RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 28. 3. 2022

CzechTrade spouští krizové poradenství pro firmy vyvážející na Ukrajinu a do Ruska.  

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině.  

Připravuje se online nástroj pro flexibilní zaměstnávání uprchlíků. V ukrajinštině se spustí do měsíce.  

Pracující důchodce a přepočet důchodu.  

Finanční trh 12 týden.  

CzechTrade spouští krizové poradenství pro firmy vyvážející na Ukrajinu a do Ruska.

17.3.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pomůže i s přesunem na jiný trh.

Cílem krizového poradenství je pomoci firmám analyzovat výchozí situaci a výpadky exportu do Ruska a na Ukrajinu. Následně CzechTrade připraví pro firmy exportní plány do náhradních zemí s ohledem na jejich výrobní zaměření a požadavky. CzechTrade svůj záměr poprvé představil na semináři Ministerstva průmyslu a obchodu. Ten se konal 2. března a bylo na něm přítomno 300 firem, kterým byli na místě k dispozici i externí konzultanti CzechTrade.

Na některé firmy má válka zdrcující dopad
Ruská invaze na Ukrajinu, která začala 24. února, způsobila přerušení obchodních styků mezi Českou republikou a oběma válčícími zeměmi. Pro některé české firmy ovšem představovaly Rusko a Ukrajina významné exportní trhy a jejich výpadek na ně teď má značný dopad.

V loňském roce spolupracoval CzechTrade s 85 českými firmami působícími na Ukrajině nebo v Rusku. Spolupráce probíhá skrze zahraniční kanceláře agentury, které ovšem v reakci na aktuální situaci přerušují svou činnost. Pobočky v Kyjevě a Jekatěrinburgu jsou již uzavřeny a brzy bude přerušen provoz i na moskevském zastoupení. V případě potřeby však CzechTrade firmám zprostředkuje pomoc.

Přerušené styky s důležitými obchodními partnery
Válka na Ukrajině trvá již delší dobu a konflikt přirozeně ovlivňuje i ekonomiku. Západní státy zcela přerušily obchodní styky s Ruskem a uvedly v platnost sankce, jež mají za cíl oslabit ruské hospodářství. Zásadním krokem bylo v tomto ohledu odstřihnutí sedmi ruských bank od mezinárodního systému SWIFT, které 2. března schválili představitelé Evropské unie.

Ruská federace je pro Českou republiku významnou exportní lokalitou. V roce 2021 byla 13. v pořadí vývozních destinací pro české firmy. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu činila hodnota exportu více než 93 miliard korun. Ve stejném roce bylo Rusko 6. největším importérem do Česka. Celkový obrat zahraničního obchodu s Ruskou federací se loni vyšplhal na více než 230 miliard korun.

Ukrajina je v pořadí zemí pro český export na 20. místě, jako importér je 22. Stejné pozice pak dosahuje i v pořadí obratu zahraničního obchodu, jehož hodnota činí přibližně 75 miliard korun.

 


Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině.

23.3.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věci zveřejnilo v souvislosti s legislativními změnami označovanými jako Lex Ukrajina podrobnější pokyny.

Postup na trhu práce

Ministerstvo vnitra uděluje státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v České republice útočiště před válkou dočasnou ochranu. Držitelům víza za účelem strpění (speciálního víza s kódem D/VS/u) vydaného po 24. únoru 2022 se automaticky přizná dočasná ochrana.

Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro účely zaměstnanosti považováni za cizince s povoleným trvalým pobytem a získávají volný přístup na trh práce a mohou vstupovat do evidence uchazečů o zaměstnání.

Dostal váš zaměstnanec povolávací rozkaz?

Obdrží-li váš zaměstnanec, občan Ukrajiny, povolávací rozkaz, může požádat o poskytnutí pracovního volna. V takovém případě se bude jednat o jinou důležitou osobní překážku v práci a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Tato nepřítomnost není důvodem k výpovědi zaměstnance. Informační a evidenční povinnost O nastoupení cizince do zaměstnání musí zaměstnavatel písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu cizince k výkonu práce na příslušném formuláři zde: https://bit.ly/formular-informace-o-nastupu-cizince-do-zamestnani

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků, rodinných příslušníků občana ČR a evidenci cizinců, které zaměstnává. Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR, a to po dobu trvání zaměstnání nebo výkonu práce na území ČR a dobu 3 let od skončení zaměstnávání nebo výkonu práce tohoto cizince.

Zaměstnání v ČR – čemu věnovat pozornost

Jako zaměstnanec máte v ČR právo především na:

 • Spravedlivé a rovné zacházení
 • Písemnou pracovní smlouvu
 • Garantovanou minimální mzdu (16 200,- Kč při týdenní pracovní době 40 hodin) – Odměnu za vykonanou práci
 • Bezpečné pracovní podmínky
 • Placení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem
 • Placenou dovolenou
 • Nemocenskou

V případě porušování těchto práv se můžete obrátit na:

 • Průvodce www.mpsv.cz (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které poskytuje obecné informace)
 • Státní úřad inspekce práce http://www.suip.cz/ (Státní úřad inspekce práce, poskytuje informace o pracovně právní problematice, přijímá podněty ke kontrole)

Další informace jsou k dispozici zde. https://bit.ly/Infoletak-migrace

Jako zaměstnanec máte také povinnosti, především je důležité:

 • Řádně pracovat a plnit pokyny nadřízených
 • Dodržovat veškeré pracovní předpisy
 • Nejednat v rozporu se zájmy zaměstnavatele

Připravuje se online nástroj pro flexibilní zaměstnávání uprchlíků. V ukrajinštině se spustí do měsíce.

Digitální platforma Flecto, která poskytuje plánování směn podle časových možností pracovníka, plánuje, že v průběhu dubna spustí on-line platformu v ukrajinské verzi.

22.03.2022 / BusinessInfo.cz

Chce tak pomoci válečným uprchlíkům nalézt vhodnou práci. K registraci jim postačí pouze vízum nebo pas. Takové zaměstnávání Ukrajinců umožní nově schválené zákony Lex Ukrajina. Aplikace Flecto zároveň začala navazovat spolupráce s neziskovými organizacemi, patří mezi ně například Diecézní charita Brno. Usnadní tak koordinaci dobrovolníků, kteří se věnují pomoci běžencům z Ukrajiny.

Solidarita s ukrajinskými uprchlíky pokračuje napříč českou společností i měsíc od invaze. K pomoci se přidává také společnost Flecto. Ta během dubna uvede do provozu novou jazykovou mutaci webové aplikace.

Ukrajinština a zjednodušené registrace urychlí celý proces  

Pro Ukrajince bude snadnější nalézt nové pracovní příležitosti. K registraci jim postačí jen doložit vízum nebo pas. Platforma funguje na principu dělení plných úvazků na jednotlivé směny. Je tak zcela na uživatelích, jak si rozvrhnou svůj pracovní čas. „Největší zastoupení mezi ukrajinskými běženci mají ženy s malými dětmi. Je tedy velmi důležité nabídnout jim flexibilní možnost zapojení do pracovního procesu, a dát jim tak prostor pro adaptaci na život v České republice. Během dubna spustíme ukrajinskou verzi naší platformy a zároveň zjednodušíme systém registrací. Další náležitosti pak budou probíhat ve stejném režimu jako pro české uživatele,“ komentuje Kateřina Tkadlecová, spoluzakladatelka společnosti Flecto.

Nový český startup chce modernizovat trh práce díky flexibilnímu zaměstnávání

Koordinace dobrovolníků nikdy nebyla snadnější 

Flecto v březnu začalo poskytovat své služby zdarma všem neziskovým organizacím, spolkům a sociálním službám, které koordinují dobrovolníky pomáhající uprchlíkům. Díky tomu mohla vzniknout spolupráce s Diecézní charitou Brno. Přes webovou aplikaci se nově nabízí směny na bázi dobrovolnictví, jedná se například o koordinaci ubytování pro Ukrajince.

„Ze spolupráce s Diecézní charitou Brno máme velkou radost. Doufáme, že díky tomu bude koordinace dobrovolníků rychlejší, snadnější a přehlednější. Jsme teprve na začátku, ale už nyní se ukazuje, že náš nástroj může ušetřit hodně času těm, kteří dobrovolnické směny koordinují. Budeme rádi, když se nám v brzké době podaří navázat partnerství i s jinými neziskovými organizacemi, aby se naše služba dostala všude tam, kde skutečně pomůže,“ dodává závěrem Jana Stehlíková, taktéž spoluzakladatelka společnosti Flecto.

Flecto je nová digitální platforma, která přináší flexibilitu na trh práce. Spuštěna byla na podzim roku 2021. Umožňuje plánování práce dle časových možností pracovníka a dělení plných úvazků na dílčí směny. Zaměřuje se především na pečující rodiče, stále aktivní seniory, studenty a vlastně všechny, kteří se nechtějí vázat jednomu zaměstnavateli. Zaměstnavatelům tak poskytuje možnost efektivně využívat dodatečné lokální lidské zdroje bez časových ztrát a zbytečné administrativy. Vše je možné vyřídit online přímo na platformě, není nutné nikam chodit ani volat.

Redakčně upravená tisková zpráva


Pracující důchodce a přepočet důchodu.

Mnoho seniorů v dnešní době i při důchodu nadále pracuje nebo podniká. V tomto případě si mohou požádat o přepočet, a zvýšit si tak důchod.

15.02.2022 / BusinessInfo.cz

Kdy a za jak dlouhé období to lze udělat? Článek spotřebitelského sdružení dTest přináší užitečné informace k tomuto tématu.

Zákon o důchodovém pojištění umožňuje pracujícím důchodcům požádat o přepočet důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu. Důchod se zvyšuje za každých 360 dní výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. „Při přepočítání starobního důchodu se hodnotí odpracované kalendářní dny, ale nezapočítávají se doby zejména neplaceného volna, neomluvené nepřítomnosti v práci, dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Nárok na zvýšení starobního důchodu tedy vznikne dnem následujícím po dni, kterým starobní důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti, ze které se odvádí sociální pojištění. Dny nad toto množství se mohou použít pro případné další zvýšení.

Započitatelné dny starobní důchodci získají z pracovních poměrů, včetně zkrácených pracovních úvazků, z podnikání a za určitých okolností i z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Naopak žádné započitatelné dny nezískáte na brigádách na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v rozsahu, který nezakládá účast na důchodovém pojištění. V případě Dohody o provedení práce o tom rozhoduje dosažení limitu výdělku ve výši 10 000 korun měsíčně, což je limit pro povinnost zaměstnavatele odvádět za zaměstnance sociální pojištění. V případě dohody o pracovní činnosti je tento limit pro rok 2022 ve výši 3500 korun měsíčně.

„Tyto limity se počítají pro každou dohodu zvlášť, pokud by měl starobní důchodce např. uzavřené dvě dohody o provedení práce a v každé z nich by si vydělal měsíčně pod 10 000 korun, i když součet by byl nad 10 000 korun, tak za něj zaměstnavatel sociální pojištění neodvede a žádné započitatelné dny nevzniknou,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2021

O kolik bude starobní důchod vyšší?

Důchod se zvýší o 0,4 % výpočtového základu, ke zvýšení však nedojde automaticky a je potřeba si písemně zažádat. Důchod je v rozsahu žádosti přepočítán za každých 360 dní výdělečné činnosti, a to o 0,4 % výpočtového základu. Výši výpočtového základu naleznete na rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.

Kdy lze požádat o zvýšení důchodu?

„Požádat o zvýšení starobního důchodu lze za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnost vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu. Žádost o přepočet důchodu lze podat až 5 let zpětně, není tedy nutné, aby důchodce chodit žádat o přepočet důchodu každých odpracovaných 360 dnů,“ upřesňuje Eduarda Hekšová.

Kde a jak požádat o zvýšení důchodu?

O zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu se žádá na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). K žádosti je třeba předložit občanský průkaz.

„Je vhodné, aby zaměstnavatel odeslal na sociálku evidenční list důchodového pojištění za období, za které je zvýšení požadováno, popř. aby jej žadatel doložil při žádosti o zvýšení starobního důchodu. U OSVČ je třeba mít dokládat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za období, za které je zvýšení požadováno,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Redakčně upravená tisková zpráva sdružení dTest 


Finanční trh 12 týden.

22-03-29 Finanční trh 12 týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526