Výjezd podnikatelů za dobrou praxí – rodinné firmy v Trutnově

 16. 11. 2021

Dne 20. 10. 2021 se Krajská hospodářská komora KHK společně s městem Trutnov opět podílela na uspořádání výjezdu za dobrou praxí z partnerského města Świdnica do trutnovských firem. V rámci spolupráce polští hosté navštívili moderní nové firmy, které si již našly své místo na trhu, velmi rychle se rozvíjejí a přitom jim nechybí rodinný základ.

V projektu s názvem „Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj“ se letošního výjezdu účastnili jak podnikatelé, tak zástupci institucí, které se podnikáním zabývají. Celkem se zapojilo 15 osob z PR a 5 osob z ČR.

Hlavním cílem akce bylo poukázat na dlouholeté tradice rodinných firem v příhraničí, podělit se s nimi o životní zkušenosti z praxe a vzájemně se inspirovat.  Návštěvníci měli rovněž možnost se seznámit s odlišnými zvyklostmi obou zemí, s problematikou podnikání, podpory ze strany úřadů na Česko-polském pomezí, čerpáním grantů a dotací prostřednictvím fondů EU.

Polští hosté postupně navštívili 3. členské firmy Krajské hospodářské komory KHK, jednatelství Trutnov, se zcela odlišným oborem podnikání. Byly to firmy Krakonošova cukrárna s.r.o., BScom s.r.o. a Baja Design s.r.o.  Jednotlivé společnosti si připravily vlastní program-prezentaci s nabídkou vlastních originálních výrobků a služeb. Zdravými a velmi chutnými chleby, 34 druhy zmrzlin a výbornými zákusky se prezentovala Krakonošova cukrárna. Velkým zážitkem pro polské hosty byla návštěva firmy BScom s.r.o. s ukázkou inteligentního domu s moderními technologiemi. Ty pro své účely vyvinuli jednatelé firmy ve spolupráci s architektem. Z domu je patrná ohromná nápaditost, tvůrci mysleli i na odpočinek svých zaměstnanců a jejich rodin, hrací koutek s 3D technologiemi. Možnost výběru her i programů je zde samozřejmostí. Při návštěvě následující firmy Baja Design si přišly na své převážně ženy. Originální návrhy a pestrobarevnou kolekci pro děti i maminky na podzim a zimu 2021 představila majitelka obchodní značky a zakladatelka firmy Barbora Petrů.

Děkujeme všem firmám, institucím a zejména členům Krajské hospodářské komory KHK, kteří se na akci podíleli i účastnili a těšíme se na další spolupráci.

 

Jolana Vašáková dne 15. 11. 2021

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526