Součástí obou variant je:

  • vydání souhlasu s umístěním sídla, označení sídla a označení poštovní schránky sídlem společnosti
  • pronájem místností za výhodnější cenu (nad rámec stanovené doby u jednotlivých variant)
  • avízo o příchozí poště, úschova pošty s možností vyzvednutí pošty kdykoliv v pracovní dny od 8.00 do 14.00 (jinak po předchozí domluvě), v případě potřeby skenování pošty