Přeshraniční město dětí

 

PŘESHRANIČNÍ MĚSTO DĚTÍ, reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093
Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020
Hlavní partner projektu: Sudecka Izba Przemyslowo – Handlowa w Swidnicy
Partner projektu : Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Celkové náklady projektu partnera: 130.975,- EUR (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Aktivity projektu
Realizace Přeshraničního města dětí v České republice a výjezd do Města dětí v Polsku

Cíle projektu

  • projekt zaměřený na děti a jejich rodiče z obou stran hranice. Mladí účastníci projektu poznávají pracovní, společenský a občanský život dospělých.
  • spolupracují všichni účastníci společenského, kulturního, hospodářského života a veřejné správy obou zemí – rodiny a jejich děti, místní samosprávy, nestátní organizace, soukromí podnikatelé a veřejné instituce, jako základní školy, sociální organizace, střediska kultury, složky záchranného systému apod.
  • příprava dětí na dospělý život a představení povolání a pracovních příležitostí na obou stranách hranice, jako základ k rozšíření projevů mobility mladé generace
  • Prezentace a praktické procvičení různých povolání, vštípení úcty k práci u účastníků, motivace k určitému povolání od dětství
  • vedení k finanční gramotnosti, vědomí hodnoty práce a peněz, spoření a plánování výdajů

Podrobné informace na www.ceskemestodeti.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526