Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 9. 1. 2023

Zvýšení úhrady za vydání povolení pro mezinárodní silniční dopravu.  

Od 1. ledna 2023 dojde k několika změnám v síti zpoplatněných komunikací, ty nejzásadnější jsou na nové D35 a na D1 u Prahy.  

Rusko – úprava zákazu vjezdu a tranzitu zahraničních vozidel.  

Zvýšení úhrady za vydání povolení pro mezinárodní silniční dopravu.

21.12.2022, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

K úpravě dochází od 1. ledna 2023.

Na základě vyhlášky č. 478/ 2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo dopravy nové ceny za vydání povolení pro mezinárodní silniční dopravu.

Úprava cen za výdej povolení od 1. 1. 2023

Typ povolení Původní cena Nová cena
CEMT – roční 3000 Kč 4000 Kč
CEMT – 30 dnů 750 Kč 1000 Kč
Jednorázové povolení pro nákladní dopravu 240 Kč 360 Kč
Jednorázové povolení pro autobusovou dopravu 240 Kč 360 Kč
Kyvadlové povolení pro autobusovou dopravu 800 Kč 1000 Kč


Od 1. ledna 2023 dojde k několika změnám v síti zpoplatněných komunikací, ty nejzásadnější jsou na nové D35 a na D1 u Prahy.

22.12.2022, Zdroj: Czechtoll (www.czechtoll.cz)

V těchto dnech bude otevřena další část budované dálnice D35. Na novém úseku mezi Časy a Ostrovem, který měří celkem 14,7 kilometrů, zahájí CzechToll výběr mýtného od 1. ledna 2023. Ke stejnému datu bude spuštěn výběr mýtného také na zprovozněném polovičním profilu II. etapy dálničního obchvatu Frýdku-Místku v délce 4,3 kilometru.

Listopad byl prvním kompletním měsícem, kdy bylo mýtné vybíráno na obchvatech Církvice (silnice I/38, délka 4,17 km) a Chýnova (silnice I/19, délka 3,55 km).

Na obchvatu středočeské Církvice projelo za listopad v obou směrech dohromady směru více než 81 tisíc vozidel s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Vybrané mýtné zde překročilo 518 tisíc korun. Po obchvatu jihočeského Chýnova projelo v obou směrech dohromady přes 40 tisíc vozidel s povinností platit mýtné, celkový výběr zde v listopadu dosáhl takřka 374 tisíc korun.

Celkem uhradili v listopadu na zpoplatněných silnicích a dálnicích v ČR dopravci na mýtném 1,3 miliardy korun (meziročně +1,37 procenta).

Od 1. ledna 2023 bude zároveň ukončen výběr mýtného na dálnici D1 u Prahy mezi Prahou-Spořilovem a Průhonicemi. Úsek v celkové délce 5,2 kilometru na území hlavního města Prahy byl převeden z kategorie dálnice do kategorie místní komunikace I. třídy. Ukončen bude výběr mýtného také na silnici I/11 v úseku Český Těšín, Svibice – Ropice, a to v souvislosti s plánovaným lednovým zprovozněním úseku I/68 Třanovice – Nebory.

„Možnost flexibilně měnit parametry zpoplatnění na dálnicích i silnicích I. třídy bez významných nákladů přispívá k vysoké efektivitě mýtného systému v Česku. Jen v letošním roce došlo k úpravě rozsahu zpoplatněných komunikací v lednu, únoru, červenci a říjnu tak, aby mohly nově otevřené stavby formou mýtného co nejrychleji přispívat na další potřebné investice do dopravní infrastruktury,“ uvedl Petr Chvátal, provozní ředitel společnosti CzechToll.

Na konci listopadu bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno 738 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, z toho 564 tisíc vozidel má zahraniční registrační značky. Počet vydaných palubních jednotek dopravcům dosáhl 591 tisíc kusů.


Rusko – úprava zákazu vjezdu a tranzitu zahraničních vozidel.

2.1.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Prodloužení zákazu a změny v seznamu výjimek.

Ruská federace vydala nařízení č. 2466, vydané 28. prosince 2022, které prodlužuje zákaz vjezdu a tranzitu zahraničních vozidel do 30. června 2023.
Znění celého textu najde
zde

Dále upřesňuje, že nařízení se nepoužije v následujících případech přeshraniční přepravy:

  1. poštovní zásilky
  2. diplomatické a konzulární cesty
  3. humanitární pomoc
  4. zboží vstupující přes bělorusko-ruskou hranici
  5. zboží, přepravované v přívěsech a návěsech, registrovaných v cizích státech tažených tažnými vozidly, registrovanými v Rusku nebo Bělorusku

Kromě toho byl změněn a zkrácen seznam výjimek v příloze č. 1 nařízení; u zboží vyjmutého ze seznamu výjimek je nyní vyžadován postup přepřahu/ překládky: aktualizovaný seznam položek – neoficiální překlad v aj.

Nařízení č. 2466 ze dne 28. prosince 2022 vstupuje v platnost dne 1. ledna 2023, aktualizovaný seznam výjimek začne být uplatňován od 10. ledna 2023.

Původní text nařízení č. 2466 ze dne 28. prosince 2022 je zveřejněn zde.

Text nařízení vlády č. 2466 z 28. prosince 2022 je zveřejněn zde.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526