Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 9. 2022

Zaznamenávání překročení nejvyšší povolené rychlosti digitálním tachografem.  

Zaznamenávání překročení nejvyšší povolené rychlosti digitálním tachografem.

24.8.2022, Bc. Milan Špás, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ukládá tachograf informaci i o krátkodobém překročení povolené rychlosti? I když je rychlost do 10 s snížena a upozornění samo zmizí?

Odpověď:

Digitální tachograf, stejně jako novější smart tachograf, ukládá překročení rychlosti do své paměti. O překročení rychlosti mluvíme tehdy, pokud po dobu delší než 60 s rychlost vozidla překračuje mezní hodnotu nastavení omezovače rychlosti.

I v případě, že ihned po vytvoření a zobrazení události řidič rychlost sníží, zůstává záznam uložen až do doby, než je třeba uvolnit místo v paměti nějakým novějším záznamům. Údaj je kontrolorům dostupný po poměrně dlouhou dobu, nicméně zpravidla se řeší pouze taková překročení rychlosti, která spadají do období předchozích 28 dnů, tedy doby, za kterou je řidič povinen předložit záznamy o svých činnostech.

Jen pro upřesnění, referenční hodnota pro záznam události v případě velkého vozidla určeného pro přepravu nákladu je 90 km/h, u vozidel pro přepravu osob pak 100 km/h. Záznam zůstává uložen v paměti tachografu, na kartu řidiče se ale nepřepisuje.

Překročení nejvyšší povolené rychlosti je v členských zemích EU řešeno rozdílně. Někde jde o přestupek řidiče, který v okamžik záznamu vozidlo řídil, jinde překročení rychlosti tohoto typu jako přestupek neřeší vůbec. V každém případě, pokud jde o technickou stránku věci, je rychlost změřená a zaznamenaná stanoveným měřidlem (tachograf), které plní předepsané podmínky. Po započítání přípustné odchylky jde tedy o hodnotu legálně a správně získanou.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526