Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 16. 8. 2022

Nový předpis OSN sjednocuje varovný zvuk při couvání nákladních vozidel. 

Nový předpis OSN sjednocuje varovný zvuk při couvání nákladních vozidel.

22.7.2022, Zdroj: Organizace spojených národů

Výstražný zvuk při couvání se široce využívá k upozornění osob kolem nákladních vozidel. Doposud však neexistoval žádný celosvětově sjednocený předpis pro zvukové varování při couvání.

Aby se snížilo riziko nehod s couvajícími vozidly na straně jedné a stížností na jejich hlučnost na straně druhé, je nezbytná regulace zvukového varování.

V červnu 2022 přijalo Světové fórum pro harmonizaci předpisů o vozidlech (WP.29) nové nařízení OSN o zvukovém varování při couvání. Návrh připravila skupina expertů z vlád a průmyslu pod vedením Japonska. Očekává se, že nové nařízení vstoupí v platnost v lednu 2023.

Nové nařízení vytvoří rovnováhu mezi dostatečně rozpoznatelným varovným zvukem a nevhodným „hlukovým smogem“, který je lidem nepříjemný a zatěžuje životní prostředí. Nařízení obsahuje ustanovení pro tradiční zpětná výstražná zařízení s pevnou hlasitostí i pro nastavitelná zařízení, která automaticky volí vhodnou hlasitost v závislosti na okolním hluku.

Kromě toho, pokud lze stejnou úroveň bezpečnosti zajistit pomocí jiných bezpečnostních zařízení (např. monitorovacími systémy se zpětnými kamerami, jež jsou instalovány na vozidle a jsou aktivní), může se zvuk varování zpátečky dočasně zastavit.

Úplné znění nařízení je k dispozici na adrese:

https://unece.org/sites/default/files/2022-04/ECE-TRANS-WP29-2022-88e.pdf

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526