Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 2. 2023

Nové autoškolské otázky, zaměřené na řidiče autobusů a nákladních vozidel představeny.  

Tachografy by se neměly opozdit.  

Nové autoškolské otázky, zaměřené na řidiče autobusů a nákladních vozidel představeny.

14.2.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy, Asociace autoškol ČR a ČESMAD Bohemia představily další sadu 38 nových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění. Tato, již pátá, série se mimo jiné týká zájemců o řidičské oprávnění na autobus, nákladní automobil a přípojná vozidla. Obsahuje i otázky dětské bezpečnosti, hlavně přepravy dětí v autosedačkách apod. V nové sadě jsou zahrnuty i testové otázky týkající se utváření souprav vozidel skupin B+E a B96, jako reakce na časté dotazy řidičů karavanů atd.

„Představujeme již pátou sadu nových testových otázek, se kterou se žadatelé o řidičský průkaz budou v autoškolách potkávat od 13. března 2023. Tentokrát se testové otázky zaměřují na znalosti řidičů nákladních automobilů a autobusů hlavně s ohledem na jejich specifika, hmotnosti, atd.  Díky novým testovým otázkám ověříme lépe znalosti řidičů kamionů i autobusů již při samotné zkoušce a podpoříme tak bezpečnost silničního provozu,“ říká Milan Janda z Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy.

Nový systém otázek používají autoškoly už více jak rok. Celkově, i s dnešní sadou, využívají 170  statických a 23 dynamických otázek nové generace. Aktuální sada nových testových otázek čerpá z podkladů od sdružení dopravců ČESMAD Bohemia a Policie ČR s ohledem na nejčastější problémy řidičů tzv. velkých vozidel nad 3,5 tuny a nově jimi rozšiřuje základní balík testových otázek pro uchazeče o řidičské oprávnění skupin C,C+E,D, D+E.

„Věříme, že zkvalitnění samotné zkoušky pro získání řidičského oprávnění o témata, problémy a hrozby, která často vnímáme od našich členů i běžných řidičů pomůže zkvalitnit celý obor nákladní i osobní přepravy nad 3,5 tuny a obecně zlepšit bezpečnost provozu i mediální pohled na tento druh přepravy,“ zdůrazňuje za ČESMAD Bohemia Vladimír Kydlíček.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají uchazeči on-line v systému Ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách.

Testy jsou součástí projektu Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění (noveotazky.cz). Jde o sadu textových a animovaných dopravních otázek pro zkoušky v autoškolách, které postupně nasazujeme do ostrých testů. Jejich novou generaci si na webu noveotazky.cz může vyzkoušet každý. Kompletní sady otázek, včetně původních, jsou dostupné na veřejné části aplikace webu Ministerstva dopravy Testy

„Velmi nás těží, že aktuální sada nových testových otázek se zaměřuje i na témata sestavování souprav vozidel B, B+E a B96 na které se nás velmi často dotazují řidiči při školení řidičů prioritně ohledem rozvoj karavaningu a nyní si ověříme tuto znalost již při samotných zkouškách pro získání řidičského oprávnění,“ zdůrazňuje předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

S testovými otázkami ke zkouškám v autoškole se ročně setká až 120 tisíc zájemců o řidičské oprávnění, kterým se snažíme zařazením těchto nových sad představit aktuální trendy v každodenním provozu.

V příloze naleznete přehled nových otázek, které budou nasazeny do zkoušek od 13. března letošního roku. Každý zájemce je již najde na noveotazky.cz.   Stáhněte si:


Tachografy by se neměly opozdit.

6.2.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Veškerá nová vozidla v silniční dopravě, s první registrací od 21. 8. 2023, musí být vybavena smart tachografem druhé verze (Smart V2). Asociace výrobců vozidel ACEA prosazovala kvůli implementaci schválení prvních tachografů do konce roku 2022. Výrobci se ale dostali do situace, kdy ani v únoru roku 2023 neexistuje žádný schválený tachograf Smart V2.

Vše je opožděné, ale konečný termín platí. Na listopadovém zasedání Evropského fóra pro tachografy zazněla informace, že start nového typu tachografu se nebude odkládat. Výrobci vozidel jsou v napětí, dopravci začnou brzy řešit otázku, jestli pořizovat vozidla, která mají pouze Smart V1 tachograf, když bude muset být, nejpozději v srpnu roku 2025 v mezinárodní dopravě, nahrazen Smart V2 tachografem.

Během vývoje Smart V2 se navíc zjistilo, že nebude možné dodržet požadavky dané novelizovanou přílohou IC nařízení (EU) 2016/799 ohledně ověřeného signálu polohy (OSNMA). Ten má znemožnit úmyslné ovlivnění přesnosti signálu z evropského satelitního systému Galileo nějakým vnějším zařízením.

Protože se však vyskytly těžkosti, kvůli kterým není možné OSNMA testovat a používat, budou nově vyrobené Smart V2 tachografy dočasně bez této funkce. Ta jim bude aktivována až poté, co budou po nějakou dobu v provozu, a to při nejbližší pravidelné návštěvě dílny pro opravu a montáž tachografů (tzv. ověření tachografu).

Nový tachograf má kromě jiného umožňovat automatický záznam při přejezdu státních hranic, bude rozlišovat, zda řidič použil svou kartu ve vozidle pro přepravu osob nebo v nákladním vozidle. Pro účely kontroly vysílání pracovníků a provozování kabotáže bude navíc možné přesně určit, kde a kdy došlo k nakládce nebo vykládce zboží. Rozšířil se také okruh informací, které se přenášejí za jízdy bezdrátově pro účely kontroly. Kromě současných informací, týkajících se nedovolené manipulace s tachografem nebo nesprávného vedení záznamu řidiče, půjde také o údaje o překročené době řízení.

O měsíc dříve než Smart V2 tachografy, musí být vydávány také nové verze karet. Ty současné sice budou v nových tachografech pracovat, neumožní ale ukládání v blízké budoucnosti požadovaných údajů. To je například záznam 56 dnů činností řidiče (dosud 28) nebo nakládka a vykládka vozidla.

Podobně jako je tomu u tachografů, neexistuje žádný výrobce, který by měl schválení na výrobu karet podle nových požadavků. Evropská komise nechce odsouvat zavedení nového standardu a v dodržení schváleného termínu věří.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526