Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 25. 10. 2022

Přeprava zboží do Německa a vysílání pracovníků.  

Nízkoemisní zóny v Rakousku.  

Přeprava zboží do Německa a vysílání pracovníků.

18.10.2022, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme strojírenská firma a naše výrobky vozíme 1x v týdnu zákazníkovi do Německa. Tam se vyloží a kamion se vrací prázdný zpět do ČR. Týká se těchto přeprav ustanovení balíčku mobility týkající se vysílání pracovníků, kdy je potřeba, aby řidič vozil „prohlášení o vyslání“ a firma se registrovala v systému IMI?

Odpověď:

Odpověď na otázku je potřeba hledat ve směrnici (EU) 2020/1057, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. V článku 1, odst. 2 je uvedeno, že řidič se nepovažuje za vyslaného pracovníka při výkonu dvoustranné přepravy zboží. Současně je uvedeno, co se rozumí dvoustrannou přepravou zboží. Jedná se o přepravu založenou na smlouvě o přepravě, kdy je zboží přepravováno z členského státu usazení, do jiného členského státu nebo do třetí země, anebo z jiného členského státu nebo třetí země do členského státu usazení.

Ode dne 2. února 2022, což je den, od kterého jsou řidiči podle čl. 34 odst. 7 nařízení (EU) č. 165/2014 povinni ručně zaznamenávat údaje o překročení hranic, členské státy uplatní výjimku týkající se dvoustranné přepravy zboží, pokud řidič vedle výkonu dvoustranné přepravy provede jednu nakládku, vykládku nebo vykládku spojenou s nakládkou v členských státech nebo třetích zemích, jimiž projíždí, za podmínky, že zboží nenaloží a nevyloží v témže členském státě.

Závěr: Pokud uvádíte, že provozujete mezinárodní silniční dopravu pro vlastní potřebu, tak se řidiči vašich vozidel nepovažují za vyslané pracovníky podle směrnice (EU) 2020/1057.


Nízkoemisní zóny v Rakousku.

4.10.2022, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Pro vjezd do ekologické zóny je třeba dotčená vozidla vybavit platnou rakouskou ekologickou nálepkou, tzv. Umwelt-Pickerl.

V Rakousku je aktuálně zavedeno sedm nízkoemisních zón: Vídeň, Horní Rakousko, Dolní Rakousko, Štýrsko, Tyrolsko, Linec a Burgenland. Připomínáme dopravcům, že pro vjezd do těchto oblastí musí být vozidlo vybaveno nízkoemisní plaketou na viditelném místě: v pravém horním rohu čelního skla (při pohledu z vnitřní strany). Pokuta za nedodržení povinnosti může činit 2 180 EUR.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA nabízí službu objednání plaket, cena jedné činí 35 € bez DPH a pro členy Sdružení je stanovena zvýhodněná cena 30 € bez DPH. Upozorňujeme na dodací lhůtu plaket, která se může pohybovat do 4 týdnů. Požadavky vyřizují regionální pracoviště Česmadu.

Pro členy Sdružení uvádíme bližší informace k nízkoemisním zónám v Rakousku v trvalém odkazu: https://info.odoprave.cz/nizkoemisni-zony-rakousko

Postup žádosti o plaketu:

  1. Žadatel si připraví kopii technického průkazu v pdf a společně s vyplněnou žádostí zašle na příslušné regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA

(Pozor: pokud dopravce požaduje plaketu pro autobus, je nutné tuto skutečnost v žádosti zdůraznit)

  1. Na základě objednávky bude vystavena zálohová faktura, kterou je nutné uhradit před vyřízením objednávky.
  2. Vzhledem k tomu, že termíny závisí na rakouském partnerovi, nelze je ze strany ČESMAD BOHEMIA garantovat, nicméně odhad vyřízení je do 4 týdnů.
  3. Vyzvednutí objednávky: na příslušném regionálním pracovišti, případně dle domluvy.

Podrobné informace ke službě v tomto odkazu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526