Jsme královéhradecká advokátní kancelář působící na trhu právních služeb od roku 2002. Právní služby poskytujeme na území celé České republiky, zejména pak ve východních a středních Čechách a v Praze. Prostřednictvím členství v mezinárodní asociaci AEA (The European Association of Attorneys) zajistíme právní služby i v zahraničí. Komunikujeme v jazyce českém, anglickém a německém.

Jsme autentická advokátní kancelář.
Hrdě se hlásíme k dobrým tradicím česká advokacie. Stavovská pravidla České advokátní komory nám nepřekážejí a ctíme je. Právo nás zajímá a baví. Nejsme virtuální firma, uměle vytvořený marketingový projekt ani síť de facto samostatných advokátů. Máme reálnou historii, přehlednou strukturu, společnou identitu, jednotný styl a zásady. Nechybí nám zdravé sebevědomí ani zodpovědnost za naše konání.

Vyrostli jsme s našimi klienty.
Začínali jsme ve třech lidech na počátku milénia. Krok za krokem jsme směřovali vzhůru díky přízni klientů, ochotě se učit a pracovat, schopnostem a loajalitě členů našeho týmu. Máme pevné základy, na kterých stavíme Aktuálně je nás více než 50, z toho 29 právníků Počtem právníků se řadíme na samou špičku českých advokátních kanceláří sídlících mimo Prahu. V našich řadách se prolíná zkušenost a rozvaha s elánem a invencí mladších kolegů.

Budete nám rozumět.
V našem podání není právo vědou, ale praktickým použitím norem a judikatury, doporučením optimálního řešení situací, které přináší život. Právní vědu ponecháváme akademické obci. Podle našich zkušeností zajímá většinu klientů především výsledek, čas potřebný k jeho dosažení a vynaložené náklady. My těmto potřebám nasloucháme a respektujeme je. S našimi klienty komunikujeme otevřeně, střízlivě a srozumitelně. Klienti mají právo se ptát a dozvědět se, jaké nabízíme alternativy, jak hodnotíme šance a odhadujeme náklady. Preferujeme dlouhodobou spolupráci, za našimi klienty stojíme i v horších časech. Zůstáváme nohama pevně na zemi, neslibujeme nesplnitelné a držíme slovo.

Zajímá Vás poměr kvalita a cena?

Jsme zavedená regionální kancelář a jsme na to hrdí. Na nic si nehrajeme. Známe hodnotu peněz a víme, kolik námahy stojí je vydělat. Od počátků naší činnosti se inspirujeme kvalitou a systémem práce, který je vlastní nejprestižnějším advokátním kancelářím na trhu právních služeb v ČR. Férovou konkurenci respektujeme, posunuje nás vpřed. Cenově se nepodbízíme, ale umíme nabídnout velice zajímavé ceny. Zjednodušeně řečeno, tam kde končí naše odměny, začínají ceny kvalitních advokátních kanceláří z metropole. Našich klientů si vážíme, proto máme speciální nabídky pro ty, s nimiž spolupracujeme dlouhodobě.

Hodnotí nás výsledky.

My naši práci hodnotit nechceme. Určitý obrázek o nás dávající statistické údaje. Za naši dosavadní činnost jsme pomáhali a pomáháme více než 9 500 klientů, řešili jsme a řešíme více než 22 800 kauz. Dalším ukazatelem jsou reference, z nichž některé naleznete na našich stránkách. Naše postavení na trhu konečně dokresluje dlouhodobá úspěšná účast v anketě právnická firma roku.

PPS advokáti s.r.o.
Velké nám. 135/19
500 03 Hradec králové