bd6bce3d-ab4b-41fe-bd35-c2b7c64a339e

 31. 10. 2019

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526