Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 6. 3. 2023

Žádost o příděl nedostatkových relací jednorázových povolení na 2. čtvrtletí 2023.  

Novela vyhlášky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.  

Belgie se stala šestou evropskou zemí, která zavedla dálkové kontroly tachografů.  

Žádost o příděl nedostatkových relací jednorázových povolení na 2. čtvrtletí 2023.

16.2.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Nejpozději do 7. 3. 2023 je nutné doručit žádost o přidělení nedostatkových relací povolení.

Žádost se podává na regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA.

Pro rok 2023 platí, že požadavky na příděl povolení pro mezinárodní nákladní dopravu se podávají pouze pro nedostatkové relace. Na požadavkovém listu jsou vymezeny pouze tyto nedostatkové relace, u kterých označíte počet požadovaných povolení.

Nedostatkové relace pro rok 2023 jsou tyto:

 •         ruské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         ruské povolení pro bilaterální přepravy s rozšířenou platností (s poznámkou, že se povoluje přeprava nákladu třetích zemí),
 •         ruské povolení pro třetizemní přepravy,
 •         běloruské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         běloruské povolení pro třetizemní přepravy,
 •         kazašské povolení pro třetizemní přepravy,
 •         arménské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         maďarské povolení pro třetizemní přepravy,
 •         turecké povolení pro třetizemní přepravy,
 •         uzbecké povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         uzbecké povolení pro třetizemní přepravy,
 •         tádžické povolení pro bilaterální přepravy,
 •         ázerbájdžánské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •         moldavské povolení univerzální
 •         ukrajinské univerzální povolení

Dopravci, kterým byl přidělen některý z nedostatkových typů povolení musí při žádosti o stejný typ v následujícím období doložit využití dříve přidělených povolení.

Ostatní druhy povolení jsou k dispozici v průběhu celého roku bez nutnosti o tato povolení předem žádat.

Požadavkový list pro příděl nedostatkových relací jednorázových povolení (pdf) (doc)

Autor: Odbor informací


Novela vyhlášky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.

23.12.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Novela zavádí speciální hmotnostní a rozměrové limity pro vozidla HZS a JPO a zvyšuje limit celkové hmotnosti tzv. vozidel s nulovými emisemi až o 2,00 t.

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 434/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.

Vydáno dne: 23. 12. 2022
Účinné od: 1. 1. 2023


Belgie se stala šestou evropskou zemí, která zavedla dálkové kontroly tachografů.

23.2.2023, Zdroj: Trans.INFO (trans.info)

Belgická policie začala používat technologii dálkové kontroly tachografů. Následovala tak kroky policie v dalších pěti zemích: Velké Británii, Dánsku, Německu, Nizozemsku a Polsku.

Vůbec první dálkové kontroly v Belgii byly provedeny minulý čtvrtek na silnici E40 ve Wetterenu. Podle policistů odhalil systém dálkové kontroly velký počet přestupků.

Policie použila zařízení pro dálkovou kontrolu tachografů, jež je propojené s chytrým telefonem. Zařízení vysílá do telefonu signály s barevnými kódy, které ukazují, zda je záznam v tachografu nákladního vozidla v pořádku.

Nákladní vozidla, která byla technikou pro dálkovou kontrolu tachografů označena červenou barvou, byla zastavena k důkladnější kontrole. Celkově bylo zastaveno a podrobeno silniční kontrole 128 nákladních vozidel a autobusů.

Kontroly zaznamenaly 25 porušení předpisů. Dvacet případů se týkalo porušení pracovní doby řidičů, tři porušení se týkala povinného návratu do sídla dopravce a dvě porušení se týkala povinného návratu řidiče.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526