DomůProgramCeníkPřihláškaKatalog vystavovatelůKam na střední školu v KHK

Oceněné  firmy roku 2015:

Agrochov Stará Paka a.s.
IVECO Czech Republic a.s.
KASPER KOVO s. r. o.
Lesy České republiky s. p.
SECO GROUP a.s.

Ocenění Firma škole je poděkováním Královéhradeckého kraje zaměstnavatelům za jejich aktivní spolupráci se středními školami v kraji.

Myšlenka na oceňování firem vznikla ve spolupráci Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. V roce 2014 se uskutečnil nultý ročník této akce.

Hodnocení spolupráce škol a firem úzce souvisí s aktivitami sektorových dohod a podpory technických oborů v Královéhradeckém kraji. Společné aktivity mohou mít charakter umožnění praxe žáků, stáží učitelů, poskytnutí materiálního a strojního vybavení, finanční podpory, realizace společných projektů apod.

Jako poděkování obdrží vybrané firmy plastiku rukou symbolizující gesto spolupráce mezi firmami a školami a grafický list. Plastiku vyrobila Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích.

Firma škole 2015

 1. Nominace – od 24.8. 2015 do 1.10.2015
 • Počátek zasílání nominací je pro letošní ročník stanoven na 24.8.2015. Počínaje tímto dnem mohou střední školy vyplňovat nominační listy. Uzávěrka nominací je 1.10.2015. Nominační list se zasílá v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Mgr. Kamila Janečková Andresová, odbor regionálního rozvoje , grantů a dotací, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (rozhodující je datum doručení, nejpozději 1.10.2015)
 • Návrh na nominaci může podat každá střední škola v Královéhradeckém kraji bez rozdílu zřizovatele, která do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář a případné přílohy (fotografie z akcí, zprávy z tisku apod.)
 • Návrh na nominaci firmy podává střední škola na základě výzvy. Výzva obsahuje termín pro zaslání nominačního formuláře a způsob zaslání.
 • Každá střední škola může podat pouze jeden návrh za kalendářní rok
 • Návrhy se podávají na nominačním formuláři. Nominační list obsahuje údaje o nominující škole, údaje o nominované firmě a popis oblasti a formy spolupráce, časový rozsah, přínos pro školu a možnosti uplatnění absolventů v této firmě
 • Vyhodnocení podaných návrhů a výběr oceněných firem provede pěti členná komise
 • V rámci jedné výzvy může být oceněno maximálně 10 firem. Konkrétní počet oceněných firem pro daný rok určuje komise na základě posouzení nominací
 • Ocenění může být uděleno i opakovaně, nejdříve však po uplynutí 2 let.
 •                   
 • Firmy navržené komisí k ocenění schvaluje Rada Královéhradeckého kraje
 • Ocenění předává hejtman Královéhradeckého kraje nebo jím pověřený člen rady kraje při slavnostním vyhlášení, kterého se mohou zúčastnit zástupci všech nominovaných firem, zástupci škol, které podávaly návrh na ocenění, představitelé Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory KHK a další pozvaní hosté
 • Ocenění má podobu plastiky a grafického listu

2.  Vyhodnocení návrhů komisí – do 15.10.2015

Podané návrhy vyhodnotí a výběr oceněných firem provede 5ti členná komise složená z těchto členů: člen představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva KHK, zástupce Krajského úřadu KHK – odbor školství, zástupce školské sekce Krajské hospodářské komory KHK a zástupce Tripartity – Úřadu práce

3.  Slavnostní vyhlášení a předání ocenění – 13.11.2015

 

 

Firma školeŠkola firměTýden vzdělávání dospělýchPropagace