Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 12. 2022

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a provádění kontrol technického stavu vozidel.  

Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.  

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a provádění kontrol technického stavu vozidel.

14.11.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Novela harmonizuje tuzemské vyhlášky s evropskými směrnicemi.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 330/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno dne: 7. 11. 2022
Účinné od: 15. 11. 2022 a 20. 5. 2023

Novela zejména:

  • nahrazuje kategorii vozidel označená „T“ aktuálnější a podrobnější kategorizací vozidel (doklad o provedené technické silniční kontrole);
  • zavádí nový kontrolní bod, který se týká technických prohlídek systému eCall;
  • upravuje požadavky na vybavení neveřejných stanic technických kontrol;
  • doplňuje žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel o další účel využití vozidla, a to pro případy, kdy vozidlo bude provozováno v silniční dopravě pro cizí potřeby.

Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

2.12.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Novela upravuje seznam komunikací, které podléhají časovému poplatku.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 367/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.

Vydáno dne: 2. 12. 2022
Účinné od: 1. 1. 2023

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526