Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 23. 1. 2023

Ředitelství silnic a dálnic představuje nový portál zobrazující pohyb vozidel zimní údržby.  

Ázerbájdžán a Turkmenistán se připojili k protokolu e-CMR.  

Ředitelství silnic a dálnic představuje nový portál zobrazující pohyb vozidel zimní údržby.

18.1.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Webový portál je určený pro veřejnost za účelem informování o aktuálně prováděné zimní údržbě. Zobrazuje aktuální polohu vozidel zimní údržby a poskytuje informace o čase posledního provedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic I. třídy.

Na portále jsou na mapě ČR vykreslovány trasy a jednotlivá vozidla. Barva trasy je ovlivněna časovým intervalem posledního ošetření. Typ vozidla představuje typ údržby. Kliknutím na ikonu vozidla se zobrazí detail jízdy identifikující orientaci vozidla a činnost údržby. Silnice, která není barevně označena, nebyla v posledních 6 hodinách ošetřena.

Portál „Pohyby vozidel zimní silniční údržby“ je k dispozici na adrese https://udrzba.rsd.cz/ (odkaz naleznete také na www.dopravniinfo.cz pod symbolem vločky na horní liště v pravém horním rohu). Podrobný popis webu je k dispozici po kliknutí na tlačítko nápovědy „?“ v pravém horním rohu.

V souladu s platnou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:

•    do 2 hodin u dálnic
•    do 3 hodin u silnic I. třídy

ŘSD zajišťuje vlastními pracovníky průjezdnost více než tisíc kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD.

Během letošní zimy se o průjezdné komunikace stará v rámci SSÚD ŘSD 793 našich zaměstnanců. Do připravených směn je zařazeno celkem 662 řidičů a 131 dispečerů. Další kapacity, především pro údržbu silnic I. třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem.


Ázerbájdžán a Turkmenistán se připojili k protokolu e-CMR.

12.1.2023, Zdroj: Organizace spojených národů

Dva východní státy se připojily k zemím, jež přistoupily k protokolu k elektronickému nákladnímu listu e-CMR, který umožňuje snadnější a efektivnější odbavení zboží.

Pravidla pro mezinárodní silniční přepravu zásilek stanovuje Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Jednotlivé strany přepravy – dopravce, řidič a příjemce – používají nákladní list CMR, v němž jsou odpovídající údaje o zásilce a její přepravě. Do roku 2008 byly nákladní listy výhradně v papírové podobě.

V roce 2008 byl přijat Dodatkový protokol týkající se elektronického nákladního listu, který umožňuje jednodušší a efektivnější mezinárodní přepravy. Tento protokol je účinný od 5. června 2011. Dosud k protokolu přistoupilo 31 zemí:

 • Ázerbájdžán,
 • Bělorusko,
 • Bulharsko,
 • Česká republika,
 • Dánsko,
 • Estonsko,
 • Finsko,
 • Francie,
 • Írán,
 • Kyrgyzstán,
 • Litva,
 • Lotyšsko,
 • Lucembursko,
 • Moldávie,
 • Německo,
 • Nizozemí,
 • Norsko,
 • Omán,
 • Polsko,
 • Rumunsko,
 • Rusko,
 • Slovensko,
 • Slovinsko,
 • Spojené království Velké Británie,
 • Španělsko,
 • Švédsko,
 • Švýcarsko,
 • Tádžikistán,
 • Turecko,
 • Turkmenistán,
 • Ukrajina,
 • Uzbekistán.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526