Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 6. 2024

Kontrolní vážení po novele zákona o pozemních komunikacích.* 

CSPSD: Autobusem na letní dovolenou.* 

Kontrolní vážení po novele zákona o pozemních komunikacích.

30.4.2024, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 5. 2024 se změnil zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen: „Zákon o pozemních komunikacích“), mimo jiné i v oblasti kontrolního vážení. Podle ustanovení § 38a uvedeného zákona se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích provádí kontrolní vážení a měření vozidel spadajících do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R, S nebo SS nebo jízdních souprav tvořených těmito vozidly.

U vyjmenovaných kategorií vozidel je možný postih i nepodnikajících fyzických osob.

Od 1. 5. 2024 je zrušena odpovědnost řidiče za přestupek zjištěného vysokorychlostním kontrolním vážením a zůstává pouze odpovědnost za přestupek na dopravci. S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav není řidič vozidla odpovědný za přestupek také, pokud prokáže, že odesílatel nebo provozovatel vozidla vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést kontrolu hmotnosti zásilky. Dále není řidič odpovědný za přestupek, pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol a řidič prokáže, že je přepravován pouze sypký materiál, jehož pohybu během přepravy nemohl bez nepřiměřených opatření zabránit.

Pro vysokorychlostní kontrolní vážení jsou od 1. 3. 2024 stanoveny nové tolerance pro celkovou hmotnost, kdy se odečítá toleranční srážka 7 % a u zatížení na nápravu se odečítá toleranční drážka 14 %.

Nízkorychlostní vážení, nadále počítá s jednotnou toleranční srážkou 2 % a v případě znečištění vozidla způsobených povětrnostními vlivy například blátem nebo sněhem se připouští jednotná 3% toleranční srážka.


CSPSD: Autobusem na letní dovolenou.

22.5.2024, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní dopravě. Nová úprava nařízení (ES) 561/2006 může zjednodušit práci některým řidičům, ale také zpříjemnit dovolenou cestujícím.

Úpravu pracovního režimu řidiče přináší nařízení (EU) 2024/1258 s účinností od 22. 5. 2024. Jeho cílem je nastavit rozdílné podmínky v nákladní a jednorázové příležitostné osobní dopravě z důvodu zvýšení kvality poskytovaných služeb v osobní dopravě a zajištění větší flexibility řidičů.

Změna není nijak rozsáhlá, přesto ovlivnila režim některých řidičů, ale i způsob provádění kontroly docela viditelně. Předně rozšířila možnosti využití odložení týdenního odpočinku až na 12 dnů také v čistě vnitrostátním režimu.

Když už je řeč o odpočincích, smí řidič nastoupit na svůj denní odpočinek až o jednu hodinu později, za předpokladu, že jeho denní doba řízení nepřesáhla 7 hodin. To v praxi znamená, že předepsaný odpočinek v délce 9 nebo 11 hodin nemusí řidič stihnout vyčerpat do 24 hodin od skončení předchozího denního nebo týdenního odpočinku, ale stačí tuto podmínku splnit do 25 hodin. Odchylka je lehce komplikovaná, protože neumožňuje odložení odpočinku každý den. Pokud trvá jednorázová přeprava alespoň 6 dnů, je povolena jedna odchylka, pokud alespoň 8 dnů, pak mohou být odpočinky posunuty celkem dvakrát.

Co se týče přestávek, zůstává maximální doba řízení bez přestávky nezměněná, stejně jako délka přestávky. Nově je ale možné v některých typech osobní dopravy rozdělit přestávku na 2 části, z nichž žádná nebude kratší než 15 minut. To znamená, že správně čerpaná přestávka je také 30 + 15 minut nebo například 20 + 25 minut.

Malou komplikací pro řidiče a kontrolory je ale způsob prokazování splnění podmínek pro nově zavedené odchylky. Protože se změny netýkají osobní linkové dopravy, a některé ani běžných krátkodobých příležitostných přeprav, musí být druh dopravy při silniční kontrole jasně rozpoznatelný. Do té doby, než budou zavedeny změny ve funkci digitálních tachografů, kdy bude možné rozlišit linkovou a příležitostnou dopravu, přišla Evropská komise s náhradním řešením.

Dočasně má mít řidič u sebe ve vozidle, pokud hodlá uplatňovat nové odchylky, jízdní listy (zelený formulář) nebo jejich kopie vztahující se ke všem takto provedeným přepravám, a to za tzv. kontrolované období 28 dnů, resp. 56 dnů. A pozor, jízdními listy se prokazuje nárok na odchylku také ve vnitrostátní dopravě, kde by se list jinak používat nemusel! Kopie lze předkládat také v elektronické podobě.

Nová úprava nařízení přichází v době, kdy se předpokládá její větší využití. Jestli splnila očekávání, to ukáže čas. V každém případě ještě chvilku potrvá, než si na nové podmínky všichni zvykneme.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526