Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 7. 2024

Nové štítky na přejezdech posílí bezpečnost a pomohou v lepší identifikaci místa.* 

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM.* 

Vozidla zvláštního určení a silniční daň.* 

Nové štítky na přejezdech posílí bezpečnost a pomohou v lepší identifikaci místa.

11.6.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Správa železnic začíná používat nové reflexní štítky s čísly přejezdů, které jsou lépe viditelné. V rámci pilotního projektu jimi osadí více než dvě desítky křížení ve Středočeském, v Plzeňském a Karlovarském kraji. Cílem je zlepšit identifikaci přejezdů a usnadnit tak orientaci řidičům v krizových situacích. Jde o konkrétní příspěvek k Mezinárodnímu dni bezpečnosti na přejezdech ILCAD, který připadá pravidelně na začátek června.

Identifikační štítky s číslem přejezdu se vylepují na zadní stranu signalizačních světel nebo výstražných křížů. Správa železnic se toto značení rozhodla nově lépe zvýraznit. V rámci pilotního projektu se na 26 přejezdech ve třech krajích použijí nové polepy, které jsou lépe viditelné díky reflexnímu povrchu, tedy i během nočních hodin. Na jejich výsledné podobě se podílelo grafické studio.

Značení slouží mimo jiné k rychlé identifikaci místa například v případech, kdy na přejezdu uvízne auto a řidič potřebuje nahlásit místo události na tísňovou linku. Právě proto číselné označení přejezdu doplní ještě zelená samolepka s piktogramem telefonu a číslem linky 112 (SOS 112).

Do konce roku Správa železnic plánuje obnovu polepu na všech železničních přejezdech, vyrobit by se mělo na 22 tisíc reflexních štítků.


Pravidelné společné kontrolní akce s BALM.

10.6.2024, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují přeshraniční spolupráci v oblasti kontrol silniční dopravy prostřednictvím vícedenních společných kontrolních akcí, jejichž tradice sahá již k roku 2005. V roce 2024 se prozatím uskutečnily dvě společné kontrolní akce.

První proběhla v dubnu v oblasti Lipska v Německu, kde se pracovníci mobilních expertních jednotek (MEJ) zapojili do kontrol německých inspektorů. Druhá akce na konci května probíhala na území Karlovarského kraje, kde se němečtí kolegové zúčastnili kontrol, které prováděli pracovníci MEJ ve spolupráci s Krajským ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje.

Během obou akcí, jak již je zvykem, došlo k výměně zkušeností z kontrolní činnosti a diskusím o aplikaci evropských pravidel. Tématy při společných kontrolách jsou vnitrostátních odchylky od společných evropských pravidel, novinky v těchto evropských pravidlech a jejich uplatňování a vymáhání v průběhu silničních kontrol. Stále ještě probíhají debaty týkající se Balíčku mobility a příchodu druhé verze inteligentních tachografů.

Společné akce dlouhodobě významně přispívají ke zlepšení kontrolních postupů a jejich sjednocení. Z toho profitují nejen samotní kontroloři, ale v konečném důsledku též dopravci, protože sjednocení aplikace pravidel na společném evropském trhu ze strany kontrolních orgánů pomáhá k zajištění srovnatelných podmínek pro dopravce.

Závěrem je vhodné podotknout, že vysoká odborná úroveň pracovníků MEJ je způsobena nejen jejich důkladnou přípravou v rámci organizace, ale také právě díky možnosti mezinárodní spolupráce. Již nějakou dobu MEJ prokazují v rámci mezinárodního srovnání vynikající výsledky a vysokou odbornou úroveň.

Bc. Josef Matěj, vedoucí kontrolní oblasti Plzeň a Karlovy Vary


Vozidla zvláštního určení a silniční daň.

25.6.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně několika vozidel a silniční daně:

1. vozidlo zvláštního určení – SK pro přepravu nadměrného nákladu, kategorie O4. Předpokládám, že toto bude předmětem daně, přestože se jedná o vozidlo zvláštního určení, ale nejedná se o kategorii N.

2. Dalším vozidlem je vozidlo zvláštního určení – SF autojeřáb, kategorie N3. Předpokládám, že toto vozidlo není předmětem daně.

3. Nákladní automobil, sklápěč třístranný – N3G – Určili jsme, že se jedná o druh karoserie BA. Předpokládám, že toto vozidlo bude předmětem daně.

Odpověď:

Z vámi uvedených informací lze dovodit, že vaše předpoklady týkající všech tří vozidel jsou správné.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526