DOPRAVA – Informace nejen pro podnikatele

 8. 2. 2022

Nové zkušební otázky v autoškolách lépe připraví uchazeče, poprvé i díky videím.

CSPSD: Karta podniku.

Konec chaosu: Pro řidiče kamionů začnou platit jasnější pravidla.

 

Nové zkušební otázky v autoškolách lépe připraví uchazeče, poprvé i díky videím

21.1.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Již brzy se zájemci o získání řidičského oprávnění budou v testech i při přípravě na ně setkávat s dalšími novými otázkami. Ty se nyní zaměřují na řešení častých situací na našich silnicích, jako je například jízda za snížené viditelnosti či řešení situací na různých typech křižovatek. Nyní poprvé i s dynamickými otázkami ve formě tří videí. Nové zkušební otázky dnes představili zástupci Ministerstva dopravy, Asociace autoškol a Ředitelství služby dopravní policie PČR.

„Bezpečnost silničního provozu je jednou z mých priorit, proto oceňuji, že v první polovině února letošního roku budou do testů pro nové zájemce o řízení zařazeny nové otázky, které připravují na každodenní situace za volantem. Také se v této sadě poprvé u nás objeví i video otázky, což je věc, kterou budeme v budoucnu dále rozvíjet,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Nová sada obsahuje 35 textových otázek a tři video otázky. V rámci zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění budou otázky zařazeny od 13. 2. 2022. Zájemci se s nimi mohu seznámit a vyzkoušet si je na webu noveotazky.cz.

„Naším cílem je tzv. VZOR = Vzdělaný-Zdatný-Odpovědný-Řidič, který má znalosti, ovládá vozidlo a uvědomuje si důsledky svého chování. Jsem přesvědčen o tom, že balík nových otázek nás k tomuto cíli u těch, kteří s řízením teprve začínají, zase o trochu posune,“ doplňuje ministr Kupka.

„V textových otázkách ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se nyní zaměřujeme na aktuální témata, jako je jízda automobilem za snížené viditelnosti, což je téma v zimě velmi aktuální,“ charakterizuje novou sadu předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají žadatelé on-line v systému Ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tj. v jízdách.

„Na přípravě nových testových otázek rádi spolupracujeme, protože můžeme předávat naše zkušenosti z praxe. Z učeben a od počítače se tak lehce uchazeč o řidičské oprávnění dostává do každodenního provozu, i když zrovna nesedí s instruktorem za volantem. To je pro nás důležité,“ doplňuje plk. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie Policie ČR.

Nové otázky jsou součástí projektu Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění (noveotazky.cz). Jde o sto nových textových a dvacet animovaných dopravních otázek pro zkoušky v autoškolách, které postupně nasazujeme do ostrých testů. Novou generaci otázek si na webu noveotazky.cz může vyzkoušet každý.

S testovými otázkami ke zkouškám v autoškole se ročně setká až 120 tisíc zájemců o řidičské oprávnění, kterým se snažíme zařazením těchto nových otázek představit aktuální trendy v každodenním provozu.


CSPSD: Karta podniku

20.1.2022, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

To je oficiální název žluté karty, která umožňuje dopravcům spravovat záznamy o dobách řízení, odpočinku a přestávkách, uložené v paměti tachografu.

V minulosti jsme ji v ČR považovali za „kartu vozidla“, což je hodně zavádějící a nepřesný výraz, který může evokovat náležitost karty k nějakému vozidlu. Dnes už všichni víme, že kartu má dopravní firma, a pomocí ní kopíruje datovou paměť tachografů svých vozidel do jiného paměťového zařízení.

Karet podniku může mít firma několik, záleží třeba na tom, kolik má provozoven, kolik vozidel s digitálním tachografem provozuje a také jak má nastaven způsob pravidelného kopírování dat.

Prvním úkolem dopravce, současně s uvedením vozidla do provozu, je použití karty pro vytvoření zámku v tachografu. Zámek zajistí, že budou údaje o činnostech řidičů ukládány na jednu hromádku, ke které bude mít vlastník karty přístup. Jakmile totiž přijde potřeba kopírovat záznamy, přihlásí se majitel prostřednictvím karty do tachografu a ten mu uvolní všechny záznamy pořízené od doby vytvoření zámku. Pokud by se například jednalo o vozidlo z půjčovny nebo z autobazaru, budou v paměti tachografu uloženy také údaje jiných dopravců, ke kterým ale současný dopravce nemůže mít přístup. Ten si teprve pomocí své karty podniku vytvoří nový zámek, přičemž se předchozí zámek odstraní.

Zámků se může v tachografu vytvořit 255, což je v provozu v podstatě nevyužitelné. Problém je, že si někteří tuzemští dopravci nelámou s vytvořením zámku hlavu, a mnozí z nich nejsou ani držiteli karty podniku. Pokud jim to prochází při kontrolách na území České republiky, určitě musí počítat s problémy při cestách do zahraničí. Běžně se plnění této podmínky kontroluje v Rakousku, Německu i Polsku. V žádném případě se zde nejedná o odpovědnost řidiče, ale ten je v případě uložení kauce povinen částku uhradit, jinak nemůže pokračovat v cestě. Ani v jiných zemích EU tomu není jinak.

Ukázka zobrazení informace o vytvořeném zámku a posledním stažením dat z tachografu

A proč se vlastně taková karta vydává a proč ji dopravce musí používat? Povinnost dopravce, týkající se pravidelného kopírování („stahování“) dat z paměti tachografu a z karty řidiče, vychází přímo z nařízení (ES) 561/2006. Tam se ale uvádí pouze pravidelné stahování a následná archivace dat, pro účely kontroly, po dobu 12 měsíců. Teprve nařízení (EU) 581/2010 uvádí, že v případě údajů na kartě řidiče musí být stažení dat provedeno každých 28 dnů, u tachografu je pak lhůta každých 90 dnů.

Smysl zavedení těchto opatření nebo povinností spočívá v tom, že pravidelným kopírováním a ukládáním dat zajistí dopravce kompletní data pro případ kontroly v provozovně dopravce. Pokud by předepsané lhůty nedodržel, může dojít k přepsání uložených dat a k jejich definitivní ztrátě.

Pokud kartu podniku ještě nemáte, můžete o ni požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Ten Vám po doložení oprávněnosti žádosti vydá kartu do patnácti pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že tato karta není osobní a není možné využít ji při řízení, je plně v kompeteci dopravce nebo jeho zástupce, aby si nastavil pravidla pro její používání.

Zdrojový článek včetně fotodokumentace: Karta podniku


Konec chaosu: Pro řidiče kamionů začnou platit jasnější pravidla

1.2.2022, Zdroj: Martina Dlabajová (www.dlabajova.eu)

Ve středu 2. února po celé Evropě vstupují v platnost nová pravidla pro vysílání pracovníků v mezinárodní silniční dopravě. Tzv. silniční balíček přináší zásadní změny pro řidiče i dopravce a podle české europoslankyně Martiny Dlabajové, která se přímo podílela na jeho vzniku, se „nepochybně jedná o největší zásah do nastavení mezinárodní přepravy v historii novodobé Evropské unie“.

„Zavedením nových pravidel pro silniční přepravu v Evropě končí chaos a nejasnosti, které byly pro naše řidiče kamionů na cestách denním chlebem od roku 2016. Věřím, že se situace na evropských silnicích nyní zpřehlednění a souhlasím s českými dopravci, že to přispěje také k větší konkurenceschopnosti celého odvětví,“ uvedla česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová (Renew Europe, nezávislá za ANO), která v minulých letech na podobě pravidel pro mezinárodní dopravu pracovala.

Za zlomový úspěch česká europoslankyně považuje moment, kdy se při jednáních povedlo vyjmout silniční dopravu z nově vznikající a kritizované směrnice o vysílání pracovníků a vytvořit pro toto odvětví pravidla, která by lépe odrážela jeho specifičnost.

„Zmatků a nejasného výkladu dosavadních pravidel totiž hojně využívaly bohatší západoevropské státy, které se tak chránily před levnější konkurencí mezi dopravci ze střední a východní Evropy. To naše firmy samozřejmě ekonomicky poškozovalo. Navíc čeští řidiči museli na cestách často čelit nepříjemným kontrolám a dokládat nedoložitelné. O vysokých pokutách, které za to při nesplnění dostávali ani nemluvě,“ vysvětluje Martina Dlabajová, která výjimku pro bilaterální a tranzitní přepravu ze směrnice o vysílání pracovníků navrhla a prosadila. Jedná se právě o tento typ dopravy, který u českých dopravců převažuje.

Tzv. silniční balíček, jak se specifická pravidla pro přeshraniční přepravu v Evropě označují, kromě upřesnění pravidel pro vysílání řidičů za zakázkami v zahraničí a tzv. kabotáž (tj. přepravu v rámci jedné země, kterou dočasně zajišťuje dopravce z jiného státu po vykládce převáženého nákladu za hranicemi) obsahuje také předpisy pro pracovní podmínky řidičů včetně např. jejich povinného návratu, nebo povinnost mít digitální tachograf ve vozidlech.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526