Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 29. 11. 2022

Varování – fantomoví dopravci.  

Čerpací stanice musí nově uvádět porovnání nákladů u motorů na benzín, naftu, plyn i elektřinu.  

Varování – fantomoví dopravci.

16.11.2022, Zdroj: Policie ČR (www.policie.cz)

Na Jižní Moravě se množí problémy s tzv. fantomovými dopravci.

Hlavním principem je zneužití identity skutečného dopravce. Při těchto aktivitách se velmi často používají doklady, které jsou špatně rozeznatelné od dokladů skutečných dopravních firem. Pro samotné odesílatele nákladu je často značně komplikované prověření předložených dokumentů a odhalení jejich pravosti. Fantomoví dopravci jsou si této skutečnosti vědomi, a tak padělají nejen doklady firem, ale i doklady osobní, či registrační značky vozidel. Mezi nic netušícím odesílatelem a dopravcem dojde k uzavření smlouvy a následné nakládce zboží, které však do místa určení nedorazí.

Problémy s fantomovými dopravci se aktuálně objevují i na Slovensku.

Nejčastější případy podvodů:

  • Odesílateli se přihlásí v minulosti ověřený dopravce, který dané zboží naloží, ale nedoveze již do místa určení. Odesílatel následně kontaktuje bývalého majitele a vzápětí zjišťuje, že se stal obětí podvodníka. V rámci šetření se následně zjistí, že firma byla prodána jinému (neznámému) subjektu.
  • Odesílateli se přihlásí fantomový dopravce, který se vydává za dopravní společnost, která má na trhu dobré jméno, ale následně se zjistí, že náklad nedorazil do místa vykládky. Později se vyjde najevo, že registrační značka kamionu a návěsu, doklady řidiče, ale i ostatní dokumenty fantomového dopravce byly falešné.

Doporučení Policie ČR

Policie ČR doporučuje spolupracovat s již osvědčeným dopravci, neustále aktualizovat informace o dopravních firmách, zejména e-mailové kontakty a telefonní čísla dopravců. V případě, že zadavatel zakázky osloví neznámého dopravce, je doporučeno si vždy dopravce důkladně prověřit.

Zdroj: Policie ČR


Čerpací stanice musí nově uvádět porovnání nákladů u motorů na benzín, naftu, plyn i elektřinu.

14.10.2022, Zdroj: GasNet, s.r.o. (www.gasnet.cz/cs/index)

Tabulku s informací o nákladech na ujetí 100 km s vozy různých kategorií musí čerpačky vyvěsit na viditelném místě od půli října. Toto srovnání aktuálně zahrnuje pohon na benzín, naftu, CNG, LPG i elektřinu. Povinnost se ale týká jen stanic s prodejem benzínu, nafty a některého alternativního paliva. Na kolik vás vyjde ujetých 100 km u různých pohonů?

Od 15. října 2022 poprvé vzniká povinnost zveřejnit na čerpacích stanicích porovnání cen klasických a alternativních paliv, kterou ukládá zákon o pohonných hmotách. Provozovatel veřejně přístupné čerpací stanice, z níž je prodáván automobilový benzín a motorová nafta a současně alternativní palivo, je povinen zveřejnit na této čerpací stanici viditelně a čitelně porovnání cen pohonných hmot.

„Frekvence zveřejnění je dvakrát ročně, a to do 15. dubna běžného kalendářního roku, pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 31. březnu běžného kalendářního roku, a do 15. října běžného kalendářního roku, pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 30. září běžného kalendářního roku,“ vysvětluje Václav Loula, tiskový mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Podle předsedy představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka se opatření nakonec dotkne menšiny čerpacích stanic. Nová povinnost totiž vzniká jen těm provozovatelům veřejných čerpacích stanic, kteří prodávají obě základní paliva, tedy naftu a benzín a k tomu alespoň jedno alternativní palivo. „Úplně prvotní záměr Evropské komise byl, že na totemu čerpací stanice se bude u benzínu a CNG uvádět ještě cena za jednotku energie v megajoulech,“ říká Ivan Indráček, podle kterého ale z pohledu běžného spotřebitele neměla myšlenka uvádět srovnávací cenu za jednotku energie – byť je z fyzikálního hlediska naprosto přesná – praktický přínos a nemá jej ani aktuální opatření.

Novinka, která má motoristům umožnit přehlednější srovnání cen různých paliv, má podobu tabulky, která obsahuje náklady na ujetí 100 km srovnatelnými vozy za použití různých druhů paliva. Do porovnání je zatím zařazena nafta, benzín, LPG, CNG a elektřina. Spotřeba pohonných hmot se podle Ministerstva průmyslu a obchodu stanovuje podle nejprodávanějšího vozidla v dané kategorii za uplynulý půlrok. Cena paliva vychází z celorepublikového průměru za stejné období.

Tabulka je veřejně k dispozici na stránkách MPO. Z aktuální verze vyplývá, že v kategorii vozidel střední třídy, jejíž typickým představitelem je Škoda Octavia, činily náklady na ujetí 100 km v letošním prvním pololetí od 215 korun u benzínu, minimálně 176 korun u nafty a u CNG nejméně 250 korun.

Je otázka, nakolik budou takto uváděné ceny v tomto mimořádně turbulentním období relevantní. „Začátkem roku se průměrná cena kilogramu CNG blížila ke 40 korunám, aktuálně činí asi 62 korun. Na některých plničkách ale stojí CNG dokonce 139,90 Kč/kg, což je totéž, jako by stál litr benzínu 100 korun,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která poskytuje karty pro odběr benzínu, nafty a CNG i pro dobíjení elektromobilů. „Praktičtější se zdá klasický přepočet ceny CNG z kilogramu na metr krychlový, což je z hlediska obsahu energie ekvivalent jednoho litru benzínu. Průměrná cena 62 Kč/kg odpovídá asi 44 Kč/m3 CNG, které tak nyní vychází v průměru asi o 2 koruny dráž než litr benzínu,“ dodává Damir Duraković, podle kterého lze nyní s CNG kartou od Axigonu odebírat plyn téměř u poloviny českých plniček i za 57,90 Kč/kg, resp. asi 41,40 Kč/m3, tedy za nižší cenu, než je průměrná cena benzínu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526