DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 24. 5. 2022

Drobné zásilky z Číny podražily. Jak se projevilo loňské osvobození od DPH?  

K tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně.  

Drobné zásilky z Číny podražily. Jak se projevilo loňské osvobození od DPH?

Drobné zásilky ze zemí mimo EU v posledních měsících výrazně zdražily, přestaly se kupujícím vyplácet a klesl o ně zájem. Důvodem je loňské zrušení osvobození od DPH u drobných zásilek ze třetích zemí.

13.05.2022 | BusinessInfo.cz

Ke krachu čínského ´dovozu drobností´ přispívá letos na jaře i omezení importu Číny kvůli restrikcím spojeným s epidemií covid-19 a omezenému dopravnímu spojení se zemí draka.

Významnou roli v nízké ceně zboží objednaného z Číny hrála do loňského roku výjimka, která znamenala osvobození zásilek ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 22 eur (asi 550 korun) od cla i DPH.

Vládní novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která výjimku zrušila, definitivně schválil parlament loni v létě. V platnost vstoupila v říjnu 2022.

Zásilek je o dvě třetiny méně

Česko dlouhodobě patřilo v Evropské unii k premiantům v dovozu levného čínského zboží z internetových obchodů. Například v roce 2020 dorazilo z Číny 30 milionů malých zásilek osvobozených od DPH, o rok dříve 28 milionů. Opatření se samozřejmě nedotklo jen zásilek z Číny, ale ze všech třetích zemí.

„Od loňského října zájem českých zákazníků výrazně poklesl. Počet zásilek je zhruba o dvě třetiny nižší než v období, kdy nebyly zatíženy DPH,“ potvrzuje poradce Michal Dvořáček. V současnosti putuje do Česka z čínských e-shopů zhruba dvacet tisíc zásilek denně.

Drobné zboží z čínských e-shopů zřejmě zdraží. Nebude osvobozeno od DPH

Další komplikace přinesla letos na jaře covidová situace v Číně. Dovoz zboží z Číny vázne, a to kvůli uzavření přístavu v nejlidnatějším městě Šanghaji a kvůli dalším restrikcím spojeným s pandemii covid-19.

Česká pošta v dubnu dokonce dočasně přestala doručovat zásilky do Číny, z největší asijské země ale balíky nadále dováží.  „Jde o pozastavení dočasné, dokud se přepravní podmínky nezlepší. Na přepážkách pošt zatím nebudou přijímány. Mezi důvody nedostupných přepravních kapacit patří i koronavirová situace v Číně,“ potvrdil mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

Co zásilky zdražuje?

„Pokud si do loňského října člověk v Česku objednal například ochranný kryt na mobil z čínského e-shopu za 2,5 dolaru, vyšel jej, při kurzu zhruba 21,50 korun za dolar, na necelých 54 korun. Poštovné v takovém případě činilo 45 korun. Kupující tak zaplatil stovku,“ připomíná ekonom Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš Kovanda.

Nyní zaplatíte za drobné zboží z čínských e-shopů podstatně více. „Zásilka totiž podléhá nejen DPH, ale nově se na ni vztahuje se na ni také povinnost celní deklarace,“ dodává Kovanda.

„Nechá-li se člověk v celním řízení zastupovat Českou poštou a součinně jí poskytne potřebná data a zmocnění, zaplatí za zásilku dvakrát necelou stokorunu, přičemž ze součtu těchto dvou čísel se počítá DPH, jež se k součtu přičte. Daň ze 200 korun činí 42 korun, takže zákazník ve finále při převzetí zaplatí 242 korun,“ doplňuje Kovanda.

Celní deklarace, clo i DPH

Cenu tedy zvyšuje nejen daň z přidané hodnoty, a to o 21 procent, ale také zmíněná celní deklarace.

Clo samotné sice platíte až u zásilek, u kterých hodnota zboží převyšuje 150 eur (cca 3 750 korun), nicméně i levnější dodávky musejí projít celním řízením. Pokud se necháte v celním řízení zastupovat Českou poštou, musíte jí za tuto službu zaplatit.

Co vás pomoc stojí?

  • 97 korun – pokud dodáte všechny potřebné údaje online přes Formulář pro celní řízení
  • 150 korun – pokud údaje nedodáte

Adresát si sice může vše zařídit sám, a to například elektronicky prostřednictvím webu Celnička, kde najde i všechny potřebné informace a rady, jak v celním řízení postupovat. Teoreticky nic neplatí. Vzhledem k tomu, že musíte celním orgánům dodat velké množství dat a potřebujete elektronicky ověřitelnou identitu, je nicméně celý proces administrativně a časově náročný.

Dary do 45 eur jsou od DPH osvobozeny

DPH se v roce 2022 platí ze všech zásilek, kromě zboží v hodnotě do 45 eur, které je označeno jako dar. Dary do 45 eur jsou od DPH osvobozeny.

Samotní prodejci se snaží s rozhodnutím Evropské unie bojovat tím, že zákazníkům placení DPH usnadňují. Činí tak například Aliexpress, což je největší čínské internetové tržiště.

DPH už je u většiny výrobků započteno v ceně (hledejte označení VAT included), takže jako zákazník ho zaplatíte přímo prodejci, a ten jej ho pak předá do Evropské unie, kde je zaregistrovaný jako plátce DPH.

Kdy má obchodník smůlu?

V případě, že obchodník, u kterého nakupujete, v EU zaregistrovaný jako plátce DPH není, daň k ceně připočítat nemůže. Vy jako zákazník tedy obstaráte celní řízení a po jeho ukončení zaplatíte daň a případné clo. Pokud vám balíček doručuje Česká pošta a necháte se ní zastupovat v celním řízení, celý doplatek (clo a DPH) zaplatíte najednou při převzetí balíčku.

Češi z Číny nadále objednávají například kabely, kryty, nabíječky, ochranná sklíčka, sluchátka či další příslušenství mobilních telefonů.

„Čínské e-shopy sice staví sice v Evropě sklady, aby přísnější daňové předpisy obešly, ale i tak platilo, že zboží zasílané přímo z této země bylo levnější než to z evropských skladů tamních internetových obchodů,“ dodává ještě Kovanda

Novela zákona o DPH obsahovala tyto změny:

  • zdaňování u zasílání zboží (nově prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU
  • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 eur u zasílání zboží z ČR do EU
  • zrušení limitu 1 140 000 korun u zasílání zboží z EU do ČR
  • zavedení limitu 10 000 eur
  • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 eur ze třetí země
  • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Jakub Procházka


K tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně.

5.5.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa vydala upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2008/118/ES).

Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.

Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/432 ze dne 15. 3. 2022 byla proto nahrazena příloha II nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2012, kterým se stanoví prováděcí opatření ke Směrnici o DPH, osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně („Osvědčení“), které slouží jako potvrzení, že poskytované plnění splňuje podmínky pro osvobození podle čl. 151 Směrnice o DPH resp. čl. 13 směrnice 2008/118/ES.

Do Osvědčení byly doplněny jako žádající subjekty Evropská komise nebo jakýkoli jiný subjekt založený podle práva Unie, plní-li své úkoly v reakci na pandemii COVID-19 (jako příklad lze uvést Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nebo Evropský úřad připravenosti na mimořádné zdravotní situace (HERA)).

Uvedená změna Osvědčení byla provedena s účinností od 15. 3. 2022, na již realizované dodávky, které byly doloženy verzí Osvědčení platnou do tohoto data, tedy uvedená změna nedopadá.

V tomto ohledu byl proto aktualizován tiskopis 25 5242 Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (vzor č. 4), který lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Současně upozorňujeme, že k další změně Osvědčení dojde s účinností od 1. 7. 2022 v souvislosti se zavedením osvobození od DPH a spotřební daně pro obranné úsilí vyvíjené v rámci EU (Směrnice Rady (EU) 2019/2235). Podrobněji bude GFŘ k této změně informovat včetně změny tiskopisu 25 5242 v průběhu června 2022.

Transpozice Směrnice Rady (EU) 2021/1159 a Směrnice Rady (EU) 2019/2235 byla provedena zákonem č. 93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který byl dne 26. 4. 2022 vyhlášen v částce 47 Sbírky zákonů Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526