DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 29. 4. 2024

Zaplaťte daň z nemovitých věcí, FS posílá nové údaje. Čas je do konce května.* 

ELDP – nezapomeňte předložit do konce dubna!* 

Potvrzení o bezdlužnosti.* 

Příjem z prodeje nemovitosti.* 

Souběh příjmů ze závislé činnosti z Česka a Slovenska.* 

Zaplaťte daň z nemovitých věcí, FS posílá nové údaje. Čas je do konce května.

Majitelé pozemků, bytů či domů najdou do května ve schránce složenky, které jim připomenou každoroční povinnost. Stále více poplatníků dostává místo složenky e-mail, případně zprávu do datové schránky. Uhradit daň z nemovitých věcí musí většina vlastníků do pátku 31. května.

15.04.2024 | BusinessInfo.cz

Připomínáme, že kvůli legislativním změnám se letos daň z nemovitých věcí zvyšuje průměrně o 80 procent. Poplatníků navíc letos kvůli úpravám zákona přibylo. Jakých novinek se dočkali majitelé nemovitostí si přečtěte v článku Přiznání k dani z nemovitých věcí podáváte do ledna. Pozor na změny na Businessinfo.cz.

Placení daně se ani v roce 2024 nevyhne žádný vlastník nemovitosti. Zatímco přiznání musejí podávat na finanční úřad jen ti, kteří si pořídili majetek v loňském roce, daň platí všichni majitelé bytů, domů či pozemků prakticky bez výjimky. Dalšími dvěma nejzazšími termíny pro zaplacení daně jsou 2. září a 2. prosinec 2024. Tyto lhůty ovšem platí jen ve specifických případech (viz níže).

Jak dostáváte informace o platebních údajích?

Finanční správa posílá aktualizované platební údaje poplatníkům třemi komunikačními kanály, a to prostřednictvím České pošty (rozeslány budou asi 2 miliony složenek a 50 tisíc poplatníků platí přes SIPO), na e-mailovou adresu (900 tisíc zpráv) a do datových schránek (více než milion zpráv). Zprávy do datové či e-mailové schránky zasílá finanční úřad v první polovině května. Složenky pak v průběhu celého měsíce.

Přednost při rozeslání dostávají starší ročníky, informuje správce daně. „Počet poplatníků preferujících zasílání platebních údajů e-mailem narůstá tempem zhruba 150 až 200 tisíc ročně a letos jsme zřejmě pokořili hranici jednoho milionu. Díky nahrazování složenek e-mailem stát uspoří miliony korun za poštovné,“ doplňuje generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Zrušení bezplatné složenky

Od roku 2023 je zrušena bezplatná daňová složenka. Za složenku, jíž poplatníci dostanou v letošním roce, budou muset zaplatit dle aktuálního ceníku České pošty. Za doručení klasické poštovní poukázky A si Česká pošta účtuje 52 korun. V případě, že je zaplacená částka vyšší než 5 000 korun (do 50 000 Kč) zvyšuje se poplatek na 60 korun.

Ve výjimečných případech samozřejmě platí vlastníci nemovitostí i vyšší odvody. V takovém případě je cena složenky vyšší o sedm korun na každé další zvýšení daně o 10 tisíc.

Podnikatelé už letos poukázky ve schránkách nenajdou vůbec. Pokyny k platbě jim dorazí do datových schránek, které byly všem OSVČ povinně zřízeny do 31. března 2023.

Další informace Finanční správy ČR k tomu, jak zaplatit daň z nemovitých věcí

 • fyzická osoba bez datové schránky dostane poštou daňovou složenku,
 • fyzická osoba bez datové schránky, která se přihlásila k odběru pokynů emailem, dostane email
 • fyzická osoba přihlášená k platbě přes SIPO platí dle zadání SIPO
 • fyzické a právnické osoby s datovou schránkou dostanou pokyny do datové schránky

Všem poplatníkům jsou nové platební údaje pro letošní rok zároveň k dispozici v jejich daňové informační schránce DIS+ na portálu MOJE daně.

Do pěti tisíc platíte najednou

Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musí ji poplatník tradičně zaplatit najednou, a to do května.

Pokud platí více než pět tisíc, mohou plátci částku uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do počátku prosince. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají první splátku 2. 9. a druhou 2. 12.

Podrobnosti k dani z nemovitých věcí

Pokud je vaše celková daň z pozemků nebo ze staveb menší než 30 korun, což platí pouze ve výjimečných případech, platit nemusíte. Doplňme, že v případě spoluvlastnictví se daň platí vždy. Její minimální výše je 90 korun.

Jak na to? Informace najdete v DS i v e-mailu

Majitelům, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa usnadnit život. Proto lidé, kteří o to požádají, dostávají už sedm let všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu. K této službě jste se mohli přihlásit i letos, ale pouze do 15. března 2024 na finančním úřadě.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostává místo složenky zprávu na jím určenou adresu a v příloze obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace obsahuje stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži složenky,“ doplňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Lukáš Heřtus.

Na alonži (horní oddělitelná část poukázky) jsou uvedeny celková výše daně z nemovitých věcí, termíny splatnosti splátek, přeplatek nebo nedoplatek a adresa finančního úřadu, kam odevzdáváte přiznání a kde daň platíte.

Novou výši daně oznamuje berňák nejčastěji na takzvaném hromadném předpisném seznamu. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Nejčastější způsoby placení daně:

 • bezhotovostní převod – z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
 • na poště – běžná složenka, do roku 2023 složenka bez poplatku
 • prostřednictvím SIPO – platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2024.

Nejpohodlnější způsob jak daň zaplatit je prostřednictvím internetového bankovnictví. Složenka obsahuje i QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje.

Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje. Kdo vlastní více domů, bytů či pozemků v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 korun, najde v obálce jen jednu složenku. Platby za všechny nemovité věci v kraji jsou mu sečteny dohromady.

Kdo platí více než 5 000 korun nebo má majetek na území různých krajů, najde v obálce více složenek. Platí to například pro majitele bytu v Praze, který zároveň vlastní chalupu na Šumavě (v Jihočeském kraji), a to bez ohledu na výši daně odváděné z obou nemovitostí.

Vlastníte-li byt v Praze, ale trvalé bydliště máte například ve Strakonicích, přiznání podáte a zaplatíte daň tam (u toho místně příslušného finančního úřadu), kde se nachází daná nemovitost – tedy v tomto případě v hlavním městě.

Placení přes SIPO

Počínaje rokem 2016 zavedla Finanční správa možnost platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemce o tento způsob placení odevzdá nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období svému správci daně „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ spolu se spojovacím číslem SIPO. V daném roce a ani později se už nebude muset o nic starat, daň bude hrazena zcela automaticky.

Pozor na spoluvlastnický podíl

Pokud vlastní nemovitost víc majitelů, podává daňové přiznání obvykle jen jeden z nich (není ovšem podmínkou). Tohoto poplatníka pak berňák považuje za jejich společného zástupce a jedná jen s ním.

Je ale možné, aby jednotliví spoluvlastníci podali přiznání jen za svůj spoluvlastnický podíl, kdy je zákonem nastavená minimální daň 50 korun. V takovém případě podává každý ze spoluvlastníků do konce ledna daňové přiznání a daň zaplatí pouze ze svého podílu.

Placení daně z nemovitých věcí? Nahraďte do 15. března složenku e-mailem

Pokud jste v uplynulém roce nemovitost prodali či darovali a v daném kraji vám žádná jiná nezbyla, nepodávali jste ani daňové přiznání a daň rovněž platit nebudete. Dům, byt či pozemek lze z platby daně odhlásit velmi jednoduše.

„Musíte však finančnímu úřadu oznámit, že jste nemovitost prodali. Není na to žádný formulář, stačí napsat zprávu “volnou formou”.  Úřad za prohřešek pokuty ve skutečnosti nevystavuje, ale rozhodně je lepší finanční úřad o této skutečnosti informovat,“ radí Michal Jelínek. Tuto skutečnost jste ovšem měli písemně oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 31. 1. 2024.

Nízký úrok vám odpustí

Sankcím se letos opozdilci vyhnou pět pracovních dní, pak už je ale finanční úřad za nezaplacenou daň potrestá.

„Pokud se stane, že platbu do konce května z nějakého důvodu nestihnete, nemusíte se hned bát pokut a úroků z prodlení. Finanční úřad pár dní po termínu ještě přimhouří oči. Od 7. června už ale dlužné částky za úroky nabíhají bez milosti,“ doplňuje Jana Jáčová. Úroky z prodlení činí aktuálně (v závislosti na repo sazbě ČNB, která je nyní na 5,75 procenta) 19,75 procent z vyměřené daně za rok.

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje poradkyně Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti. Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště, nebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Bankovní účty jednotlivých (místně příslušných) finančních úřadů

Jako variabilní symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČO, pokud se jedná o právnickou osobu.

Konstantní symbol bude:

 • Při bezhotovostní platbě převodem z účtu – 1148
 • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149

Jakub Procházka


ELDP – nezapomeňte předložit do konce dubna!

24.4.2024, Zdroj: ČSSZ

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost předložit ELDP

Evidenční listy se předkládají České správě sociálního zabezpečení nově pouze v elektronické podobě formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny. Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit evidenční list v elektronické podobě, může tak učinit způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., tj. písemně na předepsaném tiskopisu zasláním na adresu určenou Českou správou sociálního zabezpečení; přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu. Technické důvody se posuzují podle § 61 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb. obdobně. Tato povinnost je splněna i předáním evidenčního listu okresní správě sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.

Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list:

 • do 30 dnů ode dne zápisu údajů do evidenčního listu (zápis se provádí za každý kalendářní rok po účetní závěrce nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku); skončilo-li zaměstnání před 31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět ve stejném kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být evidenční list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním listu,
 • do 30 dnů ode dne svého zániku,
 • do 8 dnů ode dne obdržení výzvy orgánů sociálního zabezpečení

Při úmrtí občana se předkládá evidenční list důchodového pojištění:

 • na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,
 • do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li do té doby evidenční list vyžádán orgány sociálního zabezpečení.

Další informace ke stažení


Potvrzení o bezdlužnosti.

26.10.2023, Zdroj: VZP

Jak si můžete ověřit, zda zdravotní pojišťovně něco nedlužíte?

Přehled o svých platbách získáte snadno díky aplikacím Moje VZP nebo VZP Point. Zde si také můžete zažádat o vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. To lze získat bezplatně i na kterékoliv pobočce VZP na počkání. Z vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění zjistíte případné nedoplatky u VZP (dlužné pojistné, penále, pokuty, popř. náklady exekučního řízení).

Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti

VZP pojištěnci na žádost vystaví také potvrzení o bezdlužnosti (např. pro finanční správu, celní úřad). Požádat o vystavení můžete v aplikaci VZP Point, kdy potvrzení obdržíte zpět do aplikace. Pokud VZP neeviduje neuhrazené pohledávky, jsou žádosti vyřizovány obratem. O potvrzení lze také žádat (formulář Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti) prostřednictvím datové schránky i48ae3q, poštou, e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz nebo osobně na pobočce VZP.

V případě, že je při vyřizování žádosti zjištěn dluh, je na něj plátce upozorněn. Dojde-li k úhradě dluhu ve stanovené lhůtě, je potvrzení o bezdlužnosti následně vydáno. V opačném případě je vystaveno potvrzení o evidovaném dluhu.

VZP plátce pravidelně informuje o jejich stavu na pojistném na veřejném zdravotním pojištění prostřednictvím řady písemností, v nichž jsou vyčísleny pohledávky a úhrady či vyměřeny dlužné částky.

Proč je důležité uvádět své kontaktní údaje?

Správně uvedená adresa je důležitá pro komunikaci zdravotní pojišťovny s pojištěncem. Například pro upozornění na vznikající dluh a možné způsoby jeho řešení, aby nedošlo k prohlubování problému a nárůstu dlužné částky (včetně penále). Z tohoto důvodu doporučujeme všem pojištěncům uvádět své aktuální údaje (kontaktní adresu, telefonní číslo, e-mail) a v případě jejich změny o nich informovat zdravotní pojišťovnu.


Příjem z prodeje nemovitosti.

26.3.2024, Ing. Zuzana Rylová Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Za jakých podmínek půjde při prodeji nemovitosti o osvobozený příjem?

Dotaz:

Poplatník prodal nemovitost, bydlel v ní méně než dva roky a získané prostředky použil pro nemovitost, ve které nyní bydlí, ale je ve vlastnictví manžela. Splňuje podmínky pro osvobození prostředků z důvodu použití prostředků pro vlastní bydlení?

Odpověď:

Podle ustanovení § 4b odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů se za bytovou potřebu mimo jiné považuje i údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru.

Poplatník podmínky splňuje, ale s ohledem na to, že není vlastníkem nemovitosti sloužící k bytové potřebě, může správce daně požadovat prokázání jeho vztahu k bytové potřebě, tzn., že je uživatelem bytové jednotky nebo rodinného domu, tedy že tuto nemovitost užívá ke svému trvalému bydlení.

Osvobození příjmu je podmíněno tím, že poplatník příjmy získané z prodeje nemovitosti vynaloží na obstarání vlastní bytové potřeby a lze ho uplatnit jen tehdy, oznámí-li poplatník správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjmy získal.


Souběh příjmů ze závislé činnosti z Česka a Slovenska.

23.4.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak uvést příjmy v daňovém přiznání?

Dotaz:

Náš zaměstnanec české firmy je zaměstnán i na Slovensku u naší dceřiné firmy. U obou firem pobírá mzdu a odvádí daně jak v ČR, tak na Slovensku.

Můj dotaz je, zda při podání daňového přiznání v Česku může u zdaňování příjmů ze Slovenska použít metodu úplného vynětí?

Odpověď:

Ano, podle ustanovení § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů, se příjmy vyjímají ze zdanění, pokud byly již ve státě zdroje zdaněny, což se u příjmů ze závislé činnosti ze Slovenska předpokládá.

(4) Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, plynoucí poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, od zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem státu, ve kterém je taková činnost vykonávána, nebo od zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým nerezidentem, a příjmy ze závislé činnosti pro takového zaměstnavatele jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se v České republice vyjímají ze zdanění za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. Z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o tyto vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí. V případě, že je to pro poplatníka výhodnější, použije se i u těchto příjmů ustanovení odstavce 1.

Závěr:

Poplatník v přiznání uvede příjmy ze zahraničí na ř. 35 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a dále se v příloze č. 3 přiznání tyto příjmy vyjmou ze zdanění na řádku 311 až 316 přílohy.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526