Seminář NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE s Petrem Hůrkou

 23. 10. 2023 - 3. 10. 2023
 09:00 - 13:00
 Hradec Králové
 4500,-Kč bez DPH / 3500,- bez DPH pro členy SP ČR nebo Krajské hospodářské komory KHK

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zvou na seminář

NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE

POZOR, změna termínu!!!!
Termín konání: 3. října  23. října 2023 od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové, zasedací místnost (3. patro)

Rámcový program

 • Prezence, občerstvení
 • Zahájení
 • Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů
 • Schválené znění transpoziční novelizace zákoníku práce
 • Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr
 • Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod
 • Odměňování, minimální a zaručená mzda
 • Změny v agenturním zaměstnávání
 • Zvláštní pracovní podmínky při péči o jiné osoby
 • Flexibilní rozvrhování pracovní doby
 • Nastavení podmínek práce na dálku a homeworkingu
 • Elektronické sjednávání smluv se zaměstnancem
 • Elektronické doručování písemností
 • Další legislativní novinky v pracovním právu
 • Řešení modelových situací z praxe
 • Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy

Časový harmonogram
08:30 – 9:00 prezence účastníků
09:00 – 11:00 zahájení, seminář 1. část
11:00 – 11:30 pauza, občerstvení
11:30 – 13:00 seminář 2. část, dotazy, diskuze

Přednášející
Prof. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D.
Profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakčních rad mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikaci v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, a jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra, řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů, včetně poslední novely zákoníku práce.

CENA:
3500,-Kč bez DPH pro členy Krajské hospodářské komory KHK nebo SP ČR
4500,-Kč bez DPH ostatní účastníci

Na setkání se prosím registrujte do 15. 10. 2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526