Revoluce v nakládání s odpady a rizika „evropské zelené vlny“.

 21. 6. 2022

Již brzy budou obce čelit neřešitelnému problému. Skládkovat budou smět jen velmi malé procento odpadů, jinak jim hrozí citelné sankce, které pocítíme my všichni. Nekompromisní „evropská zelená vlna“ se však dotkne i firem. Ty „nezelené“ čeká řada nepříjemností.
„Podnikatelé budou muset omezit množství odpadu, protože skládky jej nebudou přijímat, nebo platit nemalé finance za v tuto chvíli neefektivní likvidaci odpadu. Banky zase budou počítat »zelený rating« firem a ty »nezelené« nebudou financovat… Proto je potřeba hledat cesty, jak tuto situaci vyřešit. Řekněme si totiž popravdě, zaspali jsme dobu,“ uvedl Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory ČR.
Existují tedy nějaká řešení? „Ano, v podobě moderních technologií chemické recyklace, které nabízejí řadu řešení aktuálních společenských výzev, jako je například udržitelnost ekonomického růstu ve spojení s ochranou životního prostředí. I proto je potřeba hledat cesty, jak tyto inovativní technologie podpořit. Proto Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Svaz chemického průmyslu ČR uspořádaly seminář »CHEMIE POMÁHÁ byznysu«, aby nejen své členy seznámily se současnými technologickými možnostmi a společně pak s firmami vyvinuly tlak především na současnou vládu, která by tuto odpadovou problematiku neměla brát na lehkou váhu,“ dodal Radek Jakubský.

Jak zaznělo na semináři, moderní technologie chemické recyklace nám umožní v budoucnu využít veškerý odpad materiálově, jako nový zdroj surovin, ale také například i v energetice apod. „Nyní musíme najít cestu, jak zavedení těchto technologií, které jsou účinné, šetrné k životnímu prostředí a zároveň i finančně efektivní, podpořit. Bude potřeba například dopracovat vytvoření politického a legislativního rámce pro chemickou recyklaci. Tento rámec je totiž velmi důležitý i pro budoucí investory,“ sdělil Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.

Jedním z možných řešení je zařízení na zpracování odpadu – tzv. plazmová technologie. „Odpad je přiveden do zplyňovacího reaktoru, kde při vysokých teplotách a za omezeného přístupu kyslíku dochází k dokonalému zplynění všech organických složek a tvorbě syntézního plynu, který neobsahuje žádné dehtové složky a lze jej po zchlazení a odstranění příměsí dále využít k výrobě produktů s vyšší přidanou hodnotou, například ethanolu, nafty, vodíku apod.,“ řekl Petr Břenek, ze společnosti PGP Terminal, a.s.

Součástí semináře byla také stručná prezentace nově vzniklého spolku CO2 Czech Solution Group, z.s., jehož jedním ze zakladatelů je Svaz chemického průmyslu ČR. „Odpadní CO2 můžeme využít jako nový zdroj nejen pro průmyslové procesy, ale také zajistit efektivní cirkulaci uhlíku a tím eliminovat dopady současné energetické krize a naši závislosti na ruském zemním plynu a dalších fosilních zdrojích. Činnost spolku zaměřená na výzkum a vývoj, legislativu, podpůrné programy realizace a samotnou realizaci je otevřená pro zájemce z řad výzkumných organizací, emitentů CO2 a potenciálních zpracovatelů CO2,“ uvedl na závěr Jaroslav Suchý, tajemník řídícího výboru CO2 Czech Solution Group, z.s.

Moderní chemie a investice do nových inovativních technologií chemické recyklace rozhodně mají smysl, nejen pro byznys, ale i pro celou společnost. Bylo by proto dobré je i s ohledem na současnou nepříznivou mezinárodní situaci (energetickou krizi) podpořit.

Prezentace:
Svaz chemického průmyslu
Prezentace I. Souček (20.6.2022)

CO2 Czech Solution Group. z.s.
Prezentace L. Gál (20.6.2022)

PGT Terminal a.s.
Prezentace P. Břenek (20.6.2022)

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526