Certifikáty a ATA karnety

Certifikáty

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např.obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

Bližší informace:
https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/certifikaty/

Pracovní doba:

Po – Pá od 07:30 do 15:00
přestávka denně od 12:30 do 13:30

 

Kontaktní osoba:

Lamichová Veronika
tel.: +420 495 537 493
lamichova@komora-khk.cz

Karnet ATA

je mezinárodní celní doklad, který slouží jako celní deklarace vyhotovovaná k zajištění totožnosti zboží a  obsahuje mezinárodní záruky na krytí dovozních cel a daní. Umožňuje snadný vývoz zboží mimo země EU .

Tento doklad lze použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná k výkonu povolání nebo pro prezentační nabídku na různých výstavách a veletrzích.

Bližší informace:
https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/karnety-ata/

Pracovní doba:

Po – Pá od 07:30 do 15:00
přestávka denně od 12:30 do 13:30

 

Kontaktní osoba:

Lamichová Veronika

tel.: +420 495 537 493

lamichova@komora-khk.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526