DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 11. 12. 2023

Stručný přehled plánovaných změn v daňové oblasti.* 

Podnikatelé ušetří na daních za děti v MŠ naposledy. Školkovné se ruší.* 

Daňové změny související se zajištěním na stáří.* 

Nová daňová pravidla pro benefity zaměstnancům.* 

Změny u zaměstnaneckých benefitů od roku 2024.* 

Stručný přehled plánovaných změn v daňové oblasti.

27.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Tento souhrn přináší klíčové informace o očekávaných změnách plánovaných od roku 2024, které by měly zajímat účetní a daňové odborníky.

Daň z příjmů právnických osob

Zvýší se ze současných 19 % na 21%.

Firmy s transakcemi v cizí měně budou moci od 1. 1. 2024 vést účetnictví ve funkční měně (EUR, USD, GBP), vyplnit daňové přiznání v této měně a daň v ní také zaplatit.

Zdaněny budou pouze realizované kurzové operace.

Daňová uznatelnost nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely se omezuje na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

Daň z příjmů fyzických osob

Sleva na dani na manželku/manžela se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě do 3 let věku.

Zrušení školkovného.

Zrušení slevy na dani na studenta.

Omezení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům do poloviny průměrné mzdy.
Zaměstnanec bude moci nadále jako doposud čerpat např. příspěvek na zájezdy, kulturní nebo sportovní akce, na tištěné knihy apod. Penzijní spoření zůstane nadále stejně zvýhodněné. U příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnance dochází ke sjednocení podmínek pro osvobození takového příspěvku, tj. bez ohledu na jeho formu.

Zrušení osvobození nadlimitních stravenek.

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů.

Posun prahu 23% daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce a zjednodušení evidence těchto dohod.

Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům.

 —

Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.

Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání.

Snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her z 1 mil. na 50 000 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Snížení prostředků na FKSP o polovinu, z 2 % na 1 % z nákladů na platy/mzdy, s polovinou částky určenou na produkty spoření na stáří.

Státní podpora stavebního spoření

Navrhované snížení podpory stavebního spoření na maximálně 1 000 Kč/rok pro všechny smlouvy.

Daň z přidané hodnoty

Redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %. Přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH.

Sjednocením snížených sazeb DPH ve výši 12 % se současně sníží DPH u řady aktuálně citlivého zboží a služeb jako např. u potravin bez nápojů, vybraných léků či farmaceutických výrobků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb. Speciální položkou jsou knihy, které nebudou DPH vůbec zatíženy, a bude na ně aplikována nulová sazba.

Do základní sazby DPH 21 % se přesunou: kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny. Ostatní položky z některé ze dvou snížených sazeb zůstávají ve sjednocené snížené sazbě 12 %.

Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Tištěné noviny budou daněny 12% sazbou DPH, stejně jako časopisy.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %.

Daň z nemovitých věcí

Sazby daně z nemovitých věcí se zvýší přibližně na 1,8 násobek. Veškerý výnos daně zůstane obcím.

Zrušení či snížení výjimek u spotřebních daní a minerálních olejů

Zrušení výjimek u energetických daní

Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků

Zvýšení daně z hazardních her

Zvýšení daně z lihu

Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace (z 1 500 na 2 300 Kč/rok od 1. 3. 2024).


Podnikatelé ušetří na daních za děti v MŠ naposledy. Školkovné se ruší.

Živnostníci a podnikatelé s dětmi v předškolním věku mají při vyplňování přiznání za rok 2023 naposledy šanci zaplatit nižší daň z příjmů díky takzvanému školkovnému.

20.11.2023 | BusinessInfo.cz

Za zdaňovací období 2023 si mohou OSVČ odečíst z daně náklady na umístění dítěte do mateřské školy. Vládní konsolidační balíček ale školkovné od roku 2024 ruší, letos tedy mají podnikatelé i zaměstnanci poslední možnost.

O kolik víc ušetříte?

Maximální sleva na jedno dítě se pro rok 2023 zvyšuje na 17 300 korun, při vyplňování daňového přiznání za loňský rok si rodiče polepšili maximálně o 16 200 korun.

Připomínáme, že školkovné se týká výhradně školného, nikoli dalších nákladů na pobyt dítěte v MŠ. „Tato sympatická sleva se týká dětí, které chodí do státní, soukromé nebo firemní školky, do dětské skupiny a podobných registrovaných zařízení. Pokud však dítě navštěvuje neregistrovanou organizaci, jako jsou například některé lesní školky, nebo má soukromé hlídání, pak se na jeho rodiče zvýhodnění bohužel nevztahuje,“ popisuje zakladatelka účetní firmy UOL Účetnictví Jana Jáčová.

Na slevu za umístění dítěte do školky můžete myslet jen jednou ročně, uplatňuje se totiž za celý kalendářní rok. Zaměstnanci si ji zahrnou do ročního zúčtování daně a OSVČ v daňovém přiznání.

Školkovné odpovídá minimální mzdě

Letos stát podnikatele potěšil, sleva se zvyšuje více než loni, a to o 1100 korun. Školkovné totiž odpovídá minimální mzdě v ČR k prvnímu dni takzvaného zdaňovacího období, což je obvykle kalendářní rok.

Minimální mzda se zvýšila o 1100 korun. Projevila se i na pojistném či daních

Loni na podzim rozhodla vláda o navýšení minimální mzdy o 1100 korun na 17 300 korun. Tomu tedy odpovídá i maximální školkovné za letošní rok (zdaňovací období 2023).

Školkovné sníží váš pravidelný odvod státu maximálně na nulu, nezakládá totiž nárok na daňový bonus (tedy přeplatek od státu), jako je tomu v případě daňového zvýhodnění na děti.

Zmíněné zvýhodnění mohou už několik let využít i ti, kteří uplatňují výdajové paušály. „Důležité je zmínit, že takzvané školkovné je slevou na dani. Částky jsou tedy odečítané přímo z vypočtené daně, nikoliv z jejího základu,“ doplňuje poradce Michal Dvořáček.

Příklad:

OSVČ pan Dvořák si v roce 2023 vydělá 750 000 korun. Protože při výpočtu daně uplatňuje výdajový paušál ve výši 60 procent, sníží se mu základ daně na 300 tisíc. Zároveň platí za svoji dceru v mateřské škole roční školné ve výši 18 000 korun, bude tedy moci využít maximální slevu (17 300 Kč). Odečte ji ale nikoli z daňového základu, který odpovídá čistému příjmu (rozdílu mezi příjmy a výdaji) a činí zmíněných 300 tisíc korun, ale od vypočtené daně. Ta představuje patnáct procent ze základu – tedy 45 tisíc korun. Může samozřejmě využít i základní slevu na poplatníka, která je aktuálně ve výši 30 840 korun ročně. Jeho daň, od které odečte 48 140 Kč, tedy bude ve výsledku nulová.

S paušální daní nárok nemáte

Pozor! Od roku 2021 se sleva netýká těch, kteří se přihlásí k paušální dani. Podnikatelům s ročními příjmy do dvou milionů (dříve jednoho milionu) odpadá povinnost podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, roční přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny a zaplatí (kromě odvodů na zdravotní a sociální pojištění) už jen sto korun měsíčně. Tím ovšem přijdou o možnost využívat slevy na děti, partnera i další daňová zvýhodnění.

V roce 2022 byla celková výše paušální daně 5994 korun měsíčně, letos se zvýšila na 6208 korun (3 386 Kč sociální, 2 722 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). V příštím roce navíc naroste daleko výrazněji – až na 7498 korun měsíčně v prvním pásmu, tedy primárně pro podnikatele s příjmy do 1 milionu.

Paušální daň se výrazně zvyšuje. Hlaste se k ní do ledna

Důležitou zprávou pro ty, kteří využívali více slev na daních je to, že se vláda v konsolidačním balíčku rozhodla některá zvýhodnění od 1. 1. 2024 zrušit.

Týká se to i školkovného, které letos využijete naposledy, ale například i slevy na studenta. Jiná pravidla budou platit pro slevu na vyživovanou manželku/manžela. Více si přečtěte v článku Jaké můžete využít slevy na daních? Některé ruší vládní balíček na BusinessInfo.cz

Jak je to u zaměstnanců platících zálohy? Peníze se jim vrátí

Během roku odvádějí zaměstnanci a také některé OSVČ (ty, které platí zálohy na daň z příjmu). Pokud uplatní v ročním zúčtování zmíněné školkovné, budou mít následně vyšší čistou mzdu/příjem.

Obdrží totiž daňovou vratku (podnikatelé po odevzdání přiznání, zaměstnanci v rámci březnové výplaty). Roční daň z příjmu fyzických osob totiž bude díky slevě nižší než zaplacené zálohy během roku.

Potvrzení jako příloha přiznání

„Nárok na slevu ve výši zaplacených (a prokázaných) příspěvků školce má pouze jeden z rodičů žijících s potomkem ve společné domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením mateřské školy o výši výdajů za umístění dítěte,“ prozrazuje daňová poradkyně Tax Vision Blanka Štarmanová. Potvrzení se týká celoročních výdajů za rok 2023.

V daňovém přiznání bude letos naposledy na školkovné řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“.

V písemném potvrzení uvedete adresu školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy. Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách FS ČR.

Jaké lze každoročně využít slevy na dani?

Kdy a jak školkovné uplatnit?

Výdaje prokazatelně dokázat je nutností – jejich výši vám potvrdí pouze provozovatel školky. Pozor však na to, co chcete do slevy zahrnout.

„Prakticky vzato se školkovné rovná výdaji vynaloženému za umístění dítěte, tedy pomyslnému školnému. Není proto možné do něj započítávat například výdaje na stravné, dopravu, kroužky nebo náklady na výlety,“ dodává Jana Jáčová z firmy UOL Účetnictví.

Právo není omezeno věkem dítěte. Zvýhodnění můžete uplatnit i v případě odkladu školní docházky, pokud platíte školné. Navíc se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti. Definice společně hospodařící domácnosti je v § 21e odstavci 4. zákona o daních z příjmů.

Společná, nebo střídavá péče

Jak bylo zmíněno výše, ve společné domácnosti může školkovné uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná, nebo střídavá péče, v těchto případech jde totiž o dvě samostatně hospodařící domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění potomka uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 17 300 korun.

Daňovou slevu na vyživované dítě školkovné nijak neruší ani neomezuje.

Ošetřovné doznalo od 1. 1. 2022 mnoha změn. Dotýkají se zaměstnavatelů

Jste doma s nemocným dítětem? Pomůže vám ošetřovné

Pokud váš potomek chodí do školky, zamyslete se i nad situací, kdy onemocní a jeden z rodičů s ním musí zůstat doma. Jste-li zaměstnanec, pak můžete o dítě mladší 10 let pečovat doma a čerpat maximálně devět dní tzv. ošetřovné.

To se vyplácí v návaznosti na nemocenské pojištění, které za vás zaměstnavatel povinně odvádí, případně si jej platí dobrovolně OSVČ.

„Pozor však, pokud jste domácký zaměstnanec – jestliže podle dohodnutých podmínek nepracujete přímo na pracovišti, ale doma, na ošetřovné nárok bohužel nemáte. Stejně tak nelze doma zůstat, pokud se o dítě stará rodič na mateřské,“ uzavírá Jana Jáčová.

Jakub Procházka


Daňové změny související se zajištěním na stáří.

5.12.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila návrh novelizace předpisů, které souvisí s podporou zajištění na stáří a zároveň přináší změny v daňových předpisech.

Jde o sněmovní tisk 474, jehož převažující účinnost je nastavena od roku 2024, s výjimkami v některých oblastech.

Návrh upravuje především nový model spoření na důchod, kdy umožňuje využít větší spektrum produktů.

Daňová podpora má být poskytována pro celkem čtyři typy produktů. V současné době je daňově podpořeno:

1) penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření a

2) životní pojištění.

Nově se má k těmto produktům připojit:

3) dlouhodobý investiční produkt (DIP) a

4) pojištění dlouhodobé péče.

Nezdanitelné částky základu daně na straně poplatníka jsou v současné době do limitu 24 000 Kč na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a 24 000 Kč na životní pojištění. Nově má být tento limit celkově na všechny tyto daňově podporované produkty spoření na stáří 48 000 Kč ročně na poplatníka.

Osvobozeny od daně jsou částky do limitu 50 000 Kč ročně na příspěvky poskytované zaměstnavatelem (tato částka je dnes stejná, ovšem nově ji bude možno využít i ve vztahu k dlouhodobému investičnímu produktu a pojištění dlouhodobé péče).

Návrh obsahuje podporu využívání zaměstnaneckých akcií v situaci, kdy zaměstnavatel chce motivovat zaměstnance i jinak než mzdou vyplácenou v reálném čase. V současnosti se při poskytnutí akcií za zvýhodněných podmínek tato výhoda považuje za příjem ze závislé činnosti, tj. podléhá jak dani z příjmů, tak i sociálnímu a zdravotnímu pojistnému v okamžiku poskytnutí nebo koupě akcií za zvýhodněných podmínek. Návrh nesnižuje odvodovou povinnost, ale odkládá ji až do stanoveného okamžiku, kterým je prodej akcií zaměstnancem nebo jeho odchod z firmy nebo 10 let od obdržení tohoto benefitu.

V neposlední řadě novela upravuje daňové odpočty na vědu a výzkum. Návrh upravuje možnost prokazovat odpočet i jinými důkazními prostředky než projektovou dokumentací.


Nová daňová pravidla pro benefity zaměstnancům.

28.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů od roku 2024 mění pravidla pro osvobození či zdanění benefitů na straně zaměstnanců a zároveň daňovou uznatelnost na straně zaměstnavatele.

Od roku 2024 se zavádí hranice pro osvobození nepeněžních benefitů ve výši poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2024 tak bude možné v úhrnu osvobodit tyto benefity do částky 21 983 Kč ročně. Jde o zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou atd. Pokud benefity přesáhnout tento limit, bude jejich hodnota podléhat dani ze závislé činnosti a povinnému pojistnému. Nepeněžní benefity poskytnuté do limitu budou daňově neuznatelným nákladem pro zaměstnavatele, ale nadlimitní náklady budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné.

Limit pro osvobození u stravenkového paušálu se uplatní i na stravování poskytované formou stravenek, daňové zacházení se tak sjednotí.

Ruší se osvobození u nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb do hodnoty 2 000 Kč ročně.


Změny u zaměstnaneckých benefitů od roku 2024.

30.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidační balíček podepsal prezident republiky, takže opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit od 1. ledna 2024. Jednou z nejvíce diskutovaných změn je novelizace zákona o daních z příjmů v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů. Co nás čeká a na co je třeba si dát pozor na přelomu roku?

V případě zaměstnaneckých benefitů jsou v zákoně o daních z příjmů navrženy např. tyto změny:

Závodní stravování

  • dojde k limitaci osvobození nepeněžitých příspěvků na stravování zaměstnance (poskytnutých formou levnějšího jídla v závodní jídelně nebo pomocí stravenky), limit bude shodný s peněžitým příspěvkem, tj. do výše 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin pro zaměstnance odměňované platem na směnu (pro rok 2023 je to 107,10 Kč), další peněžitý příspěvek by mohl být poskytnut (stejně jako dosud nepeněžitý) při směně nad 11 hodin
  • pro zaměstnavatele bude změna v tom směru, že se ruší ustanovení  24 odst. 2 písm. j) ZDP bodu 4 řešící daňovou uznatelnost nákladů na závodní stravování, nicméně dojde ke  změně formulace bodu 5 tohoto ustanovení, které řeší jako výdaj daňový výdaj na realizaci práva zaměstnance – zde dojde k úpravě, která pokryje i „daňovost“ příspěvků na závodní stravování, pokud se bude jednat o právo zaměstnance vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, a to v neomezené výši (na rozdíl od současného omezení u stravenek)

POZOR na přelom roku 2023/2024!

V souvislosti s benefitem v podobě elektronických stravovacích karet (např. Sodexo karty) je třeba myslet na přechodná ustanovení k zákonu. Ministerstvo financí pravděpodobně vydá nějaký pokyn, který v tuto chvíli není k dispozici, nicméně se domníváme, že výklad bude v tom smyslu, že benefit – tj. např. i body přidělené na benefitní kartu v roce 2023, které zaměstnanec vyčerpá až v roce 2024, budou podléhat novému daňovému režimu, tedy hodnota vyčerpaného benefitu bude v případě překročení zákonného ročního limitu muset být dodaněna zaměstnanci ve mzdě (tímto limitem bude polovina průměrné mzdy v roce 2024 – viz dále).

Nepeněžní benefity

  • dojde k omezení osvobození nepeněžních benefitů uvedených v § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (příspěvky na dovolenou, na knihy, poskytnutí zboží či služeb nakoupených u zdravotnického zařízení apod.), a to polovinou průměrné mzdy za zdaňovací období (tj. pro rok 2024 by bylo maximem 21 983 Kč), samostatný limit u rekreací a zájezdů už nebude

Sport, kultura

  • novým osvobozením pro zaměstnance bude osvobození příjmů plynoucích z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené

Ostatní

  • nepeněžním příjmem bude i prodej bytové jednotky nebo rodinného domu zaměstnanci, který v takové bytové potřebě 2 roky před koupí bydlel, za cenu nižší než obvyklou
  • mění se ustanovení § 6 odst. 6 ZDP týkající se příjmu při bezplatném poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatele k používání zaměstnanci pro služební i soukromé účely
  • osvobození v § 6 odst. 9 písm. g) ZDP (nepeněžní dary do 2 000 Kč ročně) a § 6 odst. 9 písm. o) ZDP (sociální výpomoc zaměstnancům do 500 000 Kč) budou zrušena

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526