Seminář PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

 29. 6. 2021

Dne 22.6.2021 proběhl na KHK KHK seminář na téma PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ. Byl určen především všem dovozcům a vývozcům zboží, pracovníkům poradenských firem a celním deklarantům. Účelově byl zaměřen na problematiku prokazování a stanovování původu zboží. Lektor, renomovaný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, pan Marek Reinoha, účastníkům prezentoval základní pravidla preferenčního a nepreferenčního původu zboží a mnoho dalšího. Semináře, po velmi dlouhé době uskutečněného prezenční formou, se zúčastnilo 22 posluchačů.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526