Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 9. 2022

Vzor formuláře pro informace vztahující se k porušení povinností při užití pozemní komunikace na území ČR.  

Vzor formuláře pro informace vztahující se k porušení povinností při užití pozemní komunikace na území ČR.

9.9.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Novela č. 268/2022 Sb. upravuje vyhlášku č. 104/1997 Sb.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 268/2022 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno dne: 8. 9. 2022
Účinné od: 9. 9. 2022

Novela přidává novou část jedenáctou a opět doplňuje přílohu č. 9, která stanoví vzor Informace vztahující se k porušení povinností při užití pozemní komunikace na území České republiky.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526