Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 30. 1. 2023

Kodifikovaná směrnice o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů silničních vozidel.  

Vybrané změny v dohodě ADR 2023.  

Kodifikovaná směrnice o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů silničních vozidel.

28.12.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Několikrát změněná směrnice 2003/59/ES si vyžádala vydání kodifikovaného znění.

V Úředním věstníku EU vyšla směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2561 ze dne 14. prosince 2022 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu (kodifikované znění).

Vydáno: 23. 12. 2022

Směrnice se vztahuje na práci řidičů vykonávanou:
a) státními příslušníky členského státu; a
b) státními příslušníky třetích zemí, kteří jsou zaměstnáni nebo využíváni podnikem usazeným v některém členském státě,
(dále jen „řidiči“) provozujícími silniční dopravu v rámci Unie na pozemních komunikacích přístupných veřejnosti, kteří používají:
— vozidla, pro která je požadováno řidičské oprávnění skupiny C1, C1 + E, C nebo C + E podle definice ve směrnici 2006/126/ES nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné,
— vozidla, pro která je požadováno řidičské oprávnění skupiny D1, D1 + E, D nebo D + E podle definice ve směrnici 2006/126/ES nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.


Vybrané změny v dohodě ADR 2023.

20.1.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Na základě úspěšné mezinárodní spolupráce v oblasti kontrol přeprav nebezpečných věcí uskutečněné v minulých letech bylo, na jednáních v závěru loňského roku, dohodnuto její pokračování. Navázáno bylo především na rok 2022, kdy se v České republice uskutečnila mezinárodní kontrolní akce ACE (ADR Crossborder Enforcement), ale i na další vzájemná pracovní setkání.

Začátkem roku 2023 jsme se již aktivně podíleli na organizaci a uskutečnění webináře pro kontrolní složky států, které jsou členy organizace ECR (Euro Contrôle Route). Nosnými tématy byly změny v dohodě ADR platné od 1. 1. 2023 a přeprava nebezpečných odpadů. Z dílny CSPSD vznikl podpůrný materiál ve formě letáků pro tento webinář, které si můžete stáhnout z webových stránek organizace ECR (Identifikace nebezpečí a Vybrané změny v dohodě ADR 2023).

Odkaz na stažení letáků v anglickém jazyce:

https://www.euro-controle-route.eu/legislation-info/info/dangerous-goods-transport/

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526