnosti Software602 Jana Frka má zřízení datové schránky nesporné výhody nejen pro podnikatele.

„Datovou schránku lze vnímat jako důvěryhodného, bezpečného a levného elektronického pošťáka. Na rozdíl od klasické pošty nejsme u datových schránek nuceni podřizovat se otevírací době poboček, která se často překrývá s naší pracovní dobou a přes frontu není vidět k přepážce,“ říká s tím, že lidé mohou z pohodlí svého domova odesílat a přijímat dokumenty v době, kdy se to hodí jim.

„Datovou schránku můžete navíc využívat nejen ke komunikaci s úřady, ale také se svojí bankou, pojišťovnou nebo mezi firmami či jinými podnikajícími fyzickými osobami navzájem,“ dodává zástupce Software602.

Komunikace s úřady přes datovou schránku je zdarma. „Cena jedné odeslané datové zprávy jiné fyzické, podnikající nebo právnické osobě je 5 korun, zatímco na poště dáme za doporučený dopis od 52 korun výše,“ připomíná.

Na zřízení datových schránek novým povinným subjektům bude mít stát po lednu 2023 tři měsíce. Celá akce tedy bude probíhat do konce března 2023. V přechodné době se budoucí majitelé datovek nemusejí obávat žádných postihů a schránku nepotřebují mít nutně zřízenou k 1. lednu 2023.

Možná si položme otázku, proč bych si datovou schránku neměl zřídit, když je zdarma a přináší mi tolik benefitů? Mé doporučení je nebát se změny a čerpat výhody, které jsou nabízeny.

Jan Frk, Software602

„Postihováni samozřejmě nijak nebudou. Do okamžiku zřízení jejich datové schránky jim bude z logiky věci doručováno jiným způsobem, nejčastěji poštou na adresu jejich sídla nebo provozovny. Teprve od okamžiku aktivace datové schránky jim bude doručováno primárně do ní,“ přibližuje Jan Frk.

Lidé občas vytýkají úřadům, že samy nectí zákonné zásady doručování a osobám mající datovou schránku posílají listinné dokumenty poštou. „Naštěstí se s tím setkáváme už jen ojediněle a jedná se zejména o pochybení jednotlivých úředníků. Pro nás, jakožto adresáty tohoto nesprávného doručení je dobré vědět, že zde máme zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, díky kterému nám za takto špatné doručení daný úřad proplatí veškeré vzniklé škody,“ doplňuje ředitel divize eGovernment.

Mají se podnikatelé obávat?

Změna má na podnikatele zásadní vliv, protože musejí se státními úřady komunikovat (doručovat všechny dokumenty) nově výhradně prostřednictvím datové schránky.

Obsluha datovky a uchovávání dokumentů může pro některé drobné živnostníky představovat další administrativní i finanční zátěž související s jejich podnikáním.

„Stát chce změnou zákona přimět občany, aby více používali datové schránky, jejichž prostřednictvím komunikují s úřady elektronicky. Povinně budou zavedeny pro všechny držitele živnostenského oprávnění a všechny podnikatele v takzvaných svobodných profesích, ale také spolky a společenství vlastníků bytů,“ upřesňuje poradce Michal Dvořáček.

Kdo tedy musí mít datovku?

S účinností od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřizována:

  • Každé právnické osobě – nejen firmám zapsaným v obchodním rejstříku (jako dosud), ale také těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.
  • Každé fyzické podnikající osobě – dosud byly datové schránky OSVČ zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nyní jim však DS zřídí Ministerstvo vnitra automaticky.

Podnikatelé dosud využívali datovky jen málo

Dosud datové schránky využívaly zejména firmy, pro něž byly povinné. Ostatní se jim spíše vyhýbali. V Česku fungují od roku 2009 (povinně pouze pro firmy, advokáty, insolvenční správce či daňové poradce).

Ostatní si je mohli zřizovat dobrovolně. Z celkového počtu více než 1,4 milionu zřízených schránek (údaj z výroční zprávy MV ČR) jich na běžné občany a drobné podnikatele připadalo v roce 2021 jen cca 600 tisíc. Využívalo je tak asi osm procent Čechů ve věku nad 18 let.

„Důležitá bude důkladná informovanost veřejnosti, aby nebyly doručovány dokumenty, například rozhodnutí správních orgánů, aniž by o tomto noví majitelé datových schránek věděli, a tím promeškali příslušné lhůty,“ komentuje očekávaný dopad novely Jan Kubica, advokát a partner společnosti Moore Legal CZ.

Dokument „doručený“ v momentě přihlášení

Další významnou legislativní změnou je „sjednocení okamžiku doručení soukromoprávních s okamžikem doručení veřejnoprávních dokumentů“. Za doručené budou oba druhy dokumentů považovány v momentě, kdy se do datové schránky přihlásí její majitel.

V případě, že se do své datové schránky pravidelně nepřihlašujete, existuje i takzvaná fikce doručení. Podle ní je dokument považován za doručený do 10 dnů od momentu, kdy se v DS objevil.

„Cílem této úpravy je zabránit obstrukcím při doručování dokumentů bez nutnosti rozlišovat, zda se jedná o doručování právě soukromoprávního dokumentu, anebo dokumentu obsahujícího veřejnoprávní úkon. To lze hodnotit jako krok správným směrem,“ myslí si advokát.

Problém pro bytová družstva?

Novela se od 1. ledna 2023 dotkne také všech Společenství vlastníků jednotek (SVJ). V tomto případě jde o veškerou komunikaci vlastníků s městskými a obecními úřady, státním zastupitelstvím, soudy či policií, a to výhradně přes DS.

Datovou schránku za rok využijí další skupiny podnikatelů, ale i veřejnost

„Statutární orgány pravidelně komunikují s orgány veřejné správy, se všemi členy SVJ, ale i dalšími institucemi. Až bude zavedena povinnost posílat úřední dokumenty pouze skrze datovou schránku, očekáváme, že se tyto úkony prodraží, a to v řádech tisíců korun ročně,” myslí si Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD).

Zřízení datové schránky i komunikace s úřady jsou přitom zdarma, ale pokud bude uživatel dokumenty uchovávat, za službu si připlatí, což se samozřejmě týká i podnikajících fyzických osob. Zprávy je možné například uložit do „trezoru“. Cena je podle počtu uložených zpráv od 120 korun ročně (20 zpráv) po 29 500 korun (5000 zpráv).

Zprávy se na serveru uchovávají jen 90 dní. Kdo je potřebuje uložit trvale, může využít nejen zmíněného trezoru, ale může si je stáhnout do počítače či mobilu, případně je archivovat na Portálu občana (bezplatná kapacita do 500 MB).

Jan Frk: Česku se digitalizace státní správy příliš nedaří

„Ideální je stav, kdy lidé datové schránky a jiné prvky eGovernmentu chtějí používat dobrovolně, jelikož jim to přináší větší pohodlí, bezpečnost i finanční úspory,“ říká ředitel divize eGovernment ve společnosti Software602 Jan Frk.

Je to obdobné jako s bankami, které nemusí nutit své zákazníky využíval internetové nebo mobilní bankovnictví, jelikož jim jsou schopni vysvětlit výhody online plateb oproti prezenčnímu vyřizování na pobočkách. Ryze z racionálního hlediska není moc důvodů, proč si datovou schránku nezřídit.

V současnosti je možné založit datovou schránku online, osobně na pobočce Czech POINT nebo zažádat písemně ministerstvo vnitra. Předpokládám, že založení online je nejjednodušší a nejpohodlnější, jak postupovat, aby člověk ušetřil čas a vyhnul se složité administrativě.

Skutečně nejjednodušším způsobem je založit si datovou schránku online v prostředí klientského portálu datových schránek za použití elektronické identity. Přesný postup i návody jsou blíže popsány na webu www.datoveschranky.info

Téměř pětina Čechů je digitálně negramotných. Nebude pro ně zřízení datové schránky přítěží? Neměl by být stát v prvních měsících benevolentní k opozdilcům?

Tuto otázku dostávám v posledních dnech často. Jsem přesvědčen, že zde bude jistá skupina osob, kterým tento způsob elektronické komunikace bude činit jisté potíže. Také věřím, že takto digitálně negramotných lidí bude s postupnou edukací ubývat stejně, jako ubývá negramotných lidí obecně. Ať se nám to líbí nebo ne, máme dobu digitální. Digitalizuje se vše a tento trend nezastavíme. Ohledně benevolence ze strany státu jsem spíše skeptický. Stát může navíc být benevolentní pouze v rozsahu zákonných mantinelů.

Podnikatelé (fyzické osoby) dosud využívali datovky jen málo. Je podle vás podnikatelská veřejnost dostatečně informována o nové povinnosti?

Veřejnost je obecně málo informována, což padá k tíži odpovědných rezortů státní správy. Je pravdou, že momentálně probíhá zajímavá kampaň na informovanost právě v souvislosti se zřizováním datových schránek a věřím, že je to krok správným směrem. Doufejme jen, že tato kampaň není poslední. Jinak kolem datovek neustále panuje mnoho mýtů a polopravd, což je dlouhodobě způsobeno laxním přístupem zejména Ministerstva vnitra k edukaci veřejnosti. Ono obecně, komunikace státu směrem k veřejnosti je dlouhodobě zanedbána nejen v této otázce.

Jak často by měly OSVČ datové schránky kontrolovat? Co znamená fikce doručení a jak funguje v praxi?

Kontrolovat datovou schránku prakticky nemusíme vůbec. Je ovšem potřeba si správně nastavit zasílání upozornění o doručené zprávě na e-mail (zdarma) nebo prostřednictvím SMS (cena SMS je 3 koruny). Fikce doručení znamená, že se každá zpráva považuje za doručenou nejpozději desátým dnem po dodání zprávy do datové schránky. Toto ovšem není nevýhoda datových schránek, jelikož desetidenní fikce doručení platí i u poštovní zásilky. Dělat před úřady mrtvého brouka se zkrátka nevyplatí, ať už datovou schránku máte, nebo ne.

Považujete za správné „sjednocení okamžiku doručení soukromoprávních dokumentů s okamžikem doručení veřejnoprávních dokumentů“ (nedávná legislativní úprava). Tj. stav, kdy jsou dokumenty považovány za doručené v momentě, kdy se do datové schránky přihlásí její majitel?

Ohledně této novely probíhala řada odborných diskusí a jsem přesvědčen, že toto sjednocení je zcela správné. V případě, že je prokazatelně doručeno do sféry dispozice adresáta, je naplněna materiální funkce doručení a je tedy doručeno. Věřím, že tato změna přispěje k lepšímu a průkaznějšímu doručování i v soukromoprávním segmentu.

Účelem eGovernmentu obecně bylo/je zlepšení fungování veřejné správy a jejího vztahu k veřejnosti s využitím informačních technologií. Jak se to v Česku daří?

Za tímto účelem se provádí řada mezinárodních srovnání. Podle výsledků indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 se Česko mezi 27 členskými státy EU řadí na 19. místo, a oproti roku 2021 si tedy o jedno místo pohoršilo. Česku se dlouhodobě moc nedaří, což můžeme přisuzovat řadě faktorům, které jsou i v tomto hodnocení popsány. Skoro by se za ta léta mohlo zdát, že funkční eGovernment je stále spíše pouhou politickou proklamací než reálným cílem.

Jakub Procházka


Zpřísnění parametrů EU ETS znamená růst cen energie pro průmysl.

2.1.2023, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Dohoda dosažená 18. prosince mezi Radou a Evropským parlamentem podle předběžných výsledků závěrů jednání není dobrou zprávou pro český průmysl. Zpřísnění parametrů hlavního nástroje snižování emisí skleníkových plynů EU ETS povede k dalšímu růstu ceny emisní povolenky, což znamená růst vstupů nejen pro řadu průmyslových podniků, ale povede také ke zdražení elektřiny a tepla. Rada a Evropský parlament schválily úpravy EU ETS v přísnější podobě, než byl návrh Evropské komise.

„Už současná cena emisní povolenky bezpochyby motivuje ke snižování emisí, není proto potřebné její další umělé navyšování. Snížení emisí o 62 % ve srovnání s rokem 1990 lze dosáhnout nákladově efektivně a zároveň předvídatelně pro všechny účastníky trhu navýšením pouze lineárního redukčního faktoru. Žádná další opatření jako je rebasing nebo odebrání povolenek do rezervy tržní stability (MSR) nejsou potřeba. Aplikace těchto opatření povede jen k dalšímu růstu ceny povolenky, což dále zhorší pozici průmyslových firem v ČR a v Evropě,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Místo, aby se Rada dohodla na uvolnění emisních povolenek z MSR a snížila tak aspoň částečně její cenu, což by se také pozitivně promítlo do ceny elektřiny a tepla, souhlasila naopak s dalším stažením povolenek z trhu. Rada podlehla tlaku Evropského parlamentu na překotné snižování emisí, který si stále neuvědomuje realitu, před níž evropský průmysl nyní stojí,“ doplňuje Bohuslav Čížek.

Hlavní břímě tlaku na snižování emisí opět ponese průmysl, protože rozšíření o další sektory se odkládá na rok 2027.

Zpřísnění podmínek ve zpoplatnění emisí uhlíku také není doprovázeno posílením opatření proti úniku uhlíku. Naopak má dojít např. ke snížení bezplatné alokace emisních povolenek a to již od roku 2026. V té době nebude vůbec jisté, jestli CBAM bude funkční a efektivní opatření.

„Pro další podrobnější vyjádření k EU ETS, MSR, CBAM, SCF a Modernizačnímu fondu musíme zanalyzovat celý schválený text, který dosud není k dispozici,“ uzavírá Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/15779-dohoda-na-zprisneni-parametru-eu-ets-znamena-dalsi-rust-cen-energie-pro-prumysl


SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023.

Zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, povinné zavádění datových schránek pro OSVČ, zvýšení ročního příjmového limitu pro plátce DPH a pro paušální daň na dva miliony, či kompenzace pro podniky za vysoké ceny energií. To vše a mnoho dalšího najdete ve speciálu BusinessInfo.cz.

14.12.2022 | BusinessInfo.cz

Jak řekl zakladatel společnosti Apple Steve Jobs: „V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné naučit se tančit v dešti.“ Museli a musejí se to učit i čeští podnikatelé, na které dopadají vysoká inflace, energetická krize či nedostatek a zdražování surovin. Redakce portálu BusinessInfo.cz pro Vás již tradičně připravila přehled nejdůležitějších změn, které přicházejí s přelomem roku v oblasti daní, legislativy nebo podpory podnikání. Budeme rádi, pokud vám pomohou!

Hodně podnikatelského zdaru do roku 2023 Vám přeje redakce BusinessInfo.cz

Kapitoly speciálu

Zajímá vás některé z témat více? Vyberte si tato témata ze seznamu, abyste je určitě nepřehlédli v rámci speciálu:

Ceny energií Daně z příjmů Daňový kalendář Datové schránky Digitální transformace Doprava Dotace DPH EET EU Malé a střední podnikání Minimální mzda Mýtné Národní rozvojová banka OSVČ Paušální daň Podpora podnikání Windfall Tax Progresivní daň Sazby zahraničního stravného Slevy, odpočty Sociální pojištění Stavebnictví Školkovné Silniční daň Zaručená mzda Zdravotní pojištění

Daně a pojištění 2023

Komu se vyplatí paušální daň? Přihlaste se k ní do ledna 2023
K paušální dani na příští rok se mohou do 10. ledna přihlásit OSVČ, které neplatí DPH, nejsou v insolvenčním řízení a mají roční příjmy z podnikání (nově) do dvou milionů korun. Změna paušálních záloh na rok 2023 a přihlášení k dani na FS ČR.

Přehled slev na daních. Zvyšuje se i základní sleva na poplatníka u daně z příjmu
OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu fyzických osob využít mnoho slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně. Také v roce 2023 se zvyšuje základní sleva na poplatníka.

Přiznání k dani z příjmu: Ušetřit můžete i na odpočtech. Nečekejte ale do roku 2023
Podnikatelé, kteří chtějí každoročně ušetřit na daních z příjmů, mohou využít nejen tradičních slev, ale také „nezdanitelných částí základu daně“. Odpočty z odborových příspěvků, darů, hypoték nebo penzijního připojištění vám mohou snížit daně až na nulu.

Podnikatelé ušetří na daních za děti v MŠ, školkovné opět roste
Maximální sleva na dani, jíž mohou při přiznání daně za rok 2022 využít rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu nebo dětskou skupinu, se zvyšuje o 1000 korun na jednoho potomka.

Živnostníci si připlatí i v roce 2023. Zálohy na pojistné opět rostou
Pro drobné živnostníky, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, má stát lepší zprávu než loni. V roce 2023 se jim zálohy zvednou výrazně méně než v roce 2022, a to u obou typů pojistného.

Zvýšení příjmové hranice pro podání přiznání, slevy na sociálním pojištění a eshopy
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob jste byli dosud ze zákona povinni podat v případě, že vaše roční příjmy z podnikání přesáhly 15 tisíc korun. Nyní se tento limit zvyšuje na 50 tisíc korun. V roce 2023 čekají podnikatele i další změny (nejen) v daňové oblasti.

Solidární daň zrušena: Kdo a z jaké části příjmů ale zaplatí 23procentní daň z příjmu?
Většina lidí zaplatí na daňových odvodech méně. Mnohé OSVČ s vyššími příjmy si ale pohorší. Zrušena sice je solidární daň z příjmů pro bohaté, zavedena ale byla jiná forma progrese.

Příjmový limit pro plátce DPH se posunul na dva miliony, týká se to i paušální daně
Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně od roku 2023 vzroste. Senát v listopadu schválil návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna příštího roku zvyšuje roční limit pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun.

Windfall Tax: Speciální daň pomůže státnímu rozpočtu, platit bude od ledna
Windfall tax neboli daň z mimořádných neočekávaných zisků bude platit od 1. ledna 2023 a to po tři roky. Tato daň se týká ziskových společností věnujících se výrobě a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžbě fosilních paliv.

Kdo platí silniční daň? Nově se netýká majitelů aut do 12 tun
Jednou z prvních povinností pro OSVČ a firmy je každoročně podání přiznání k silniční dani. Daň za předchozí rok musejí ti, kteří využívají auto k podnikání, doplatit vždy do ledna následujícího roku. V roce 2023 už se ale netýká majitelů aut do 12 tun.

Daňový kalendář pro rok 2023
Všechny termíny pro přiznávání a placení daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, spotřebních a dalších daní najdete v našem daňovém kalendáři pro rok 2023

Zrušená elektronická evidence tržeb (EET)

Sněmovna schválila vládní návrh na úplné zrušení EET
Poslanci letos v listopadu schválili úplné zrušení EET k 1. 1. 2023 s tím, že elektronicky evidovat tržby nebude od ledna možné ani dobrovolně.

Zpět na kapitoly

Podnikatelské prostředí a podpora podnikání 2023

Bude vám od roku 2023 zřízena datová schránka? Pro všechny OSVČ bude povinná
Podnikatelé se v roce 2023 dočkají významné změny. Všem OSVČ a firmám budou automaticky zřízeny datové schránky (DS). Původní návrh na povinné zavádění DS i pro některé nepodnikající fyzické osoby neprošel

Zastropování cen energií schváleno. Pomůže to domácnostem i firmám
Kabinet Petra Fialy schválil nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Vláda pomůže i pekárnám či sklárnám s velkou spotřebou energie

Vláda pomůže od ledna s cenami energií i velkým podnikům
Vláda představila pomoc s cenami energií i pro velké firmy, po které volaly podnikatelské svazy. Pro velké podniky bude pomoc fungovat od 1. ledna 2023 skrze mechanismus cenových stropů

Sazby mýtného platné pro rok 2023
Jaké jsou sazby mýtného platné pro rok 2023, které platí v nezměněné výši už od od 1. ledna 2021?

Jaký bude rok 2023 očima zástupců firem? Ekonomická stagnace i zastavení průmyslu
Přestože vysoká inflace dopadá na firmy i domácnosti, letos český HDP ještě nezanedbatelně vzroste, a to i přes vysoké náklady na energie. Příští rok však bude ekonomika stagnovat a zastaví se průmysl, který obvykle bývá jejím tahounem.

Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání
Inovační strategie ČR vytváří základní rámec a definuje výchozí podmínky pro přístup státu k podpoře rozvoje českých firem. Stát podporuje inovativní firmy, start-upy či exportéry.

Harmonogram výzev OP TAK pro rok 2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu v září zveřejnilo indikativní harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro rok 2023, který má posílit výkonnost podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci.

Začátkem roku 2023 bude vyhlášena druhá výzva projektu Technologická inkubace
V rámci projektu Technologické inkubace získají vybrané startupy přímou podporu do 4 500 000 korun a nepřímou podporu v hodnotě 500 000 korun ve formě workshopů, seminářů, pomoci inkubačních manažerů, konzultací s odborníky na business a technologie, inkubaci v trvání až 2 roky.

Podpora energeticky úsporných projektů a investic do energeticky nehospodárných budov
Program ELENA, který zaštiťuje Národní rozvojová banka, nabízí přes šest desítek milionů korun na pomoc s revitalizací nehospodárných budov.

Pomoc s úsporami energií pro pražské podnikatele. NRB jim nabízí bezúročný úvěr
Drahé energie jsou pro podnikatele jedním z nejzásadnějších aktuálních problémů. Národní rozvojová banka nabízí možnost zafinancovat úsporné řešení bezúročným úvěrem ENERG.

Program Czech Rise Up 3.0 podpoří poradenství pro digitální transformaci podniků
Půl miliardy korun podpoří poradenství pro digitální transformaci podniků. Žádosti je možné podávat do 31. března 2023.

Pomoc podnikatelům v energetické krizi

Jak šetřit energii v sektoru malých podnikatelů a živnostníků. Vláda připravila manuál
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dokument, který má pomoci s úsporami energií a je určený zejména pro menší firmy a živnostníky.

Zpět na kapitoly

Právo, legislativa 2023

Minimální mzda se zvýší o 1100 korun. Projeví se i na pojistném či daních
V Česku se pro rok 2022 minimální mzda zvýší více než loni. Od ledna naroste o 1100 korun. Zatím jde ale jen o návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který je v připomínkovém řízení.

Zaručená mzda pro rok 2023 naroste jen u některých profesí
Od ledna 2023 se v Česku zvýší minimální měsíční mzda pravděpodobně na 17 300 korun. Většina lidí má ale vyšší garantované minimum, označované jako zaručená mzda. I to se bude v roce 2023 částečně měnit.

Velký přehled právních předpisů a změn pro podnikatele účinných od 1. 1. 2023
Článek obsahuje přehled právních předpisů a měn pro podnikatele s účinností od 1. ledna 2023 včetně těch, které jsou stále ještě v legislativním procesu.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2023
Vyhláška Ministerstva financí ČR stanovila v prosinci výši sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.

Vše ke stavebnímu zákonu, který má platit od července 2023 a ještě se zřejmě změní
Nový stavební zákon, který kromě jiného urychlí stavební řízení a zaváže stavební úřady k dodržování zákonných lhůt, vstoupí v účinnost k 1. červenci 2023. Některé změny ale platí už od roku 2022. HK ČR: Nový stavební zákon je potřeba ještě projednat s odborníky

Zpět na kapitoly 


Devizový trh 1. týden.

23-01-11 IN Devizový trh 1. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526