Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 22. 3. 2022

Balíček mobility: Skutečná práce je teprve před námi

15.3.2022, Zdroj: International Road Transport Union (IRU) (www.iru.org)

EU dosáhla dvou milníků v uplatňování balíčku mobility, a sice ve dnech 2. a 21. února, kdy ve 27 členských státech EU začala platit nová pravidla pro vysílání řidičů, přístup na trh a přístup k povolání.

Vzhledem k tomu, že většina návrhů balíčku mobility je účinná, měla EU ještě objasnit, jak závažná jsou různá porušení nových pravidel a jak hodnotit rizikový profil dopravních společností. Na svém zasedání konaném v pátek 11. března přijal Výbor EU pro silniční dopravu důležité právní předpisy, které stanoví klíčové prvky pro prosazování balíčku mobility:

  • Revize klasifikace závažných porušení pravidel Unie upřesňuje úroveň závažnosti konkrétních porušení nových pravidel na stupnici od nízké po velmi vysokou.
  • Společný vzorec pro hodnocení rizikovosti dopravních podniků EU stanoví systém, jak sledovat jejich dodržování pravidel balíčku mobility. To může v konečném důsledku vést ke ztrátě dobré pověsti ze strany provozovatelů silniční dopravy, kteří opakovaně neplní své závazky.

Oba legislativní akty mají dále sjednotit postupy při vymáhání práva v silniční dopravě v rámci Evropy, přičemž se zaměřují na časté a závažné přestupky. Zároveň mají snížit zátěž poctivých společností, které dodržují zákony v silniční dopravě.

Očekává se, že hodnocení rizikovosti provozovatelů bude k dispozici dozorovým orgánům na silnici v srpnu 2023.

Zdá se však, že nejslabším článkem jsou členské státy EU. Mají povinnost transponovat a zveřejňovat informace o podmínkách platných pro vysílání v jejich zemích, včetně kritických informací o odměnách řidičů v hostitelské zemi. Totéž platí pro specifické aspekty týkající se přístupu na trh a přístupu k profesi.

V současnosti však tyto informace sdílí pouze několik zemí, a to ne vždy uživatelsky přívětivým způsobem. IRU naléhá na členské státy EU, aby zajistily, že pravidla budou brzy transponována a že informace pro operátory a řidiče budou přístupné, strukturované a dostupné v několika jazycích EU.

 

  

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526