Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 12. 7. 2022

Novela zákona o pozemních komunikacích.  

Mapa páteřových tras.  

Novela zákona o pozemních komunikacích.

27.6.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Zákon č. 178/2022 Sb. implementuje předpisy v oblasti řízení bezpečnosti pozemních komunikací, poskytování evropské služby elektronického mýtného a poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku, či mýtného v přeshraničních situacích.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno: 27. 6. 2022
Účinné od: 1. 7. 2022, 1. 7. 2023 a 1. 10. 2023


Mapa páteřových tras.

1.7.2022, Zdroj: Technologická agentura ČR (www.tacr.cz)

V rámci projektu Technologické agentury ČR vznikla mapa páteřových tras pro přepravu nadrozměrných nákladů.

V rámci projektu Páteřové trasy byla vytvořena mapa České republiky se zákresem páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů. Ve vytvořeném mapovém podkladu jsou vyznačeny páteřové trasy, na kterých by měly být dodrženy stanovené parametry z vytvořených Technických doporučení (TJ02000167-V1). Vytvořená mapa dále obsahuje hlavní zdroje a cíle přeprav, které se v rámci projektu podařilo zmapovat.

Vytvořený mapový podklad má prioritně sloužit přepravcům nadměrných a nadrozměrných nákladů při plánování a ověřování tras, projektantům dopravních staveb při návrhu parametrů pozemních komunikací na trasách nadměrných přeprav. V neposlední řadě také správcům dopravní infrastruktury, pro kontrolu dodržování správných návrhových parametrů na trasách a při povolování těchto přeprav.

Tyto zaznačené trasy by měly být následně chráněny. Nové stavby a rekonstrukce na uvedených trasách by měly resekovat stanovené parametry pro jednotlivé typy přeprav (těžké přepravy generátorů, strojní zařízení atp.)

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526