Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 22. 11. 2022

Celníci vybírají nedoplatky za nezaplacené dopravní pokuty.  

Žádost o příděl nedostatkových relací jednorázových povolení na 1. čtvrtletí 2023.  

Celníci vybírají nedoplatky za nezaplacené dopravní pokuty.

2.11.2022, Zdroj: Celní správa České republiky (www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx)

​Celníci mají od 1. 1. 2022 novou kompetenci. Při kontrole vozidel mohou hlídky vyžadovat zaplacení dosud neuhrazených pravomocných pokut, které byly v minulosti udělené za spáchané dopravní delikty. Jedná se tedy o pokuty neuhrazené do data splatnosti. Zmíněné oprávnění vešlo v účinnost na základě novelizace zákona o Celní správě České republiky.

Řidiči se od ledna letošního roku musí mít na pozoru. Celníci totiž při běžné kontrole ověřují, zda má daný řidič či provozovatel vozidla řádně zaplacené případné pravomocně udělené pokuty. V případě, že řidič na místě neuhrazenou pokutu hotově či kartou nezaplatí, může mu hlídka zadržet tabulku registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu nasazením botičky.

Cílem avizovaného opatření je zejména zvýšení bezpečnosti silničního provozu a respekt k dodržování dopravních předpisů. Důvodem novelizace zákona je také dosud nedostatečná vymahatelnost pravomocně uložených pokut. Jedním z dalších cílů je také zpřísnění postihů pro zahraniční řidiče, kteří často nedodržují předpisy ČR, neplatí pokuty a spoléhají na jejich složitou vymahatelnost.

V rámci nedoplatků vůči státu bylo při silničních kontrolách od začátku roku vybráno 918 000 korun. Velkou roli zde přitom sehrál efekt hrozby odebrání registrační značky. I přesto celníci v Olomouckém kraji od začátku roku zadrželi celkem 20 registračních značek, přičemž 14 z nich bylo po uhrazení nezaplacených pokut vráceno. Na základě jejich vrácení pak celní úřad vybral částku přesahující 83 000 Kč.


Žádost o příděl nedostatkových relací jednorázových povolení na 1. čtvrtletí 2023.

14.11.2022, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Nejpozději do 7. 12. 2022 je nutné doručit žádost o přidělení nedostatkových relací povolení.

Žádost se podává na regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA.

Pro rok 2023 platí, že požadavky na příděl povolení pro mezinárodní nákladní dopravu se podávají pouze pro nedostatkové relace. Na požadavkovém listu jsou vymezeny pouze tyto nedostatkové relace, u kterých označíte počet požadovaných povolení.

Nedostatkové relace pro rok 2023 jsou tyto:

 •         ruské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         ruské povolení pro bilaterální přepravy s rozšířenou platností (spoznámkou, že se povoluje přeprava nákladu třetích zemí),
 •         ruské povolení pro třetizemní přepravy,
 •         běloruské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         běloruské povolení pro třetizemní přepravy,
 •         kazašské povolení pro třetizemní přepravy,
 •         arménské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         maďarské povolení pro třetizemní přepravy,
 •         turecké povolení pro třetizemní přepravy,
 •         uzbecké povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         uzbecké povolení pro třetizemní přepravy,
 •         tádžické povolení pro bilaterální přepravy,
 •         ázerbájdžánské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         moldavské povolení univerzální
 •         ukrajinské univerzální povolení

Dopravci, kterým byl přidělen některý z nedostatkových typů povolení musí při žádosti o stejný typ v následujícím období doložit využití dříve přidělených povolení.

Ostatní druhy povolení jsou k dispozici v průběhu celého roku bez nutnosti o tato povolení předem žádat.

Požadavkový list pro příděl nedostatkových relací jednorázových povolení (pdf) (doc)

Autor: Odbor informací

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526