Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 4. 2023

Použití pneumatik různých výrobců na jedné nápravě.  

Logistické firmy se ještě rok od invaze potýkají s drahou ropou i nedostatkem pracovníků. Nyní očekávají pokles zakázek.  

Použití pneumatik různých výrobců na jedné nápravě.

28.2.2023, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V příloze č. 12 odst. 13 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) je uvedeno, že na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky (rozumí se stejná konstrukce diagonální, radiální, smíšená), shodné stejným rozměrem, druhem dezénu), přičemž shodou se rozumí i shodná obchodní značka.

Otázka tedy zní, opravdu totožné pneumatiky stejné konstrukce, rozměru a dezénu, ale odlišných obchodních značek mohou vykazovat takové rozdíly, které znemožňují použití stejných pneumatik od různých výrobců (obchodních značek), na téže nápravě?

Odpověď:

Na vozidle mohou být namontovány pneumatiky takové, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly požadavkům výrobce vozidla, a to včetně indexu nosnosti a rychlosti. U některých vozidel je určen i konkrétní výrobce pneumatik. Schválené rozměry pneumatik a disků jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla a to zpravidla včetně možnosti požití zimních pneumatik. Používání pneumatik vychází z předpisu EHK č. 30, 54, 108, 109 a 117 a v legislativě České republiky to upravuje příloha 12  vyhlášky č. 341/2014 Sb., která je prováděcí vyhláškou k zákonu  č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde jsou stanoveny následující požadavky.

Na vozidle musí být pneumatiky stejné konstrukce, to znamená pneumatiky:

 • diagonální (bias-ply)
 • smíšené (bias belted)
 • radiální – polokovová nebo celokovová (STEEL nebo ALL STEEL)
 • run flat (pneumatiky třídy C1 určené po defektu pro jízdu bez vzduchu)

Na jedné nápravě smí být pneumatiky stejného typu, čímž se rozumí:

 • výrobce pneumatiky (obchodní značka)
 • označení rozměru pneumatiky
 • druh užití (silniční pneumatika, pneumatika pro jízdu na sněhu, pneumatika pro zvláštní nebo dočasné použití, tzv dojezdová pneumatika)
 • konstrukce (diagonální, smíšená radiální, run flat)
 • symbol kategorie rychlosti
 • index únosnosti
 • příčný průřez pneumatiky (pneumatika je tvořena složením jednotlivých vrstev kordových vláken, např. pneumatika STEEL-polokovová, ALL STEEL-celokovová).

Obdobné požadavky jsou kladeny i při montáži obnovených plášťů – protektorů, jejichž výrobci jsou legislativně postaveni na úroveň výrobců pneumatik. To znamená, že i protektory musí být homologované a jejich výrobci  nesou odpovědnost za jejich kvalitu. K protektorování může být použita jakákoliv kostra (Michelin, Continental apod.), protože na protektorované pneumatice musí být uveden znak výrobce protektoru, zpravidla ECR 109 R, což je homologační značka a za ní následuje číslo výrobce např. 000662. Výrobce protektorů prakticky vyrábí novou (obnovenou) pneumatiku. Potom platí pravidlo na jedné nápravě požít až na výjimečné případy, protektor stejného výrobce, přičemž na vozidle mohou být kombinovány za dodržení uvedených požadavků protektorované (obnovené) pneumatiky s novými. Za obnovenou pneumatiku se nepovažuje pneumatika prořezávaná REGROOVABLE.

Při použití protektorů na jedné nápravě musí být splněny následující požadavky:

 1. značka protektorování – výrobce protektoru, tzv. obchodní značka,
 2. rozměr pneumatik – musí být stejný rozměr,
 3. konstrukce pneumatik – diagonální, radiální, smíšená
 4. kód rychlosti a index nosnosti – musí odpovídat požadavkům výrobce vozidla,
 5. stejná kategorie použití – letní, zimní, celoroční, terénní, run flat atd.

Z uvedeného plyne:

Je zakázáno montovat na stejnou nápravu protektorované pneumatiky různých značek, a to bez ohledu na značku kostry.

Je povoleno montovat  na stejnou nápravu protektorované pneumatiky stejné značky bez ohledu na značku kostry.

Výše uvedené se nevtahuje na případ nouzového dojetí, přičemž i rezervní (dojezdová) pneumatika musí být schváleného typu.


Logistické firmy se ještě rok od invaze potýkají s drahou ropou i nedostatkem pracovníků. Nyní očekávají pokles zakázek.

23.3.2023, Zdroj: LESENSKY.CZ (www.lesensky.cz)

struktura dokumentu

Válečný konflikt na Ukrajině zasáhl do českého logistického průmyslu více než světová pandemie či ekonomická krize. I více než rok od invaze se tuzemské logistické podniky musejí vypořádávat s důsledky této situace. Řeší problémy se zvýšenou cenou ropy, chybějícími řidiči a aktuálně se potýkají i s nedostatkem zakázek.

Tuzemské logistické společnosti se i třináct měsíců od invaze na Ukrajinu potýkají s překážkami, které jsou důsledkem válečného konfliktu. „Mnohé podniky byly silně závislé na subdodávkách z Ukrajiny, které zákonitě váznou, stejně tak jako měly silné vazby na ruský průmysl a trh, které byly ve většině případů přetrhány či alespoň výrazně utlumeny,“ vysvětluje Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR. Podle něj je stále v současné době velmi složité Ukrajinu dopravně obsluhovat. „Zboží je ohroženo možností konfiskace či minimálně zákazu pohybu přes hranice, mnohé linky jsou nepojistitelné,“ dodává.

Nárůst cen pohonných hmot ovlivňuje tržby firem

Logistické firmy za posledních deset let nemusely čelit tak rychlé dynamice růstu cen pohonných hmot jako za poslední rok. Problémy nastaly u dopravců, kteří financují nákup paliva z běžných tržeb. „Aby logistici a dopravci, kteří viděli prudký nárůst cen pohonných hmot, udrželi ziskovost svého provozu, byli nuceni přijmout okamžitá opatření. Mezi nimi bylo například zavedení platebních mechanismů, které by těmto dopravcům zachovaly kontinuitu dopravních operací,“ říká Ondřej Stöhr, jednatel společnosti Conti RSC, největšího dopravce v silocisternové dopravě v České republice. „V tuto chvíli mírnou úlevu přináší zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do dvanácti tun,“ dodává Stöhr.

Podle informací sdružení Česmad Bohemia na tom dopravní firmy byly nejhůře v prvním čtvrtletí loňského roku, kdy se do zisku dostalo jen 49 % firem v mezinárodním transportu a jen 35 % dopravců vnitrostátní přepravy. „Přepravy se jim na téměř polovinu čtvrtletí propadly do ztráty, než zafungovaly palivové doložky nebo než společnosti dojednaly zvýšení cen se zákazníky,“ říká Vojtěch Hromíř, generální tajemník sdružení Česmad Bohemia.

Podle Michaely Dražanové, ředitelky Fresh Logistics logistické společnosti Raben pro Českou republiku a Slovensko, zákazníci zdražení služeb kvůli bezprecedentnímu růstu cen nákladů většinou akceptovali. „Ne cena, ale schopnost zajistit kontinuitu dodávek se pro zákazníky stává klíčovým rozhodovacím faktorem. Úlohou logistického operátora je splnit očekávání trhu bez ohledu na obtíže,“ věří Dražanová.

Válka prohloubila nedostatek pracovníků

Válka na Ukrajině navíc vedla v řadě evropských zemí k odlivu ukrajinských řidičů, kteří se vrátili zpět do vlasti. Další těžkostí, jíž museli tuzemští i evropští dopravci čelit, byl nedostatek pracovníků. „Nedostatek řidičů je ale problémem, s kterým se potýkáme dlouhodobě,“ popisuje Michaela Dražanová ze společnosti Raben. Problém s chybějící pracovní silou se však netýká pouze řidičů, ale i dalších profesí v rámci logistiky. „Nedostatek pracovních sil se týká i skladníků, což také leckde způsobuje komplikace při plynulosti celého dodavatelského řetězce,“ dodává Dražanová.

Zdražování se promítlo i do propadu objemu zakázek

Mnoho logistických firem očekává i rok po invazi pokles zakázek. Podle Barometru nákladní dopravy Česmadu Bohemia v první polovině letošního roku předpokládá růst objemu zakázek v mezinárodní kamionové dopravě pouze 32 % dopravců. To je o polovinu méně než před ruskou invazí na Ukrajinu.

„Z předběžných výsledků odhadujeme, že první kvartál pro nás bude ztrátový. V tomto čtvrtletí vnímáme pokles zakázek, a to o 16 procent. Zakázek nebude extrémně málo, ale oproti minulým letům nebude trh růst. Očekáváme meziroční propad zakázek asi o pět až šest procent,“ říká Ondřej Stöhr ze společnosti Conti RSC.

Důvodů tohoto meziročního propadu je více. Podle informací Česmadu Bohemia klesají jednak objemy přepravovaných surovin, dílů a polotovarů pro výrobu, jednak objemy spotřebního zboží a potravin. Automobilky oznamují odstávky výroby, a to znamená pokles přeprav v oblasti automotiv.

Společnost Conti RSC však tuto situaci předpokládala. „Někteří naši zákazníci, kteří mají velkou spotřebu energií, v prvním čtvrtletí odstavili nebo omezili výrobu. Od letošního roku se jim několikanásobně zvedly ceny energií, takže zvolili takzvanou vyčkávací metodu. Do konce roku vyráběli na sklady a aktuálně se teprve chystají na sezonu,“ vysvětluje Ondřej Stöhr.

Pro logistické firmy to znamená změnu strategie. „Určitě je dobré mít řešení B, náhradní trasy se ale hledají velmi těžko, globalizace dosáhla takového stupně, kdy jsou přesuny výrob z důvodu usnadnění logistických řešení velmi zdlouhavé a finančně náročné. Takže se budeme muset připravit spíše na dopady takových krizí například vytvářením vyšší míry zásob,“ radí na závěr Petr Rožek ze Svazu spedice a logistiky ČR.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526