Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 16. 1. 2023

Spouštíme Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR.  

Vozidlo přepravující kusy pouze jedné nebezpečné látky.  

Spouštíme Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR.

8.12.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod. Tento nástroj je dalším krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025.

„Šetříme čas a peníze občanů, kteří mohou, namísto několika návštěv úřadů a prohledávání internetových odkazů, nalézt dostupné elektronické služby na jednom místě. Z tohoto rozcestníku jsou dostupné již fungující služby spojené s dopravou, jako je například kontrola tachometru, dálniční známky, ale i novinky. Například nová možnost e-podání žádostí o výměnu řidičského průkazu z důvodu krádeže, ztráty či změny osobních údajů, předvyplnění žádosti na Registr vozidel či nové žádosti v agendě plavidel,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Další online novinkou zde jsou tzv. BLESKY, tedy žádosti o zrychlené vyřízení do pěti pracovních dnů, nebo elektronická dostupnost dalších lodních a leteckých agend. „Portál dopravy postupně umožní vyřídit si online většinu úředních záležitostí spojených s dopravou. Občanům i firmám,“ dodává ministr Kupka.

Pro zajištění vysoké uživatelské přívětivosti je vybudované obousměrné propojení a stejný design s Portálem občana, takže stačí jedno přihlášení v jednom z portálových řešení.

„Dalšími kroky v rozvoji tohoto dopravního nástroje bude přidání výpisu z karty řidiče, nové žádosti v agendě vozidel a plavidel. Taktéž chceme portál zpřístupnit pro právnické osoby, nabídnout elektronickou úhradu správních poplatků na všechny úřady,“ nastiňuje další plány ministr dopravy.

Smysl Portálu dopravy a jeho přidaná hodnota je ve zpřístupnění „transakčních služeb“, tedy elektronické podání žádostí, úhrada správních poplatků apod. Taktéž zastřešuje různé digitalizační agendy resortu, které vyplývají z jeho různých závazků, povinností či vlastní aktivity.

Více na www.portaldopravy.cz.

Video s ePodáním skrze Portál dopravy si můžete stáhnout zde.

Portál dopravy nyní nabízí či letos nabídne digitální dopravní služby pro:

Řidiče:

 • údaje o ŘP
 • e-podání žádosti o ŘP
 • výpis z bodového konta
 • údaje o přestupcích
 • údaje o zákazech řízení
 • údaje o profesní způsobilosti

Vlastníky a provozovatele automobilů:

 • údaje o všech (historicky) vlastněných autech
 • předvyplnění žádosti o změny v registru
 • kontrola tachometru
 • přístup k datům Registru vozidel přes tzv. datovou kostku
 • přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky
 • přístup k mýtnému portálu
 • Ověření vozidla řidiče taxislužby

Majitele, provozovatele či vůdce lodí:

 • e-podání na průkaz vůdce plavidla
 • přihlášení se na zkoušky
 • A ještě letos zde přibudou:
 • údaje z registru Státní plavební správy
 • údaje o plavidlech
 • e-podání technických prohlídek plavidel
 • údaje o průkazech vůdců plavidel

Majitele či provozovatele letadel a piloty:

 • registrace provozovatele dronů
 • rezervace termínu zkoušky
 • nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty
 • vydání pilotních a technických průkazů

A ještě letos zde přibudou: 

 • údaje o držených průkazech
 • údaje o letadlech

Či zpřístupnění dalších služeb na jednom místě jako:

 • Ověření vozidla řidiče taxislužby
 • OneTicket
 • Přímé propojení s Portálem občana
 • Aktuality v dopravním sektoru.

Vozidlo přepravující kusy pouze jedné nebezpečné látky.

23.11.2022, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V článku Značení dopravních jednotek a kontejnerů uvádíte, že vozidlo přepravující kusy se označuje oranžovými tabulkami bez identifikačních čísel. Je to tak i v případě, že je přepravována pouze jedna nebezpečna látka? Ve které části ADR je tento požadavek uveden? Mockrát vám děkuji.

Odpověď:

Máte pravděpodobně na mysli přepravu volně ložených nebezpečných věcí ve velkém kontejneru. Zde je nutné rozlišit označení kontejneru a dopravní jednotky. Kontejner se na obou bočních stranách označuje oranžovou tabulkou s čísly přepravované nebezpečné věci a po všech čtyřech stranách velkou bezpečnostní značkou (popřípadě navíc značkou pro látky ohrožující životní prostředí). Dopravní jednotka (vozidlo nebo vozidlo a tažné vozidlo) se na přední na zadní straně označují oranžovou tabulkou bez čísel. Označení kontejnerů a dopravních jednotek je řešeno v kapitole 5.3 ADR.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526