DANĚ – informace nejen pro podnikatele

 8. 3. 2022

Jak podává daňové přiznání OSVČ na mateřské, student a důchodce.

Ošetřovné pro OSVČ, covidové dotace, kompenzační bonus. Co musíte zdanit?

Jak podává daňové přiznání OSVČ na mateřské, student a důchodce.

Návod k vyplňování tiskopisu pro podání daňového přiznání, sociální správu a zdravotní pojišťovnu, jak by ji měly vyplňovat OSVČ s vedlejší činností: důchodce, student a osoba na mateřské.

16.02.2022 / BusinessInfo.cz

úvodním článku naší série jsme si shrnuli základní informace k vyplňování daňového tiskopisu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Následně jsme si vysvětlili vztah mezi daňovým formulářem a tiskopisy ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Dnes se podíváme na konkrétní životní situace.

Pro názornost vám představíme zástupce několikagenerační smyšlené rodiny, ve které prakticky každý dospělý nějak podniká:

Přeskočit seznam kapitol

Všechny příklady budeme chápat jako podnikání OSVČ na vedlejší činnost.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2021

OSVČ na mateřské

Pro snazší orientaci říkejme OSVČ na mateřské třeba Pavlína. Jak vypadá její hypotetická situace? Pavlína je činorodá žena. Vždycky měla spoustu nápadů, a ještě před narozením syna podnikala. Když je teď doma s malým, většinu času sice tráví jako máma. Svou dřívější živnost ale nepřerušila.

OSVČ na mateřské má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud si alespoň 270 dní v průběhu dvou let platí nemocenskou, z toho minimálně 180 dní musí být před nástupem na mateřskou.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění. Pokud by Pavlína byla zaměstnaná na normální pracovní poměr, platil by za ní nemocenskou zaměstnavatel a peněžitou pomoc v mateřství by měla jako zaměstnanec.

Pavlína je na úřadech hlášená jako OSVČ na mateřské. Nesmí tedy podnikat „osobně“, ale svou živnost přesto přerušovat nemusí. Může totiž podnikat prostřednictvím další osoby – zaměstnance, spolupracující osoby nebo externího pracovníka.

Tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vyplňuje OSVČ na mateřské způsobem, jehož základ jsme si už popsali v předešlých dvou článcích. Navíc by Pavlína měla v oddílu 5 „Uplatnění slev na dani“ správně vyplnit řádek 64. Pokud se jí týká školkovné, pak 69a. Následně vyplní i řádky 72–75. Podrobné instrukce najde v oficiálním metodickém návodu k tiskopisu.

Také vyplňování tiskopisů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu je v základu identické.

Při vyplnění přehledu OSVČ na mateřské pro sociální pojištění si pozornost zasluhuje:

 • tabulka B, řádek 13 – údaj „jen vedlejší“
 • totéž uvádí v tabulce D, řádek 21 a 22

Pokud by snad Pavlína začala během roku aktivně podnikat, musí zaškrtnout hlavní i vedlejší.

Do přehledu pro zdravotní pojištění OSVČ na mateřské vyplňuje:

 • tabulku 2, kde by měl zaškrtnout údaj „nebyl stanoven minimální vyměřovací základ“, důvod a)
 • tabulku 4, řádek 6, kam napíše „nulu“
 • tabulku 6 nová výše zálohy, řádek 51 zaškrtnout „b) výpočet“

OSVČ student

Také druhého člena naší smyšlené rodiny si trochu personifikujme. Říkejme mu Václav a je to mladší bratr Pavlíny. Je to vysokoškolský student. Ve škole má plno úkolů, ale ještě víc má plánů do života. Už teď si při studiu přivydělává drobným podnikáním.

Také student je považován za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Musí podávat daňové přiznání, a kromě základní slevy na poplatníka má nárok ještě na slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Zdravotní pojištění platí za studenta stát. Naopak sociální pojištění stát za studenta neplatí. To také znamená, že studium se nezahrnuje do odpracované doby na důchod.

Student je povinen doložit Finančnímu úřadu každoroční Potvrzení o svém studiu. Musí podávat daňové přiznání a přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

Základ tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vyplňuje OSVČ student stejným způsobem jako Pavlína. Také Václav začne vyplňování úvodními údaji poplatníka a Přílohou č. 1. Zvláštní pozornost by měl OSVČ student věnovat 2. oddílu, tabulce 2: „Dílčí základ daně“, řádkům 37–45.

V oddílu 5 „Uplatnění slev na dani“, vyplní správné počty měsíců v řádku 69.

Při vyplňování přehledu OSVČ studenta pro sociální pojištění si pozornost zasluhuje:

 • tabulka B, řádek 13 – údaj „jen vedlejší“
 • totéž uvádí v tabulce D, řádek 21 a 22

Pokud jde o přehled pro zdravotní pojištění, OSVČ student vyplňuje:

 • tabulku 2, kde by měl zaškrtnout údaj „nebyl stanoven minimální vyměřovací základ“, důvod a)
 • tabulku 4, řádek 6, kde napíše „nulu“
 • tabulku 6 nová výše zálohy, řádek 51 zaškrtnout „b) výpočet“

OSVČ důchodce

V naší rodině je i aktivní důchodce – nejstarší zástupce naší rodiny, děda František. Občas chodí s hůlkou, ale svižně. Energie má tolik, že mu občas mladší nestačí. A tak není divu, že nesedí doma se založenýma rukama, ale drobně podniká.

Důchodce je vždy považován za OSVČ vedlejší. Musí podávat daňové přiznání a má nárok na všechny slevy na dani jako ostatní poplatníci. Sociální pojištění při daňovém základu rozhodné částky do výše 78 476 Kč neplatí, a neplatí ani zálohy. Při daňovém základu vyšším, než je rozhodná částka, platí sociální pojištění podle výpočtu.

Tiskopis Přiznání k dani fyzických osob začne OSVČ důchodce vyplňovat opět úvodními údaji poplatníka a Přílohou č. 1.

Zdravotní pojištění platí OSVČ důchodce vždy podle výpočtu. Minimální základ se na něj nevztahuje.

Příště náš seriál o vyplňování tiskopisů pro přiznání daně fyzických osob uzavřeme. Ještě předtím se však podíváme na jednu ukázkovou situaci pro případ, že podnikáte v oblasti, kterou lze možná uchopit více než jedním způsobem. Mezi takové může patřit třeba pronájem nemovitosti. O tom ale až příště.


Ošetřovné pro OSVČ, covidové dotace, kompenzační bonus. Co musíte zdanit?

Daň z příjmu neodvádějí podnikatelé například z kompenzačního bonusu a ošetřovného pro OSVČ. Neznamená to ale, že kompenzace neuvádí v daňové evidenci. Příjmy z covidových dotačních programů naopak zdanit musíte.

11.02.2022 / BusinessInfo.cz

Některé příjmy jsou ze zákona osvobozené od daně z příjmů fyzických i právnických osob. V následujícím článku na BusinessInfo.cz si přečtěte, jak je to s penězi, které podnikatelé obdrželi od vlády kvůli restrikcím spojeným s pandemií covid-19.

Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus

Poskytování dotací v rámci takzvaného ošetřovného pro OSVČ v rámci „Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2″ bylo ukončeno až letos v lednu. Mnoho podnikatelů tuto podporu tedy využilo nejen v roce 2020, ale i ve zdaňovacím období 2021.

Takto získané peníze OSVČ zdaňovat nemusejí. Jako příjem z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, je ošetřovné od daně z příjmů osvobozeno a neuvádíte jej ani do daňového přiznání. Výše ošetřovného za jeden den loni činila 80 % denního vyměřovacího základu, minimálně na 400 korun za den v případě plného pracovního úvazku. Využít ho mohli i takzvaní dohodáři.

Podnikatelé, kteří si vedou daňovou evidenci, v ní nicméně uvedou tuto dotaci jako „příjem nevstupující do základu daně“. Stejně postupují i v případě takzvaného kompenzačního bonusu.

Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona, ale především ty, které jsou uvedené v paragrafu 4 zákona 568/1992 Sb. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií, sázek, příjmy z pojištění a prodeje majetku, určitého typu dotací a podobně.

První zákon o kompenzačním bonusu uvádí, že se bonus spravuje jako daň podle daňového řádu a zároveň, že je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Podle zákona se jedná o daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti kvůli pandemii viru SARS-Cov-2). Jako takový opět osvobozen od dani z příjmu v plné výši a přiznávat ho nemusíte.

Bonus vám nicméně může zkomplikovat uplatnění daňové slevy na manžela nebo manželku.

Do vlastního příjmu manžela (manželky) se totiž zahrnují všechny příjmy s výjimkou těch, které jsou taxativně vyjmenovány v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. A kompenzační bonus mezi nimi chybí. O tuto částku se tedy zvýší partnerovy příjmy a budou-li za rok 2021 vyšší než 68 000 korun, nárok na slevu nemáte.

Které příjmy se nepočítají:

 • rodičovský příspěvek,
 • dávky sociální podpory a sociální péče
 • dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči,
 • stipendium během studia,
 • zvýšení důchodu pro bezmocnost,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění, na stavební spoření,
 • vrácení daně z příjmu z předchozího zdaňovacího období.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu

Dotace pro fyzické osoby z podpůrných programů

Následující řádky jsou věnovány dotacím z programů jako COVID-Nájemné, COVID-Gastro, COVID-Sport, COVID-Ubytování, COVID-Kultura a další vyhlášené v uplynulých dvou letech jednotlivými rezorty (nejčastěji Ministerstvem průmyslu a obchodu). Tyto příjmy bohužel podnikatelé zdanit musí, ačkoli to tak u investičních dotací není.

Pozor na oznámení o příjmech osvobozených od daně. Podejte ho s přiznáním

„Shora uvedené dotace v souvislosti s covidem-19 mají totiž charakter neinvestiční finanční podpory (jedná se v podstatě o provozní dotace), proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů osvobodit podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů,“ uvádí Finanční správa na webových stránkách.

.Provozní dotace podléhají zdanění. Pokud jde o příjem související s podnikáním fyzické osoby, spadá do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů (ze samostatné činnosti.

Pokud tedy poplatník využívá paušální výdaje (procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 zákona), pak si přijatou dotaci zahrne do zdanitelných příjmů a uplatní si jako výdaje příslušné procento z příjmů.

Co říká zákon?

Pokud dotaci přijímá fyzická osoba, daňově se osvobozuje příjem z titulu této dotace za předpokladu, že má dotace investiční povahu (je určena na pořízení hmotného majetku, technické zhodnocení majetku) nebo je určena na odstranění následků živelní pohromy.

Dalším způsobem, kterým stát kompenzuje ztráty podnikatelům, je program Antivirus. Ten kompenzuje podnikatelům výdaje na mzdy zaměstnanců, kteří nemohou do práce kvůli karanténě, nebo vládním restrikcím.

Dobrou zprávou pro podnikatele je, že i všechny verze program Antivirus (A, B i C) byly/jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Příjmy z něj se v daňovém přiznání také neuvádějí.

Rouškovné

Speciálním příspěvkem pro penzisty spojeným s covidem bylo takzvané rouškovné. Vláda poslala důchodcům jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun. Takzvané rouškovné dostal každý, kterému nejpozději do konce listopadu 2020 vznikl nárok na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí důchod. Tento příspěvek je také osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a v daňovém přiznání se neuvádí.


Obdržený příjem
Jedná se o příjem zdanitelný Započítává se do vlastního
příjmu manžela/manželky
Jednorázový příspěvek důchodcům Ne Ne
Kompenzační bonus Ne Ano
Ošetřovné pro OSVČ Ne Ano
Provozní dotace v souvislosti s COVID – 19 Ano Ano
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci Ne Ano

Zdroj: FS ČR

jap

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526