Otevřené zahrady Jičínska z. s. – nový člen jednatelství Jičín

 17. 4. 2023

Podpora veřejně prospěšného udržitelného rozvoje území je hlavním posláním místní akční skupiny (MAS) Otevřené zahrady Jičínska z. s., která se v letošním roce stala novým členem jednatelství Jičín Krajské hospodářské komory KHK.

Otevřené zahrady Jičínska z. s. byly založeny v roce 2005 a prostřednictvím partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve vymezené turistické oblasti Mariánská zahrada a části turistické oblasti Valdštejnova zahrada v Českém ráji. Co to v praxi znamená?

„Hlavními cíli, o které spolek usiluje, je dlouhodobá spolupráce mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními a neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, ochrana přírodních a kulturních hodnot, podpora šetrného hospodaření a turistiky na území těchto komponovaných krajin a v neposlední řadě i zvýšení ekonomické prosperity a kvality života ve zmíněném území, v oblastech, jako jsou školství a vzdělávání, využití volného času, doprava, udržitelný cestovní ruch, péče o kulturní hodnoty, využití informačních a komunikačních technologií, podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, podpora rozvoje sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, nebo aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu,“ uvedl předseda spolku Radomír Vališka.

„Našim členům poskytujeme poradenství v oblasti dotací, podílíme se na realizaci seminářů, přednášek, veřejných setkání, konferencí apod. a získané informace předáváme našim partnerům,“ doplnila manažerka MAS Kamila Kabelková.

Otevřené zhrady Jičínska (otevrenezahrady.cz)

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526